Professor Zbigniew Religa Foundation
of Cardiac Surgery Development

ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (32) 373-56-00 biuro@frk.pl

Contact

Professor Zbigniew Religa Foundation of Cardiac Surgery Development

Wolności  345a
41-800 Zabrze
 
NIP: 648-10-29-255
Regon: 271-555–096 
 
Account number: Bank Pekao S.A. O/Zabrze
Plac Warszawski 9, Zabrze
nr 13 1240 4849 1111 0000 5347 8243
nr 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
 

PL kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW


 
Tel.-Centrala
tel.: +48 32 373-56-00
fax: +48 32 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pll
 

 

 
 


 
 
 
 
Director of the Institute of Artificial Limb of Heart 
dr hab. Zbigniew Nawrat, Professor of IPS
tel.: +48 32 373-56-64

 
Artificial Heart Laboratory
tel.: 32/ 373-56-60
e-mail: danutagonsior@frk.pl 
  
Biocybernetics Laboratory
tel.: 32/ 373-56-26
e-mail: zmalota@frk.pl 
 
Bioengineering  Laboratory
tel.: 32/ 373-56-31
e-mail: p.wilczek@frk.pl

 


 
 Secretariat
tel.: +48 32/ 373-56-01
fax: +48 32/ 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl 
 
Managment Office
tel.: 32/ 373-56-45 (46,47)
e-mail: wpudlo@frk.pl


Office of Marketing and Promotion
tel.: 32/ 373-56-37 do 40
fax: 32/ 373-56-33
e-mail: biuro@frk.pl 

 
Accounting and Personnel Office
tel.: 32/ 373-56-27 (34)
e-mail: office2@frk.pl (Human Resources department)
e-mail: office3@frk.pl (Accounting department)

Sponsors

<
>
see all sponsors