Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Liczba wszystkich aktualności: 444

381

2001-02-01
Porozumienie o współpracy z warszawską firmą „Lasser”

-w sprawie programu „Wydrukuj serce”, polegającego na zbiórce zużytych wkładów do drukarek komputerowych dla pozyskania funduszy na realizację prac nad polskim sztucznym sercem.

382

2001-01-09
Polskie samorządy inicjują ogólnokrajową akcję pod hasłem „Gminy dla serca

–polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”, której celem jest pozyskanie finansowego wsparcia dla realizacji prac nad polskim sztucznym sercem.

383

2000-12-12
Fundacja organizuje pierwsze w Polsce sympozjum pod hasłem „Roboty kardiochirurgiczne’2000”

-z udziałem krajowych autorytetów w tej dziedzinie. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i sprecyzowaniu oczekiwań wobec konstrukcji i cech użytkowych robota kardiochirurgicznego, nad którym prace koordynuje Instytut Protez Serca FRK.

384

385

386

2000-09-14
Rozpoczęcie prac badawczych

-w zakresie uniwersalnego, wielozadaniowego, zdalnie sterowanego robota do wykonywania i wspomagania operacji na sercu, modyfikacji układu sercowo – naczyniowego oraz zabiegów w innych dziedzinach chirurgii.

387

388

2000-04-10
10 - 19 kwietnia - wyjazd trzyosobowego zespołu Fundacji, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi, do Argentyny

-w związku z rozpoczęciem w Klinice Transplantologii i Chirurgii Serca Instytutu Favaloro w Buenos Aires dwuletniego programu badań klinicznych polskich sztucznych pomp wspomagania serca.

389

390

391

1999-09-05
5 - 12 września – szkolenie grupy specjalistów z Kliniki Transplantologii i Chirurgii Serca Instytutu Favaloro w Buenos Aires

-pod kierunkiem dr Roberto Favaloro w zakresie stosowania polskich sztucznych pomp wspomagania serca.

392

1999-05-30
Gościem Fundacji jest prof. Gianfranco Ferrari

– kierownik Zakładu Inżynierii Kardiochirurgicznej w Instytucie Technologii Biomedycznych w Rzymie.

393

394

395

1998-09-24
24 – 27 września – Złoty Medal dla prototypu elektrohydraulicznej w pełni implantowalnej pompy wspomagania lewej komory serca POLHIVAD

-na VI Targach “The London International Inventions Fair”, nagroda Special Merit Award dla Instytutu Protez Serca Fundacji przyznana przez POLONIA BUSINESS CLUB w Londynie.

396

1998-09-23
23-29 września – gościem Fundacji jest prof. Hans Georg Borst z Niemiec

-pionier programu transplantacji serca, płuc oraz serca i płuc w Niemczech.

397

398

399

1998-06-04
Wyróżnienie dla Pneumatycznego Systemu Mechanicznego Wspomagania Krążenia

-na I Międzynarodowych Targach Nowych Technologii, Innowacji i Wzornictwa Przemysłowego „INTERTECHNOLOGY’98” w Łodzi.

400

1998-03-30
Oddanie do użytku Zakładu Prototypów Sztucznego Serca i Zakładu Protez Klinicznych

-oraz wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny sali sympozjalnej na parterze budynku Fundacji.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów