Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

 
Wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi odbędzie się 22.09.2020 r. godz. 15:00, w siedzibie FRK.


Porządek posiedzenia:

1.Powitanie
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
4. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2019 r. oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2019.
6. Dyskusja dot. pkt 5.
7. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności fundacji za rok 2019.
8. Informacja o Koncercie "Serce za serce".
9. Przedstawienie ramowego planu obchodów XXX-lecia Fundacji
10. Podsumowanie i zakończenie
 
UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.


Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE