Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

”Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem”

Kurs internetowy (webinarium)

26 punktów edukacyjnych dla lekarzy

Termin: 10.04.2021r.; 08.05.2021r.; 19.06.2021r.; 03.07.2021r. (kurs obejmuje 4 spotkania)

Godzina: 9.00 – 15.00

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a

Opis: Ten szczególny kurs jest oparty na metodzie wspierania więzi rodzic-dziecko Circle of Security Parenting Training, będącej wynikiem badań naukowych, prowadzonych przez okres 30 lat przez amerykańskich psychologów i psychiatrów. Dokonane przez nich odkrycia okazały się być strategicznymi w wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Cel i korzyści: Celem kształcenia jest podniesienie praktycznych umiejętności pracowników medycznych w prawidłowym budowaniu i naprawianiu więzi z własnymi dziećmi oraz nabycie przez nich nowych umiejętności w wychowywaniu i zaspakajaniu emocjonalnych potrzeb dzieci. Nabyta wiedza wzmocni relacje w rodzinach i pomoże rozwiązać wiele problemów. Uczestnicy kursu zostaną również zapoznani z osiągnięciami neuropsychologii w obszarze regulacji emocjonalnej u dzieci i rodziców. Na polu zawodowym nabycie powyższej wiedzy i umiejetności pomoże pracownikom medycznym w budowaniu kontaktu z pacjentem i tworzeniu skutecznego sojuszu terapeutycznego, niezbędnego w procesie leczenia zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Prowadzący: mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, certyfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Zapisy: rejestracja poprzez (do wyboru)

  1. formularz zgłoszeniowy kursy.homograft.frk.pl
  2. e-mail: kursy1.homograft@frk.pl ; kursy2.homograft@frk.pl
  3. telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144

Koszt kursu: 400 zł brutto (możliwość wpłaty w 4 ratach)

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  1. Aby wziąć udział w webinarium, uczestnik powinien posiadać stały dostęp do Internetu oraz jedną z zalecanych przeglądarek, tj.: Google Chrome, Firefox, Edge lub Operę, oraz działający w komputerze mikrofon. Kamera nie jest wymagana.
  2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu (w wyjątkowych sytuacjach możliwość negocjacji z organizatorem).
  3. Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 26 punktów edukacyjnych dla lekarzy.
  4. Uzyskanie przez lekarzy punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 24-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  5. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy1.homograft@frk.pl lub kursy2.homograft@frk.pl, albo telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
  7. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

Spotkanie 1 - program.pdf rozmiar: [115.80 KB]Spotkanie 2 - program.pdf rozmiar: [113.81 KB]Spotkanie 3 - program.pdf rozmiar: [114.68 KB]Spotkanie 4 - program.pdf rozmiar: [111.13 KB]Ulotka A-4-Budowanie więzi.pdf rozmiar: [356.42 KB]

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE