Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

II Śląskie Forum Klastrów – wyzwania wobec World Class Clusters

W ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” organizowane jest II Śląskie Forum Klastrów. Dwudniowa impreza skierowana jest do przedstawicieli klastrów regionu – koordynatorów, animatorów oraz samych uczestników klastrów a także tych instytucji, które chciałyby klastry organizować. Forum odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada br. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (Zabrze, ul. Jagiellońska 38A). Pierwszy dzień będzie miał charakter informacyjny – prelegenci to eksperci z zakresu zarządzania klastrami i sieciami innowacyjnymi z Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także przedstawiciele kluczowych klastrów w Polsce i w regionie. Nie zabraknie również informacji o aktualnych programach i projektach, których beneficjentami są klastry naszego regionu. Drugi dzień to spotkania networkingowe oraz warsztaty, których celem jest refleksja nad wizją, kluczowymi celami klastra oraz instrumentami zapewniającymi sukces klastra jako pomysłu na wdrażanie innowacji. Tematem przewodnim II Śląskiego Forum Klastrów są wyzwania wobec klastrów światowej klasy (World Class Clusters) i odpowiedź na pytanie jaką rolę w regionie będzie pełnić każdy z ponad trzydziestu klastrów w tworzeniu przełomowych innowacji, rozwoju gospodarczym i wzroście zatrudnienia. W obliczu kształtowania inteligentnych specjalizacji regionów jest to ważne zadanie dla klastrów, przedsiębiorstw, instytucji naukowych oraz instytucji wspierających tworzących regionalny e-ko-system innowacji.

Chętnych do udziału w II Śląskim Forum Klastrów prosimy o rejestrowanie się na stronie http://www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/ do dnia 16 listopada.
Udział jest nieodpłatny lecz liczba miejsc jest ograniczona!

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE