Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Fundacja w… sieci obserwatorów

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii jest uczestnikiem projeku, który służyć ma m.in. identyfikacji stanu, potencjału oraz potrzeb wybranych branż w naszym województwie.

Celem projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatorów Specjalistycznych”* jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego w naszym regionie informacji na temat możliwości i potrzeb związanych z rozwojem technologiczno-innowacyjnym w takich obszarach jak: energetyka, ochrona środowiska, medycyna, informatyka. Wszystko po to, by w oparciu o obserwację, diagnostykę i analizę potencjału tych branż, tak wpływać na zmiany gospodarcze w regionie, by miał on przewagę konkurencyjną na tle innych regionów w kraju. Ważnym aspektem projektu jest również nawiązanie i podtrzymanie współpracy oraz wymiana danych pomiędzy przedsiębiorstwami, środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, realizowany ma być przez dwa lata, z udziałem partnerów branżowych, w tym naszej Fundacji. Do grona tych partnerów należą:

* technologie medyczne - konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu

* technologie dla ochrony środowiska - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

* technologie informatyczne - Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach

* energetyka - Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Jan Sarna - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, razem z przedstawicielami pozostałych partnerów projektu, podpisał 31 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, aneks do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych*, który uszczegóławia istotę tego przedsięwzięcia.

* Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE