Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

 

 

Program konferencji:

10.30-11.00 Rozpoczęcie konferencji
                  Jak dostosować działalności podmiotu leczniczego do kryteriów oceny ofert
                  w postępowaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki
                  zdrowotnej?
                  Prezentację poprowadzi gość specjalny.

11.00-11.30 Jak zminimalizować ryzyko narażenia się na zakłucia i zranienia personelu
                  medycznego?
                  Renata Cieślik-Tarkota Kierownik Oddziału Epidemiologii, Wojewódzka Stacja
                  Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

11.30-12.00 Jak potwierdzić system zarządzania jakością podmiotu leczniczego
                  akredytowanym certyfikatem (zgodność z normami ISO 9001, ISO
                  14001, ISO 27001)
                  Beata Michalska Kierownik biura ds. certyfikacji, Intertek Polska Iwona
                  Tchórzewska-Malich Pełnomocnik ds. systemów zarządzania w Fundacji
                  Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-12.45 Jakie są konsekwencje braku ochrony danych osobowych w placówkach
                  medycznych: odpowiedzialność karna dyrekcji, powództwa cywilne, podejście
                  mediów?
                  Michał Geilke Administrator Bezpieczeństwa Informacji, biegły sądowy w 
                  zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony
                  danych w systemach teleinformatycznych

12.45-13.05 Cyfrowy sejf – jak zabezpieczyć zbiór danych wrażliwych?
                  Grzegorz Siwiec Twórca wielu innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla
                  jednostek ochrony zdrowia, ekspert w dziedzinie rozliczeń z Narodowym
                  Funduszem Zdrowia, Prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku
                  Medycznego STORM

13.05-13.35 Jak praktycznie zastosować ustawę o odpadach w podmiocie leczniczym?
                  Paweł Wojciechowski Prawnik REMONDIS Medison Sp. z o.o.

13.35-14.00 Panel dyskusyjny z zaproszonymi ekspertami i zakończenie konferencji

14.00 Lunch

Sponsorzy konferencji:

 

 

 

Patronat honorowy

 

Prezydent Miasta Zabrze - Małgorzata Mańka-Szulik

 

Patroni medialni:

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów