Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Program „Polskie Sztuczne Serce – sojusz medycyny, nauki i techniki”

pod takim tytułem, 13 grudnia 2013 r., w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła się konferencja podsumowująca rządowy Program Wieloletni na lata 2007 – 2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”.

W konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii – koordynatora Programu, wzięli udział jego Wykonawcy reprezentujący środowiska naukowe, medyczne i techniczne oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkowie Rady Programu oraz Recenzenci. Przedstawili rezultaty prac badawczych i wdrożeniowych oraz potencjał ich wykorzystania w praktyce klinicznej.

Program rządowy „Polskie Sztuczne Serce” zapoczątkowała uchwała Rady Ministrów z 6 marca 2007 r. w sprawie opracowania i wdrożenia klinicznego polskich protez serca. Fundacja została koordynatorem programu w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra zdrowia oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Harmonizowała współpracę wszystkich wykonawców i partnerów programu, czyli 21 instytucji naukowo-badawczych i 4 ośrodków kardiochirurgicznych, planowała, nadzorowała i sprawozdawała ich działania, a także uczestniczyła w pracach badawczych, odpowiadając za opracowanie konstrukcji protez serca.

Program zawierał 29 zadań, podzielonych na część badawczą, związaną z zastosowaniem nowych technologii materiałowych, nowych technik pomiarowych i kontrolnych oraz nowych konstrukcji protez serca oraz na część wdrożeniową, związaną z przystosowaniem protez do optymalnego wykorzystania klinicznego.

Ideą główną programu było opracowanie i wdrożenie do praktyki szpitalnej rodziny polskich protez serca. Powstała w związku z tym, testowana klinicznie, nowa generacja pozaustrojowej pulsacyjnej protezy serca Religa Heart EXT, przeznaczona do wspomagania pracy serca w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych na czas kilkunastu miesięcy. Opracowano też prototypy: częściowo wszczepialnej pulsacyjnej pompy wspomagania serca (Religa Heart IMPL), częściowo wszczepialnej wirowej odśrodkowej pompy wspomagania serca (Religa Heart – ROT) oraz częściowo wszczepialnej wirowej osiowej pompy wspomagania serca. Wszystkie te urządzenia wraz ze sterownikami ich pracy: przewoźnym (Religa Heart PDU-402) oraz przenośnym (Religa Heart DUO), tworzą rodzinę polskich protez serca, które pod marką Religa Heart Fundacja chce wprowadzić na globalny rynek.

Program rządowy „Polskie Sztuczne Serce” służył również stworzeniu dodatkowej procedury leczenia, która usprawni proces terapii i wpłynie pozytywnie na jakość życia chorych, a także umożliwi rozszerzenie klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością tego narządu w możliwie największej liczbie polskich klinik. Bardzo ważnym elementem Programu było stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej dla prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Wszystkie te aspekty szczegółowo omówione zostały podczas konferencji „Polskie Sztuczne Serce – sojusz medycyny, nauki i techniki”, która stanowiła resume Programu. Jego dokumentacją są też publikacje naukowe, w postaci dwóch monografii: „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca” i „Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne” oraz wydawnictwo pt.: „Program Polskie Sztuczne Serce - Sojusz medycyny, techniki i nauki”.

Więcej informacji na temat Programu "Polskie Sztuczne Serce"

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE