Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

VIII Konferencja Roboty Medyczne 2010

Demonstracja teleoperacji przy użyciu, skonstruowanego w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, robota Robin Heart otworzyła doroczną konferencję poświęconą robotom medycznym (10 grudnia, 2010).

Przeprowadzony zdalnie zabieg polegał na elektrokoagulacji serca świńskiego. Serce oraz robot Robin Heart Vision, z zamocowanym na ramieniu odpowiednim narzędziem  (nóż termiczny), umieszczone zostały w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM w Katowicach. Konsola sterująca Robin Heart Shell znajdowała się w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Za konsolą zasiadła kardiochirurg Joanna Śliwka. Operawała na podstawie obrazu z toru endoskopowego. Uczestnicy konferencji mogli obserwować zabieg z kilku ujęć kamer w Katowicach i w Zabrzu oraz bezpośrednio z konsoli sterowania robotem.

Pionierska symulacja przesyłania danych na odległość w teleoperacji z udziałem Robin Heart'a wykazała, iż opóźnienie sygnału sterowania robotem (1 ms) oraz obrazu (280 ms) umożliwia wykonanie np. operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego. Na razie jednak jest jednak zbyt duże do przeprowadzenia operacji na sercu. 

Eksperyment był pierwszym i najważniejszym punktem programu konferencji poświęconej robotom medycznym, którą Fundacja zorganizowała już po raz ósmy. Spotkanie zgromadziło naukowców, projektantów, konstruktorów oraz użytkowników związanych z robotyką medyczną ukierunkowaną na wsparcie procesów leczenia lub opieki nad pacjentem. Podzielone zostało na sesje tematyczne, skupione na takich zagadnieniach jak: postępy w rozwoju polskich robotów medycznych, technologie dla robotyki medycznej, sterowanie robotem chirurgicznym, etyczne aspekty w robotyce medycznej. Przedstawiono łącznie piętnaście prezentacji przygotowanych przez zespoły z kilkunastu ośrodków naukowych, zaprezentowano efekty prac Fundacji, m.in. robota  Robin Heart mc2, wirtualną sale operacyjną oraz robota rehabilitacyjnego, wykonanego przez zabrzański ITAM.

Wręczono też nagrody młodym autorom prac z dziedziny robotyki medycznej. Nagrodę główną - Statuetkę Robina oraz nagrodę publiczności - Strzałę Robina odebrali Marta Kordasz i Piotr Sauer z Politechniki Poznańskiej za „Wstępną analizę kinematyki i dynamiki manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego”. Przyznano również wyróżnienie. Otrzymał je Daniel Gorzkowski z Politechniki Warszawskiej za „Projekt manipulatora do operacji laparoskopowych”. 

Tegoroczna konferencja „Roboty medyczne" była również  okazją do podkreślenia, że rozpoczęte w Fundacji prace nad stworzeniem polskiego robota chirurgicznego mają już 10. letnią tradycję. W tym czasie projekt dojrzał, rozwinął się i jest bliski wdrożenia klinicznego. Z powodzeniem przeszedł eksperymentalne operacje in vivo oraz teleoperację, w przeprowadzeniu której wielką pomoc okazali: Emitel Sp. z o.o., Elektrociepłownia Zabrze oraz CMD ŚUM w Katowicach.  Serdecznie dziękujemy!!!

Doświadczenie w pracach nad robotem Robin Heart stało się okazją do utworzenia 10 grudnia br. Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotów Medycznych/ International Society for Medical Robotics (stroną (www.medicalrobots.eu). Prezydentem Stowarzyszenia został Zbigniew Nawrat -inicjator i prowadzący polski projekt robota chirurgicznego Robin Heart, wieloletni organizator zabrzańskich konferencji, autor lub współautor ponad 200 publikacji oraz wydawca pierwszej w Polsce książki poświęconej robotom medycznym. 

Pełny skład Zarządu Stowarzyszenia: Prezydent – Zbigniew Nawrat (FRK, Zabrze), Wiceprezydent – Joanna Śliwka (ŚCCS, Zabrze), Krzysztof Mianowski (PW, Warszawa); Sekretarz – Marek Ciembroniewicz (EMSI, Siemianowice Śl.); Skarbnik – Waldemar Pudlo (FRK, Zabrze).  

Więcej informacji: dr Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca FRK (tel. 32/ 373 56 64, 373 56 26, e-mail: nawrat@frk.pl).

Plakat konferencji: pobierz (jpg - 500 kb).

Patronat medialny konferencji: Studencki Kwartalnik Lekarski MedStudentWWW, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ - WWW oraz Ogólnopolski Przegląd Medyczny OPM - WWW.

Program konferencji:

11.00
Otwarcie konferencji

Robin Heart program, kierunki rozwoju: widzieć więcej, operować dalej i odczuć dotyk. Z. Nawrat, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Teleoperacja
Pierwsza w Polsce demonstracja teleoperacji. Chirurg za pomocą konsoli umieszczonej w Zabrzu (FRK) będzie sterował robotem Robin Heart znajdującym się w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM Katowicach. Symulacja będzie przeprowadzona na modelu zawierającym serce wieprzowe.

11.50
Wystąpienie przedstawiciela firmy Emitel – sponsora i technicznego wykonawcy teletransmisji. Damian Niewiadomski, Regionalny Dyrektor TP EmiTel Sp. z o.o.

12. 00
I. Sesja
Polskie Roboty Medyczne - postępy


1. Systemy tele-kontroli: rozwiązania dla sterowania telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart i laboratoryjnych stanowisk badawczych. P. Kostka, Z. Nawrat. Z. Małota, Pracownia Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

2. Robin Heart mc2 = pierwszy eksperyment na zwierzętach. Z. Nawrat, P. Kostka, M. Ciembroniewicz, J. Stojko, A. Smołka, J. Kreis, A. Grajoszek, K. Rohr, K. Krzysztofik, K. Wtorkowski, W. Sadowski, M. Jakubowski, A. Klisowski, oraz J. Śliwka, M. Zembala, FRK Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM Katowice.

3. Rozwój rodziny robotów rehabilitacyjnych projektowanych w ITAM. A. Michnik, M. Bachorz, Z. Paszenda, R. Michnik, J. Jurkojć. ITAM Zabrze, Politechnika Śląska Gliwice.

4. Manipulator POLMAN do operacji neurochirurgicznych. K Mianowski, Politechnika Warszawska.

5. Koncepcja mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodny z metodami neurofizjologicznymi. Robert Michnik1, Jacek Jurkojć1, Zdzisław Rak1, Grzegorz Gołda2, Władysław Kaliński2, Zbigniew Paszenda3, Michał Bachorz4, Andrzej Michnik4, Wiesław Rycerski5, Jan Janota5 1Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska 2Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska 3Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska 4Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze, 5Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach.

13.00
Lunch. Pokazy robotów

14.00
II Sesja – konkursowa o statuetkę Robina (nagroda jury) i Strzałę Robina (nagroda publiczności)

6.Projekt manipulatora do operacji laparoskopowych. Daniel Gorzkowski, Politechnika Warszawska

7. Projekt inteligentnego statywu narzędzi do operacji laparoskopowych. Paweł Zawadzki, Politechnika Warszawska

8.Wstępna analiza kinematyki i dynamiki manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego. Marta Kordasz, Piotr Sauer. Politechnika Poznańska

9.Projekt manipulatora do wykonywania małoinwazyjnych operacji chirurgicznych. Jarosław Śnitko, Politechnika Warszawska

10.Zastosowanie i perspektywy wykorzystania robotów w medycynie. Grzegorz Banasik, Marcin Gadzieliński, Koło Naukowe przy Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15.15 -15.45
III Sesja - sponsorska. Technologie dla robotyki medycznej.

11. Firma Farnell: Element 14 informacyjny portal techniczny i społecznościowy dla inżynierów medycznych. Jakub Binda, Alina Janas Firma AVX: Elementy pasywne AVX w zastosowaniach medycznych (AVX passive components in medical appliances). Piotr Kuniniec

15.45
Przerwa na kawę

15.15 -16.00
Obrady jury konferencji w sprawie wyboru laureatów.
Spotkanie założycielskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki Medycznej.

16.00
IV Sesja
Sterowanie robotem chirugicznym

12. Interfejs chirurg-telemanipulator: Konsola Robin Heart Shell 2 – P. Kostka, Z. Nawrat, K. Rohr, K. Krzysztofik, K. Wtorkowski, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Politechnika Śląska w Gliwicach.

13. Nawigacja USG robota chirurgicznego – studium projektowe. K. Rohr, Z. Nawrat, J. Kozak, M. Helbig, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze; Departament of Otolaryngology, Head and Neck Burgery,University of Frankfurt/Main, Germany; Aesculap AG, Tuttlingen, Germany

14. Ergonomia pracy chirurga – od narzędzia do konsoli robota chirurgicznego. Wstępne wyniki prac badawczych przy wykorzystaniu techniki wideorejestracji. Z. Nawrat, G. Ilewicz, P. Kostka, J. Śliwka. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Politechnika Śląska.

15. Modelowanie i optymalizacja struktury telemanipulatora kardiochirurgicznego. Ilewicz G., Mężyk A. Politechnika Śląska.

16.45
V Sesja Człowiek i robot. Etyka – stąd do przyszłości

16. Wprowadzenie do problemów etyki w robotyzacji operacji chirurgicznych K. Mianowski. Politechnika Warszawska

17. Wprowadzenie do etyki sztucznych narządów – czyli o człowieku na granicy biologii i techniki. Z. Nawrat, FRK & ŚUM

17.15
Uroczyste wręczenie nagród
:
Statuetka Robina. Nagroda główna konferencji.
Strzała Robina. Nagroda publiczności, nagroda sponsorowana przez firmę Parnell.

18.00
Zakończenie konferencji

Pomoc w przygotowaniu demonstracji teleoperacji zawdzięczamy m.in. firmie EmiTel Sp. z o.o.

TP Emitel Sp. z o.o. to wiodący operator naziemnej sieci radiowo – telewizyjnej w Polsce.Firma świadczy usługi w zakresie analogowej i cyfrowej emisji naziemnej oraz transmisji sygnałów telewizyjnych i radiowych. Istotny zakres działań stanowi oferta kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym budowa infrastruktury sieciowej.Oferta Emitel obejmuje usługi, które są indywidualnie dostosowane do specyficznych wymagań Klientów.

Obszar działalności – rynki: 
* Telewizja – analogowa emisja naziemna, DVB-T, cyfrowe stacje czołowe, dosył sygnałów, spływy reporterskie, transmisje okazjonalne, planowanie radiowe itd.;
* Radio – emisja naziemna programów radiowych, dosył modulacji, planowanie radiowe itd.
* Telekomunikacja – dzierżawa łączy transmisji danych, łączy cyfrowych, budowa stacji w technologii GSM, CDMA, WiMax, WiFi, EmiKam – transmisje z kamer, wewnętrzne systemy antenowe (Indoor), pomiary PEM, itd.

Marta Kordasz laureatka nagrody głównej
Daniel Gorzkowski laureat wyróżnienia
dr Joanna Śliwka za konsolą sterującą robotem Robin Heart na odległość

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE