Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna

Możliwości zdalnej opieki medycznej nad kobietami w ciąży oraz opieki rodzinnej, zastosowanie telemedycyny w kardiologii, geriatrii, diabetologii, to tylko niektóre pozycje bogatego programu III Konferencji Naukowej „Śląska Inżynieria Biomedyczna – SIB 2014”.

Konferencja miała miejsce 17 października br., w zabrzańskim Hotelu „Diament”. Zorganizowana została dla przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej, którzy stanowili bardzo liczne grono słuchaczy.

W tym roku tematem wiodącym konferencji była telemedycyna, która coraz powszechniej wspomaga współczesną diagnostykę, terapię i rehabilitację. „Nowoczesne technologie medyczne w wielu aspektach związane są z telemedycyną. Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych w diagnostyce i terapii daje nadzieję na poprawę warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjentów” - stwierdził prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

SIB jest inicjatywą, która służyć ma integracji inżynierów i lekarzy w wymiarze regionalnym i krajowym. W tym roku w konferencji wzięli udział prelegenci i goście z całej Polski; wśród nich liderzy wielu krajowych ośrodków medycznych, dziekani wydziałów biomedycznych, przedstawiciele wszystkich instytutów związanych z inżynierskim wspomaganiem medycyny.

Nie zabrakło również Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. W jej imieniu Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca, przedstawił nowe opcje poprawy skuteczności leczenia i opieki nad pacjentami ze skrajną niewydolnością serca, którzy wspomagani są mechanicznymi, pozaustrojowymi lub wszczepialnymi protezami serca. Zaprezentowany został system zdalnego monitorowania takich pacjentów, nad którym Fundacja pracuje razem z firmą WASKO. Docelowo stworzona ma być ogólnokrajowa sieć zdalnego, ciągłego monitorowania pacjentów wspomaganych w domu pompami wspomagania serca. Z kolei dr hab. Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji i dr Paweł Kostka z Pracowni Biocybernetyki Fundacji przedstawili możliwości telemanipulatora Robin Heart w chirurgii małoinwazyjnej. Wystąpieniom towarzyszyła wystawa urządzeń opracowanych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Zaprezentowany został system do telemonitoringu parametrów fizjologicznych pacjenta z mechanicznym wspomaganiem serca, wirtualna sala operacyjna oraz trenażer operacji małoinwazyjnych z teledostępem. Zademonstrowano również zdalne sterowanie robotem RobinHeart VISION pomiędzy centrum konferencyjnym w hotelu Diament a Fundacją, w której znajduje się robot.

Organizatorami III Konferencji Naukowej „Śląska Inżynieria Biomedyczna – SIB 2014” byli: Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, UM Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Autorem fotorelacji jest Mariusz Jakubowski.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE