Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Konkurs o nagrodę naukową imienia prof. Zbigniewa Religi

Szanowni Państwo

Miło mi zachęcić do udziału w konkursie o nagrodę naukową imienia prof. Zbigniewa Religi na najlepszą pracę z zakresu medycyny lub bioinżynierii, dotyczącą szeroko rozumianego leczenia chorób serca. Celem konkursu jest kontynuacja misji Profesora, zachowanie w pamięci Jego wizerunku oraz stworzenie dodatkowej formy promocji autorów oraz ich dokonań.

Zwycięzców w konkursie o nagrodę naukową imienia prof. Zbigniewa Religi wyłoni Rada Naukowa Fundacji, której przewodniczy prof. Marian Zembala, a laureatów poznamy w trakcie dorocznego koncertu „Serce za serce”, który odbędzie się 15 listopada br. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku klinicznego nowoczesnych technik i technologii związanych z leczeniem zagrożonego serca. Prace swe koncentruje wokół mechanicznego wspomagania krążenia, robotyki medycznej oraz inżynierii tkankowej wykorzystywanej w terapii sercowo-naczyniowej. Fundacja aktywnie wspiera również cele szkoleniowe i dydaktyczno-edukcyjne w zakresie kardiochirurgii oraz pełni rolę ośrodka wymiany myśli i doświadczeń naukowo-badawczych.

Licząc na zainteresowanie konkursem, serdecznie zapraszam do udziału.

Z poważaniem

dr Jan Sarna

Dyrektor Generalny
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

-------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu o nagrodę naukową
im.prof. Zbigniewa Religi.-1-

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

-2-

Celem konkursu jest kontynuowanie misji Profesora, zachowanie w pamięci Jego wizerunku oraz stworzenie dodatkowej formy promocji autorów i ich dokonań.

-3-

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy naukowej z zakresu medycyny lub bioinżynierii, dotyczącej szeroko rozumianego leczenia chorób serca.

-4-

Konkurs jest organizowany corocznie w oddzielnych edycjach.

-5-

Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe.

-6-

Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 31 października danego roku.

-7-

Każde zgłoszenie – oprócz tekstu publikacji – powinno zawierać krótką informację o zgłaszanej pracy i jej autorze, a w wypadku pracy zbiorowej – o jej pierwszym autorze.

-8-

Oceny prac oraz rekomendacji dotyczących werdyktu dokonuje jury powołane przez zarząd Fundacji. Funkcję jury pełni Rada Naukowa Fundacji.

-9-

Jury może również podjąć decyzję o przyznaniu od jednego do trzech wyróżnień w postaci dyplomów lub medali.

-10-

Uroczyste ogłoszenie werdyktu następuje w trakcie dorocznego koncertu „Serce za serce”.

Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną, w formacie PDF, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br., na adres sekretariat@frk.pl, z dopiskiem: Konkurs im. prof. Z. Religi.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE