Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 28 lutego (poniedziałek), o godz. 15.30 w siedziebie Fundacji (Zabrze, ul. Wolności 345a) odbło się Nazwyczajne Zgromadzenie Fundatorów.

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie 
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia 
4. Przedstawienie wniosku Zarządu Fundacji dotyczącego   wprowadzenia zmian w statucie
5. Podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów dotyczącej przyjęcia zmian w statucie Fundacji.
6. Wolne wnioski
7. Podsumowanie i zakończenie

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów