Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Regulamin konkursu na najlepszą publikację naukową z zakresu kardiochirurgii, transplantologii, mechanicznego wspomagania serca i bioinzynierii o nagrodę im. prof. Zbigniewa Religi Fundacji Rozwoju Kardiochirurgiii

 

1. Celem konkursu jest stworzenie dodatkowej formy promocji i pomocy młodym kardiochirurgom w ich rozwoju naukowym i zawodowym

2. Konkurs jest organizowany co roku, każdorazowo w oddzielnych edycjach.

3. Do konkursu może przystąpić każdy pracownik każdego z ośrodków kardiochirurgii w Polsce, który w danym roku nie przekroczył wieku 35 lat.

4. Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe.

5. Do konkursu można zgłaszać corocznie do dnia 31 października te prace, które przyjęte zostały do publikacji w danym roku.

6. Każde zgłoszenie powinno zawierać rekomendację kierownika kliniki lub ordynatora, zawierającą krótką opinię o zgłaszanej pracy i jej autorze, a w przypadku pracy zbiorowej - o jej pierwszym autorze.

7. Oceny prac oraz rekomendacji dotyczących werdyktu dokona jury powołane przez zarząd Fundacji.

8. W danej edycji konkursu jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody im. prof. Zbigniewa Religi, może również podjąć decyzję o przyznaniu od jednego do trzech wyróżnień w postaci dyplomów lub medali.

9. Wyróżniowne prace będa zaprezentowane podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu - dorocznego koncertu "Serce za serce".

 

                                       

Zgłoszenia Kandydatów wraz z uzasadnieniem i załączonym udokumentowanym dorobkiem naukowym prosimy kierować drogą e-mailową i pocztową na adres:

 

Prof. Marian Zembala

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

41-800 Zabrze, Ul. Szpitalna 2

e-mail: wokedit@sum.edu.pl

 

Z dopiskiem „Nagroda im. Prof.Z.Religi”

                                             Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE