Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

O sztucznym sercu

Analiza poziomu zaawansowania programu Polskie Sztuczne Serce, którego koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, była przedmiotem posiedzenia  Rady  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Warszawie.  

28 lipca br., po raz pierwszy w nowej siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w  Warszawie (podmiot powołany do wypełniania zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa, który z ramienia Ministra Nauki nadzoruje realizację zadań badawczych programu PSS), odbyło się kolejne posiedzenie  Rady  NCBiR. Jedną z dwóch części posiedzenia poświęcono prezentacji stanu i perspektyw realizacji części badawczej Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wykonawców projektu PSS: Jan Sarna-Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz Roman Kustosz-Kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK, a także prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel-Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i dr Andrzej Siemaszko-Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
Jan Sarna przedstawił członkom Rady założenia programu „Polskie Sztuczne Serce” , sprawozdanie z realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych oraz sposób zarządzania programem. Omówił dotychczasowe wyniki programu i przedstawił rezultaty oczekiwane w roku bieżącym.
Roman Kustosz, na prośbę Członków Rady, wyjaśnił znaczenie programu PSS wobec prowadzonych obecnie prac badawczych i osiągnięć światowych związanych z mechanicznym wspomaganiema pracy serca. Poinformował ponadto, że prognozowana cena sprzedaży urządzeń, które powstaną w wyniku realizacji programu, będzie znacznie niższa od konkurencji na rynkach międzynarodowych. Członkowie Rady pozytywnie ocenili proces realizacji programu.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE