Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Wideokonferencja przygotowana przez FRK i Exatel w ramach MEMeet 2009 sympozjum w Cáceres, Hiszpania

Czas: sobota 24 pazdziernika 11.45 – 12.45

Ważne adresy: http://www.ccmijesususon.com;
                       http://www.memeet.org/en/program.html;
                       WWW.frk.pl;
                       WWW.robinheart.pl

Lokalizacja:

Polska - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu – lider robotyki medycznej i edukacji chirurgicznej w Polsce, w Instytucie Protez Serca FRK prowadzone są prace nad sztucznym sercem i innymi metodami mechanicznego wspomagania serca i układu krążenia krwi; protezami zastawek serca; biomateriałami dla chirurgii; innowacyjnymi metodami leczenia serca wykorzystującymi zarówno osiągnięcia techniczne jak i biologiczne (w tym komórki macierzyste i specjalizowane hodowle komórkowe)

Hiszpania - Minimally Invasive Surgery Centre Jesús Usón. Carretera N-521, km. 41,8. 10071 CÁCERES (SPAIN) Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Carretera N-521, km. 41,8. 10071 CÁCERES (SPAIN); Tel. (34) 927 18 10 32 Fax (34) 927 18 10 33. E-mail: ccmi@ccmijesususon.com; http://www.ccmijesususon.com Caceres jest miastem o ciekawej historii – w najbliższym czasie będzie miastem kultury europejskiej tak jak niedawno był Kraków.

Cel wydarzenia: 
- pokaz, demonstracja systemu Robin Heart w warunkach    
  modelu sali operacyjnej
- pokaz systemu narzędzi mechatronicznych Robin Heart Uni
  Tools
- pokaz stanowiska treningowego chirurgii mini inwazyjnej 
  Duo Teacher
- pokaz wirtualnej sali operacyjnej wykorzystywanej do
  planowania operacjii treningu stosowania robotów do
  wybranych operacji chirurgicznych
- wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolenia chirurgów
- opracowanie i doskonalenie techniki przekazu informacji o
  znaczeniu szkolenia medycznego na odległość.

Jest to pierwsza tego typu telekonferencja. Inicjatorem przedsięwzięcia jest strona hiszpańska zainteresowana stanem projektu robota Robin Heart - europejskim konkurentem amerykańskiego robota da Vinci oraz współpracą z nami w zakresie specjalizowanego szkolenia chirurgów. W styczniu tego roku z sukcesem wykonaliśmy w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pierwsze zabiegi za pomocą robotów Robin Heart sterowanych dłonią uznanych polskich chirurgów: Grzegorza Religi, Michała Zembali, Joanny Śliwki i znanego na świecie ze wielu pionierskich operacji robotem da Vinci w Dreźnie – Romualda Cichonia (także dyr.naukowego FRK).
Telemedyczny przekaz informacji jest jednym z nowych priorytetów działań prowadzonych w FRK, to naturalna ekspansja spowodowana rozwojem telemanipulatora Robin Heart oraz naszej aktywności szkoleniowej i konferencyjnej.

Nabyte doświadczenie pozwoli na:
- kontynuację współpracy w zakresie szkoleń z ośrodkiem
  hiszpańskim
- nawiązanie podobnych relacji z innymi ośrodkami w Europie 
  i na świecie
- przeprowadzenie prób sterowania na odległość robotem
  Robin Heart, w tym próby przeprowadzenia symulowanej
  operacji robotem w Zabrzu przez chirurga w Hiszpani
- prowadzenie szkoleń e-lerningowych o zasięgu
  międzynarodowym (obecnie posiadamy już osiągnięcia w
  zakresie technicznym otwarcia laboratoriów badawczych
  z możliwością sterowania na odległość)
- popularyzacja osiągnięć FRK oraz polskiej medycyny.

W konferencji Memeet uczestniczy wielu wybitnych zaproszonych gości, wśród których jest Richard Satava – pionier robotyki medycznej z USA, doradca wielu projektów prowadzonych przez Pentagon i NASA oraz Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca szef zespołu pracującego nad robotem Robin Heart który będzie moderatorem dyskusji z Hiszpani. Gospodarzem po stronie polskiej będzie Laboratorium Biocybernetyki IPS FRK, zespół pracujący nad robotem chirurgicznym z Pawłem Kostką na czele. Przedstawią oni nasze osiągnięcia w zakresie robotyki i mechatronicznych narzędzi chirurgicznych oraz metod szklenia chirurgów poprzez demonstrację przygotowanych modeli i prototypów. Robin Heart z konsola Robin Heart Shell będzie przedstawiony na stanowisku modelującym salę chirurgiczną i elementy operacji chirurgicznych. Na telekonferencje zaprosiliśmy chirurgów którzy przeprowadzili operację na zwierzętach naszymi robotami, lekarzy i studentów zainteresowanych rozwojem robotyki medycznej w Polsce. Z posiadanych wiadomości wynika , że w Hiszpani będzie demonstrowany miedzy innymi robot da Vinci oraz kilka systemów edukacyjnych stosowanych w chirurgii - więc połączenie z laboratorium w Polsce daje szanse uczestnikom konferencji na zapoznanie się z naszymi propozycjami technicznymi.

Transmisję z wideokonferencji przeprowdzi firma EXATEL

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE