Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

Wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbędzie się 18.06.2024 godz. 15:00.

Porządek posiedzenia:

Rada Fundacji

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Fundacji w 2023 oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący
 5. Informacja o posiedzeniu Rady Naukowej Fundacji
 6. Informacja o przygotowaniach do nowej strategii działalności Fundacji
 7. Informacja o koncercie „Serce za Serce” i innych działaniach promocyjno – marketingowych
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2023
 9. Dyskusja dot. pkt 6
 10. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2023
 11. Podsumowanie i zakończenie


Zgromadzenie Fundatorów
 1. Wybór nowego członka Rady Fundacji VII kadencji
 2. Uchwała Zgromadzenie Fundatorów dot. powołania nowe członka Rady Fundacji VII kadencji
 3. Wolne wnioski
 4. Podsumowanie i zakończenie


UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów