Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

 
Wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi odbędzie się 28.05.2019r. godz. 15:00, w siedzibie FRK.


Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
  3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
  4. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2018 r. oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący
  5. Informacje z posiedzenia Rady Naukowej Fundacji
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2018
  7. Dyskusja dot. pkt 6
  8. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2018
  9. Podsumowanie i zakończenie   
UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.


Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE