Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

Wspólne posiedzenie ZGROMADZENIA FUNDATORÓW oraz RADY FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
odbędzie się w dniu 13.09.2022 r., godz. 13:00


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
 4. Informacja o posiedzeniu Rady Naukowej Fundacji
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Fundacji w 2021 oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2021
 7. Dyskusja dot. pkt 6
 8. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2021
 9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2022 r.
 10. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2022 r.
 11. Informacja o Jubileuszowym Koncercie „Serce za serce”
 12. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej wyróżnień
 13. Przedstawienie wniosku dotyczącego rozszerzenia składu Zarządu
 14. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej rozszerzenia składu Zarządu
 15. Wybory Rady Fundacji VII kadencji oraz Prezesa Rady Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów
 16. Podsumowanie i zakończenie


UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 13.15, z porządkiem posiedzenia jak
w I terminie.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE