Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Praca w Biurze Marketingu i Promocji Fundacji

 

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (www.frk.pl)

poszukuje do Biura Marketingu i Promocji

 

Asystenta/Asystentki

Miejsce pracy: Zabrze

Wymiar etatu: 1

 

Główne zadania:

 • koordynacja prac biurowych oraz obiegu dokumentów w Biurze Marketingu i Promocji
 • pomoc w bieżących pracach Biura Marketingu i Promocji
 • prowadzenie korespondencji
 • przygotowywanie pism, prezentacji oraz materiałów informacyjnych oraz reklamowych
 • umawianie spotkań z partnerami i potencjalnymi partnerami Fundacji
 • utrzymywanie dobrych relacji z partnerami Fundacji
 • praca przy organizacji imprez zewnętrznych i wewnętrznych
 • praca przy organizacji kampanii 1% dla OPP
 • wsparcie działań PR-owych, komunikacyjnych oraz reklamowych Fundacji

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • praktyczna znajomość MS Office Word, Excel, Power Point
 • umiejętność redagowania pism
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • terminowość oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w pracy w dziale marketingu lub w fundacji

Co oferujemy?

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w życzliwej atmosferze
 • możliwość udziału w realizowaniu misji FRK

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres: kadry@frk.pl w terminie do 20 stycznia 2020r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych Pana/Pani danych jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (NIP: 648-10-29-255 KRS: 0000069136)- dalej zwanej FRK.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, GSM: 783 384 378.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału procesie rekrutacyjnym na który pan/pani aplikuje oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez FRK. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Inspektora Ochrony Danych lub FRK.
Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych FRK. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować które dane należy wpisać a które są absolutnie dobrowolne.   Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja w której Pana/Pani dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów FRK (np. monitoring wizyjny siedziby FRK)  na podstawie art. 6 ust. 1 litera f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO). WAŻNE! Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy FRK oraz usługodawcy (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych i podmioty serwisujące systemy informatyczny FRK. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.
FRK nie profiluje kandydatów, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na który Pan/pani aplikuje;
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w FRK;
Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy pana/Panią z udziałów w procesach rekrutacyjnych FRK. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia danych, uzyskania ich kopii, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko danych dostarczonych FRK przez Panią/Pana, które są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody i mają postać elektroniczną.

 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów