Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Zatrudnimy pracownika!

 

 

Specjalista w Laboratorium Procesowym Pracowni Sztucznego Serca

 

Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało:

·        Prowadzenie oraz nadzór nad procesami produkcyjnymi wyrobów medycznych

·        Udział w prowadzonych testach, próbach oraz walidacji – urządzeń/procesu

·        Udział w tworzeniu dokumentacji systemowej

·        Tworzenie koncepcji produkcji oraz kontrola harmonogramów zadań

·        Udział w tworzeniu raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych

·        Udział w próbach, testach, walidacji zgodnie z APQP i wymaganiami klienta

Od kandydatów oczekujemy:

·        Ukończonych studiów wyższych technicznych na kierunku: bioinżynieria, inżynieria materiałowa lub pokrewnym

·        Wiedzy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych

·        Znajomości zagadnień oraz wymagań normatywnych z zakresu wyrobów medycznych (ISO 13485) – mile widziane

·        Wysoko rozwiniętych zdolności manualnych oraz podstawowych umiejętności mechanicznych, umożliwiających przygotowanie, uruchomienie i obsługę stanowisk produkcyjnych

·        Odpowiedzialności i samodzielności w realizacji powierzonych zadań

·        Kreatywności

·        Umiejętności efektywnej analizy danych procesowych

·        Gotowości do pracy w systemie wielozmianowym i pracy w warunkach cleanroom

·        Doświadczenia w pracy z oprogramowaniem LabVIEW – mile widziane

·        Znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 

 Oferujemy:

·        pełne szkolenie stanowiskowe w okresie próbnym,      

·        stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,

·        pracę w życzliwej atmosferze,

·        możliwość udziału w realizowaniu misji FRK

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres email podany na stronie www.frk.pl - zakładka Kontakt - kadry w terminie do 10 kwietnia 2020r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Informujemy, że Administratorem danych Pana/Pani danych jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (NIP: 648-10-29-255 KRS: 0000069136)- dalej zwanej FRK.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, GSM: 783 384 378.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału procesie rekrutacyjnym na który pan/pani aplikuje oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez FRK.

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Inspektora Ochrony Danych lub FRK.

Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych FRK. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować które dane należy wpisać a które są absolutnie dobrowolne.  Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja w której Pana/Pani dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów FRK (np. monitoring wizyjny siedziby FRK) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO). WAŻNE! Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy FRK oraz usługodawcy (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych i podmioty serwisujące systemy informatyczny FRK. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

FRK nie profiluje kandydatów, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:

a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na który Pan/pani aplikuje;

b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w FRK;

Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy pana/Panią z udziałów w procesach rekrutacyjnych FRK. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia danych, uzyskania ich kopii, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko danych dostarczonych FRK przez Panią/Pana, które są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody i mają postać elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów