Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Pracownia Biocybernetyki wśród najlepszych

Pracownia Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wyróżniona została w konkursie Ansys Hall of Fame 2014, który firma ANSYS, producent oprogramowania o tej samej nazwie, służącego m.in. do symulacji dynamiki przepływu płynów, zorganizowała już po raz piąty.

Organizator konkursu docenił Pracownię Biocybernetyki za najlepsze wykorzystanie możliwości obliczeniowych oprogramowania Ansys Multiphysics w leczeniu wrodzonej wady serca. Praca dotyczyła m.in. zastosowania metod komputerowych do oceny podstawowych parametrów hemodynamicznych aorty u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną (ang. Bicuspid Aortic Valve - BAV). Wykorzystując model komputerowy pacjenta z poszerzoną aortą oraz BAV, zamodelowano chirurgiczną procedurę naprawczą, która pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi, czy zmiana geometrii aorty może wpłynąć na poprawę panujących w niej warunków hemodynamicznych.

BAV- dwupłatkowa zastawka aortalna, to najczęstsza wrodzona wada serca, występująca u osób dorosłych. Jest silnie związana z istnieniem wad nabytych aorty wstępującej, takich jak: poszerzenie aorty, tętniak aorty oraz jej rozwarstwienie.

Badania wykonano w ramach projektu badawczego Ministra Nauki i Szkolnictwa pod nazwą “Ocena wpływu biomechanicznych właściwości, geometrii, orientacji oraz metody korekcji Dwupłatkowej Zastawki Aortalnej na podstawowe parametry hemodynamiczne w oparciu o badania kliniczne oraz komputerowe i fizyczne metody modelowania in-vitro”.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów