Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Zatrudnimy pracownika!

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. IT – w wymiarze ½ etatu

Miejsce pracy: Zabrze 

Niepełny wymiar czasu pracy : 0,5 etatu ( 4 godz. dziennie)

Opis stanowiska

⦁    obsługa informatyczna Fundacji;
⦁    administracja infrastrukturą informatyczną w firmie;
⦁    rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących serwerowni;
⦁    rozwiązywanie problemów technicznych u pracowników na ich stanowiskach pracy związanych z komputerami;
⦁    opieka i administracja systemem elektronicznego obiegu dokumentów;
⦁    samodzielna naprawa sprzętu lub zgłaszanie usterek oraz awarii do odpowiednich serwisów;
⦁    instalacja oprogramowania i konfiguracja sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe, serwery i stacje robocze);
⦁    zarządzanie i systemem backup’u i wykonywanie kopii zapasowych;
⦁    zarządzanie pocztą elektroniczną i domenami internetowymi;
⦁    diagnostyka działania i rekonfiguracja okablowania strukturalnego w firmie;
⦁    konserwacja sprzętu komputerowego w tym drukarek i jego przeglądy okresowe;
⦁    zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego;
⦁    zdalne zarządzanie i konfiguracja infrastrukturą poprzez łącze VPN;
⦁    przygotowywanie i opiniowanie zamówień nowego sprzętu informatycznego;
⦁    prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji;

Wymagania

⦁    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym oprogramowania Ms Office;
⦁    znajomość administracji systemem Windows Server, Active Directory;
⦁    znajomość administracji  systemem Linuks;
⦁    umiejętność zarządzania środowiskiem wirtualnym Vmware;
⦁    podstawowa znajomość macierzy dyskowych HUS firmy Hitachi;
⦁    znajomość rozwiązań sieciowych firmy Juniper i Fortinet oraz umiejętność ich podstawowej konfiguracji;
⦁    znajomość rozwiązań NAS firmy QNAP;
⦁    umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń drukujących;
⦁    znajomość oprogramowania backupowego firmy Symantec i zrobotyzowanych bibliotek taśmowych;
⦁    mile widziana podstawowa znajomość programu DAX 2012;
⦁    znajomość rozwiązań dotyczących klastrów obliczeniowych opartych o systemy Linuksowe;
⦁    znajomość rozwiązań i administracja systemami elektronicznego obiegu dokumentów;
⦁    podstawowa znajomość technologii webowych;
⦁    znajomość obsługi systemów zasilania awaryjnego oraz agregatów prądotwórczych;
⦁    znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;
⦁    dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność ;
⦁    zdolności organizacyjne, interpersonalne;
⦁    umiejętność pracy w samodzielnej i w zespole pod presją czasu;

Oferujemy:


⦁    umowę o pracę;
⦁    interesującą pracę w renomowanej instytucji naukowo – badawczej i wdrożeniowej ;
⦁    możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej w instytucji o wielkim prestiżu społecznym;
⦁    udział w projektach naukowo – badawczych w obszarze biocybernetyki, biotechnologii i bioinżynierii dotyczących sztucznego serca czy zastawek serca;
⦁    pracę w koleżeńskiej atmosferze, w zespołach nastawionych na zbiorowy sukces;                                                                                            

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres : kadry@frk.pl w terminie do 15 maja 2019r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 


Informujemy, że Administratorem danych Pana/Pani danych jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (NIP: 648-10-29-255 KRS: 0000069136)- dalej zwanej FRK.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, GSM: 783 384 378.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału procesie rekrutacyjnym na który pan/pani aplikuje oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez FRK. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołani zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Inspektora Ochrony Danych lub FRK.
Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych FRK. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować które dane należy wpisać a które są absolutnie dobrowolne.   Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja w której Pana/Pani dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów FRK (np. monitoring wizyjny siedziby FRK)  na podstawie art. 6 ust. 1 litera f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO). WAŻNE! Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy FRK oraz usługodawcy (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych i podmioty serwisujące systemy informatyczny FRK. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.
FRK nie profiluje kandydatów, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na który Pan/pani aplikuje;
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w FRK;
Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy pana/Panią z udziałów w procesach rekrutacyjnych FRK. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia danych, uzyskania ich kopii, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko danych dostarczonych FRK przez Panią/Pana, które są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody i mają postać elektroniczną.

 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów