Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

KONFERENCJA „ROBOTY MEDYCZNE 2009”

 VII konferencja poświęcona robotom medycznym, z udziałem szerokiego grona krajowych entuzjastów i specjalistów w tej dziedzinie oraz gości zagranicznych, odbyła się 11 grudnia br. , w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Tegoroczne spotkanie naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników  zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie poświęcone było robotom chirurgicznym, rehabilitacyjnym oraz specjalnym mini robotom, nawigacji w chirurgii i robotyce, a także symbiozie człowieka z robotami. Każdemu z tych tematów zadedykowano odrębną sesję naukową.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od 2000 roku prowadzi unikatowy projekt badawczy, którego celem jest stworzenie rodziny robotów Robin Heart. Poprzez swój multidyscyplinarny charakter, projekt ten przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Tym samym, zainicjowane zostały doroczne, otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane zostały bogate doświadczenia doc. Romualda Cichonia – dyrektora naukowego Fundacji, związane z leczeniem choroby wieńcowej przy użyciu jedynego na świecie, stosowanego komercyjnie, amerykańskiego robota „da Vinci”. Doswiadczeniami podzielili sie również lekarze i inżynierowie, którzy na początku 2009 r. uczestniczyli w doświadczalnej operacji przy pomocy stworzonych w Fundacji modeli polskiej rodziny robotów Robin Heart. Zademonstrowano nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart i narzędziami chirurgicznymi Uni System. Odbył się także pokaz wirtualnej sali operacyjnej oraz stosowanego komercyjnie systemu edukacyjnego Simball, wykorzystywanego jako stanowisko treningowe w chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej. O walorach Simball mówił gość ze Szwecji – Jonas Nilsagård. Na międzynarodowy charakter konferencji złożyły się również wystąpienia gości z Niemiec, którzy przedstawili kwestie nawigacji w chirurgii i robotyce. Osobna sesja poswięcona została zagadnieniu: roboty a człowiek.  

Wieczorem natomiast, w Domu Muzyki i Tańca, odbyło się  mniej formalne spotkanie z bohaterami konferencji.

Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji Roboty Medyczne www.frk.pl/rm/index.php

 

Sponsor konferencji: Ventures Hub

 

Program konferencji Roboty Medyczne 2009

12.00 - 12.05 
Ceremonia otwarcia konferencji.  The opening ceremony.

Zbigniew Nawrat. Roboty medyczne 2009 – wprowadzenie. Introduction to Medical Robots 2009. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

12.10 - 13.30
Sesja – roboty chirurgiczne. Surgery Robots.

Romuald Cichoń. Leczenie choroby wieńcowej za pomocą drezdeńskiej techniki robotem da Vinci. Dresden technique by-pass robotically da Vinci assisted surgery. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca. ,,Medinet” Wrocław, Herzzentrum, Dresden, Germany.

Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Szymon Kostrzewski, Jerzy Stojko, Grzegorz Religa, Michał Zembala, Joanna Śliwka i Romuald Cichoń. Robin Heart – badania na zwierzętach. Wielogłos inżynierów i lekarzy. Robin Heart animal experiments report. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca.

Zbigniew Nawrat, Leszek Podsędkowski, Marek Ciembroniewicz, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota. Robin Heart Uni System – mechatroniczne narzędzia do robota i do ręki. Robin Heart Uni System – mechatronic tool manually and robotically operated. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Politechnika Łódzka, EMSI, POLAND

Jonas Nilsagård. Simball 4D joystick – input device for Medical Robots. G-coder Systems AB, Mölnlycke, Sweden

13.30 – 14.00
Sesja – roboty rehabilitacyjne. Rehabilitation robot.

Zbigniew Nawrat. Wprowadzenie – roboty rehabilitacyjne. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

Z. Paszenda2, J. Marciniak2, J. Brandt1, M. Bachorz1, A. Michnik1, Z. Szczurek1, A. Mężyk3, R. Michnik3, J. Jurkojć3, Z. Rak3, W. Kaliński3, W. Rycerski4, J. Janota4. Zrobotyzowane urządzenie rehabilitacyjne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn górnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. 1 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu, 2 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach, 3 Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach 4 Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

14.00-14.30 LUNCH

POKAZY ROBOTÓW, Robots Show - Robin Heart, Robin Heart Uni System, Robota rehabilitacyjnego, Wirtualnej sali operacyjnej, Systemu edukacyjnego Simball

14.30 -15.30
Sesja – nawigacja w chirurgii i roboty. Surgery navigation and robots.

Matthias Helbig. Meeting Clinical Requirements in Minimal Invasive Surgery for ENT. Opis wymagań klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej otolaryngologii. Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Germany

Tobias Kroll. In vitro studies for practical use and to determine the accuracy of a prototype for navigated soft-tissue-ultrasonography for the head and neck region. Badania in vitro do praktycznego wykorzystania i sprawdzenia dokładności prototypu w nawigacji wspomaganej USG tkanek miękkich regionu głowy i szyi. Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Germany

Józef Kozak. Porównanie nawigacji stosującej obrazy ultrasonograficzne z innymi technikami nawigacji MIS. Comparison of navigated ultrasound imaging with other types of MIS navigation systems. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, Germany

Zbigniew Nawrat, M.Helbig, J.Kozak, P.Kostka. K.Rohr, W.Dybka. Zastosowanie robota Robin Heart w nawigacji MIS stosującej obrazy ultrasonograficzne. Application of robot Robin Heart in MIS navigation applying ultrasound image. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND 2 University of Frankfurt, 3 Aesculap AG, GERMANY

15.30 – 16.00
Sesja – specjalne miniroboty medyczne. Specialized mini-medical-robots.

Zbigniew Nawrat. Wprowadzenie miniroboty medyczne. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

Maiusz Szwedo. Wizyjne sprzężenie zwrotne dla hybrydowego robota przeznaczonego do zadań mikromanipulacji wewnątrzkomórkowych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, POLAND

16.00-16.30
Sesja – roboty i człowiek. Robots and human.

Zbigniew Nawrat. Jak nauczyć ludzi współistnienia z robotami i komu się to opłaci. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, POLAND

Jonna Śliwka, Z.Nawrat, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota. Edukacja chirurgów z wykorzystaniem oryginalnych stanowisk treningowych. The surgery education – virtual and physical training station. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

Paweł Kostka, Zbigniew Nawrat, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Piotr Wojtaszczyk. Optymalizacja struktury przekazu informacji w systemie sterowania telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. Aktualne rozwiązania i założenia dla nowego modelu. Optimisation of the information flow structure in the control system of Robin Heart surgery telemanipulator. Current state and bases for the new model assumptions . Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

16.30 -17.00
Zakończenie konferencji I dyskusja okrągłego stołu. Round Table discussion and closing Ceremony

18.00 - 23.00
Robin Heart Free Session!!! Kawiarnia Artystyczna, Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, Spotkanie z bohaterami konferencji Medical Robots 2009 w konwencji kawiarni naukowo-artystycznej. Muzyka – Z.Nawrat i przyjaciele.

 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE