Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Specjalny Cezar na 20. lecie Fundacji

Kapituła konkursu Cezary Śląskiego Biznesu’2011 przyznała Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Statuetkę Specjalną Cezara. Nagrodę, na  XVI Śląskiej Gali Business Centre Club, która odbyła się 28 sierpnia br. w parkowym otoczeniu Zameczku Myśliwskiego Promnice,  odebrał dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji. 

W uzasadnieniu decyzji czytamy: „(...) To wyróżnienie za 20 lat nieprzerwanej działalności w zakresie prowadzenia prac  naukowo – badawczych  i wdrożeniowych  oraz działalności szkoleniowej , a także nasze podziękowanie  za program „Polskie Sztuczne Serce”.

Finał konkursu „Cezar Śląskiego Biznesu” był najważniejszym punktem oficjalnej części gali w Promnicach, która co roku gromadzi wybitnych przedsiębiorców z regionu, artystów, dziennikarzy i polityków oraz przedstawicieli wielu organizacji gospodarczych ze Śląska.  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zaprezentowała tam swój dorobek związany z pracami nad mechanicznymi protezami serca, robotyką medyczną i wykorzystaniem inżynierii genetycznej w celach terapeutycznych.

„Cezar Śląskiego Biznesu” to nagroda promująca liderów regionalnej przedsiębiorczości oraz wyraz uznania dla osiągnięć ich firm. Uczestnikami konkursu są firmy zrzeszone w Katowickiej, Bielskiej i Częstochowskiej Loży Business Centre Club. Od 1999 r. wybitne osobowości i instytucje regionu Rada Regionalna Loży honoruje Statuetką Specjalną. Otrzymali ją m.in.: Prof. Jerzy Buzek -  przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń - Metropolita Katowicki, reżyser Kazimierz Kutz, Adam Kopciuszewski -  dyrektor Teatru Zagłębia, Teresa Mokrysz – właścicielka grupy Mokate.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów