Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Fundacja z Uniwersytetem Opolskim uruchamiają nowy kierunek studiów. Rekrutacja trwa!!!


Zapraszamy na studia podyplomowe „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, uruchamiane przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.


Studia rozpoczynają się 4 lutego 2017 roku, prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym) i trwają 3 semestry. W trakcie studiów zostanie zrealizowane 380 godzin dydaktycznych, z czego przedmioty specjalistyczne odnoszące się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji obejmować będą 240 godzin zajęciowych.

Dlaczego warto podjąć taki właśnie kierunek kształcenia?

Bo żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym przepływ informacji, w tym dostęp do danych osobowych jest coraz powszechniejszy i niesie coraz więcej zagrożeń. Dotyczy to przestrzeni zawodowej, prywatnej i społecznej, która realizuje się w wymiarze realnym i wirtualnym. Nowość stanowi specjalizacja w 3 semestrze studiów, przeznaczona dla pracowników sektora usług medycznych lub administracji publicznej. W semestrze tym, osoby zainteresowane przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w sektorze medycznym lub administracji publicznej zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania i ochroną informacji w placówkach służby zdrowia lub administracji publicznej.

Studiować kierunek „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” warto z kilku powodów:
- aby zdobyć nowy zawód, bowiem od 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązków oraz roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji .Od tego dnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji został również zaliczony do grupy specjalistów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod pozycją 242111 .

- aby być bezpiecznym w pracy i w życiu prywatnym (np. gdy legitymuje nas policja, przy posługiwaniu się kontem internetowym, korzystaniu z Facebooka, zakładaniu konta bankowego, wynajmowaniu mieszkania, zawieraniu umów z operatorem telekomunikacyjnym, dokonywaniu zakupów)

- bo bezpieczeństwo informacji to wiarygodność i jakość świadczonych usług - nasze dane są zagrożone, bo brakuje standardów (blisko połowa polskich przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej deklaruje, że dokumentacja zawierająca poufne dane jest niszczona poza organizacją, w której się znajduje)

- bo bezpieczeństwo informacji to wiedza o nowoczesnych technologiach (prawie połowa urządzeń sprzedawanych na aukcjach internetowych zawiera dane swoich poprzednich właścicieli, mimo, że większość sprzedawców używanego sprzętu podejmuje próby ich kasowania. Do takich wniosków prowadzi analiza wyników najnowszego badania przeprowadzonego przez Blancco Technology Group i Kroll Ontrack)

- bo informacja to kapitał, bezpieczna informacja to kapitał jej właściciela.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” pod adresem: http://bezpieczenstwo.uni.opole.pl
Zostały ostatnie wolne miejsca!!! Zapraszamy!!!

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów