Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

 
Wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi odbędzie się 16.05.2017r. godz. 15:00, w siedzibie FRK.


Porządek posiedzenia:

1.Powitanie
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
4. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2016r. oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący.
5. Informacje z posiedzenia Rady Naukowej Fundacji.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2016.
7. Dyskusja dot. pkt 6.
8. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności fundacji za rok 2016.
9. Przedstawienie wniosku Zarządu Fundacji dotyczącego wprowadzenia zmian w statucie
10. Podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów dotyczącej przyjęcia zmian w statucie Fundacji
11. Wybory Rady Fundacji VI kadencji oraz Prezesa Rady Fundacji
12. Podsumowanie i zakończenie
 
UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.


Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE