Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Koncerty

IX koncert "Serce za serce"

Koncert "Serce za sece 2000" zorganizowany został przy wspóudziale Fundacji Argentyńskiej w Warszawie. Poświęcony on był pamięci tragicznie zmarłego prof. Rene Favoloro - wybitnego kardiochirurga, twórcy metody pomostowania naczyń wieńcowych, załozyciela i przesa Fundacji Favaloro oraz dyrektora Instytutu Kardiologii i Chirurgii Sercowo-Naczyniowej w Buenos Aires, przyjaciela naszej Fundacji.
Koncertem tym chcieliśmy nawiązać do współpracy podjętej z Argentyną, której owocem był rozpoczety w Buenos Aires dwuletni program badań klinicznych naszych sztucznych komór wspomagania serca. w tym kontekście, gala tego koncertu była "nocą argentyńską", a udział w niej wzięli wiruozi gitary: Eduardo Falu i Juan Jose Falu, kwintet instrumentalny Tango Quattro oraz tancerze: Nelida i Jorge, Veronique i Julio, Eugenia i Leo, Alma i Juan.
 

"OSKAREM SERCA" wyróznieni zaostali:

- dr Ricardo Fernández Núňez

- „WOSANA” S.A. w Krakowie

- marka „DAR NATURY”

- Rafineria Czechowice S.A.
   w Czechowicach-Dzedzicach

- Miasto Głogów
 
 

Plakat koncertu "Serce za serce '2000"
Laureaci "Oskarów serca '2000"
Eduardo Falu i Juana Jose Falu
Tango Quattro
Tango Quatro

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów