Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (32) 373-56-00 biuro@frk.pl

DOKUMENTY FUNDACJI

 
 

SPRAWOZDANIA

2014 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2014.pdf rozmiar: [34565.29 KB]Sprawozdanie finansowe za rok 2014.pdf rozmiar: [10172.64 KB]Opinia Biegłego Rewidenta.pdf rozmiar: [724.03 KB]Uchwała Rady Fundacji.pdf rozmiar: [263.19 KB]

2015 r.

Sprawozdanie z działaności za 2015.pdf rozmiar: [47467.33 KB]Sprawozdanie finansowe za 2015.pdf rozmiar: [10214.21 KB]Opinia biegłego rewidenta.pdf rozmiar: [691.93 KB]Uchwała Rady Fundacji.pdf rozmiar: [244.58 KB]

Darczyńcy w 2015 r.

 
Lista darczyńców spełniających kryteria zgodnie z artykułem 18 pkt.1f, ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny w roku 2015 przekroczyła/wynosiła 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35.000 zł.

Nazwa i adres darczyńcy  Kwota łącznie wpłaconej darowizny w PLN
Fundacja Tauron
Lwoowska 23
40-389 Katowice
150 000,00
 TAURON WYTWARZANIE S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
 32 990,72
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

20.000,00

 

COIG SA
Ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

166 050,00

 

Łączna kwota otrzymanych darowizn w roku 2015, przeznaczonych na działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wyniosła: 651.019,16 zł PLN. Informacja powyższa przeznaczona jest do publicznej wiadomości zgodnie z wymogiem ustawy o podatku od osób prawnych (art.18 pkt. If, ust.2)

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów