Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi KRS 0000069136

Kto może przekazać 1,5%

Prawo, by przekazać 1,5% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła np.: umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
  • podatkiem liniowym
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Jak przekazać 1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

1,5% podatku wykazać można również logując się i akceptując przygotowaną dla podatnika wersję deklaracji PIT-36 lub PIT-37 na portalu podatkowym (usługa Twój e-PIT).
Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1,5 procent podatku. Jeśli w Twoim zeznaniu znajduje się Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, dziękujemy. Prosimy o kontynuowanie chęci przekazania 1,5% podatku naszej Fundacji.
Jeśli jednak w ubiegłym roku w Twoim zeznaniu podatkowym wskazałaś/wskazałeś inną organizację a chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz naszej Fundacji, możesz łatwo to zmienić.

Jak zmienić organizację pożytku publicznego w usłudze Twój e-PIT?

Podatnik na każdym etapie może wprowadzić zmiany w PIT, który przygotował urząd skarbowy.

  1. Podatnik musi wejść na stronę podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
  2. Musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców,
    np. PIT-11 za rok 2022)
  3. Może też zalogować się używając profilu zaufanego.

Numer KRS organizacji będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. Zachęcamy do wsparcia naszej Fundacji, KRS: 0000069136

Jak przekazać 1,5%, jeśli podatnik tego wcześniej nie robił

W takim wypadku w zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna organizacja pożytku publicznego.
Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2022) albo używając profilu zaufanego.
 
Informacje o przekazaniu 1,5 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej.
Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego". Prosimy o wpisanie KRS: 0000069136

1,5% podatku 2024 za 2023. Czy można złożyć zeznanie na papierze?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie.
Podatnik – tak jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Czy emeryci i renciści mogą przekazać 1,5% procent podatku?

Emeryci i renciści mogą przekazać 1,5 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.
Osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej).

Na jaki cel przeznaczamy 1,5% podatku

Fundusze zgromadzone w ramach akcji 1,5% podatku od osób fizycznych zasilą projekt ReligaHeart®, realizowany w naszej Fundacji.
Pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej pomocy kardiochirurgicznej z uwagi na głęboką niewydolność serca jest coraz więcej i są coraz młodsi. To stawia nowe wyzwania związane z ratowaniem ich zdrowia i życia. Serca pacjentów niedomagają z powodu wad wrodzonych oraz nabytych. Bywa, że jedynym ratunkiem jest transplantacja serca, ale zanim to nastąpi, konieczne jest odciążenie pracy serca przez urządzenie mechaniczne, które pompuje krew. Temu właśnie służą opracowane przez nas protezy, których stworzenie uważamy za swój wielki sukces. Obecnie, starając się sprostać wymaganiom nowoczesnej medycyny koncentrujemy się na opracowaniu rodziny polskich protez serca pod marką ReligaHeart®, w której skład będą wchodzić:


1,5% podatku to cegiełka w budowie rodziny polskich protez serca.
Wierzymy, że z Państwa pomocą nasz cel zostanie osiągnięty.
Dla pacjentów to wielka szansa!!!
 

Włącz się do walki o małe serca

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów