Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

SZKOLENIA

Kliniczne zastosowania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w badaniu tylnego i przedniego odcinka oka, badanie i opis wyników - poziom zaawansowany

Termin: 14.09.2024

Godzina: 10:00-18:00

Informacje o kursie:

Cel: Celem kursu jest nabycie wiedzy przez młodych okulistów i optometrystów chcących poszerzyć posiadaną podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki za pomocą OCT i angioOCT jak również podkreślenie warunków i korzyści płynących z dobrej współpracy. Kurs nastawiony jest na prezentacje klinicznych aspektów obrazowania multimodalnego ze szczególnym uwzględnieniem OCT przedniego i tylnego odcinka oka. Zestawienie obrazów uzyskanych za pomocą optycznej koherentnej tomografii z fotografiami przedniego i tylnego odcinka oka umożliwi pełniejsze zrozumienie prezentowanych przypadków. Kurs zakłada w części praktycznej samodzielne opisy badania OCT i angioOCT wykonywane przez uczestników z dyskusją, weryfikacją i komentarzem prowadzącego.

Prowadzący:
dr n.med. Joanna Przeździecka-Dołyk – okulista, optometrysta. M.D., O.D., ChM in Clinical Ophthalmology, FEBO.
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 2005 – 2011
• Staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu – 2011 – 2012
• Politechnika Wrocławska studia z optometrii – 2011 – 2013 • Uzyskanie FEBO (złożenie egzaminu EBO) – 2016
• Szkolenie specjalizacyjne z Okulistyki 2012 – 2017
• Ukończenie podspecjalizacji z Okulistyki Klinicznej na Uniwersytecie Edynburskim (uzyskanie tytułu ChM in Clinical Ophthalmology) – 2018
• Studia z zakresu optometrii klinicznej oraz kontaktologii Uniwersytet SAERA oraz szkolenia i staże na Uniwersytecie w Melbourne 2019 – 2023
• Afiliacje:
1. Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum Wrocław z oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Politechnika Wrocławska, Wydzielone Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki.
3. Uniwerstecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego Radeckiego we Wrocławiu.

mgr inż. Aleksandra Danielska-Lisek - optometrysta

mgr inż. Magdalena Żyto - optometrysta

Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):
•  formuarz zgłoszeniowy
• adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl
• telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 725 469 289

Koszt kursu: 550 zł

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:
• Rezygnacja z uczestnictwa w kursie – szczegóły w Regulaminie.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
 
W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów: • kursy.homograft@frk.pl • +48 32 373 56 06 • +48 725 469 289

PROGRAM 14.09.2024.pdf rozmiar: [163.41 KB]

ULOTKA 14.09.2024.jpg rozmiar: [430.72 KB]

Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem

Terminy: 
01 październik 2024 (wtorek)
08 październik 2024 (wtorek)
29 październik 2024 (wtorek)
05 listopad 2024 (wtorek)
26 listopad 2024 (wtorek)
03 grudzień 2024 (wtorek)
21 styczeń 2025 (wtorek)
28 styczeń 2025 (wtorek)
17 luty 2025 (poniedziałek)
18 luty 2025 (wtorek)

Godzina: 17:30 – 19.30
Możliwe jest uczestnictwo w kursie on-line przez platformę komunikacyjną.
 
Informacje o kursie:
Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z unikalną metodą wspierania więzi w relacji rodzic-dziecko opracowaną przez wybitnych psychologów i psychiatrów w trakcie prowadzonych przez 30 lat badań i doświadczeń.
Nabyta w czasie kursu wiedza pozwoli skutecznie wzmocnić relacje w rodzinach i rozwiązać wiele problemów pojawiających się w procesie wychowania dzieci.
 
Prowadzący:
mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego,
terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator.


Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Kurs jest nieodpłatny
 
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora lub on-line (platforma komunikacyjna) 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się ograniczona liczba miejsc parkingowych)

W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:  

PROGRAM KURSU - BUDOWANIE WIĘZI.pdf rozmiar: [115.02 KB]

PLAKAT.jpg rozmiar: [401.11 KB]

Chirurgia okuloplastyczna - PTOZA

Do uzyskania 10 punktów edukacyjnych.

Termin: 05.10.2024

Godzina: 9.00 – 18.00

Informacje o kursie:

Cel:
Celem kursu jest  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie chirurgii PTOZY. Część wykładowa będzie dotyczyć omówienia znieczulenia, technik zabiegowych oraz opieki okołooperacyjnej. Część praktyczna obejmować będzie ćwiczenia w zakresie: przezspojówkowej resekcji mięśnia Mullera, ptozy z dojścia przedniego oraz podwieszania na taśmach do mm. czołowego. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego w czasie ćwiczeń.

Prowadzący:
dr n. med. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg.


lek. Marzena Wysocka – Kosmulska – lekarz okulista, chirurg.
mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator.
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Koszt kursu: 3.900,00 zł brutto
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)
Dodatkowe informacje:
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 05.10.2024.pdf rozmiar: [198.85 KB]ULOTKA 05.10.2024.jpg rozmiar: [427.48 KB]

Podstawy chirurgii w śródoperacyjnym uszkodzeniu naczyń w obrębie brzucha i miednicy

Termin:  11.10.2024 r.
 
Godzina: 9:00 – 18:00
 
Informacje o kursie:
Cel:
Celem kursu jest zapoznanie lekarzy z różnymi chirurgicznymi technikami zaopatrywania uszkodzeń naczyń krwionośnych w obrębie brzucha oraz szybkiego reagowania na powstałe uszkodzenia. Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną. Organizator gwarantuje nielimitowaną dostępność odzwierzęcego materiału biologicznego do ćwiczeń. 
 
Prowadzący:
dr n. med. Ryszard Walas – specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej.


dr n.  med. Leszek Kukulski
mgr Paweł Pieńkiewicz- psycholog
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Koszt kursu: 1.450,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)
 
Dodatkowe informacje:
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 11.10.2024.pdf rozmiar: [198.70 KB]

ULOTKA 11.10.2024.jpg rozmiar: [368.16 KB]

Kurs praktyczny (wet-lab) - Operacja Rossa

Termin: 19.10.2024

Godzina: 9:00 – 18:00

Informacje o kursie:
Cel:
W trakcie kursu uczestnicy zapoznani zostaną z prawidłową kwalifikacją pacjentów do zabiegu, techniką pobierania autograftu z uwzględnieniem odmienności anatomicznej oraz pozostałymi etapami operacji.
Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.
Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego.
Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych.
Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego oraz szwów.
Prowadzący:
Dr n. med. Joanna Śliwka – specjalista kardiochirurg, transplantolog.


prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk.
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Koszt kursu: 2.000,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 523

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Relig

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 19.10.2024.pdf rozmiar: [225.59 KB]

Chirurgia okuloplastyczna - POWIEKA GÓRNA

Termin: 26.10.2024
 
Godzina: 9:00 – 18:00
 
Informacje o kursie:
Cel:
Celem kursu jest  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad chirurgii okuloplastycznej powieki górnej. Część wykładowa będzie dotyczyć podstaw badania oraz głównych zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów, a także omówienia procedur zabiegowych, które będą wprowadzeniem do praktycznej części kursu.

Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych.
Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego oraz szwów.

Prowadzący:
dr n. med. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg.


lek. Marzena Wysocka – Kosmulska – lekarz okulista, chirurg.
prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk.
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Koszt kursu: 3500,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)
 
Dodatkowe informacje:
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 26.10.2024.pdf rozmiar: [201.72 KB]ULOTKA 26.10.2024.jpg rozmiar: [434.27 KB]

Chirurgia okuloplastyczna - POWIEKA DOLNA

10 punktów edukacyjnych
 
Termin: 16.11.2024
 
Godzina: 9.00 – 18.00
 
Informacje o kursie:
Cel: Celem kursu jest  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie chirurgii powieki dolnej.  Część wykładowa będzie dotyczyć omówienia  zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów oraz omówienia procedur zabiegowych. Część praktyczna obejmować będzie ćwiczenia w zakresie: Blefaroplastyki powiek dolnych, plastyki powieki dolnej metodą Jonesa oraz plastyki powieki dolnej techniką LTS.
 
Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego w czasie ćwiczeń.
 
Prowadzący:
dr n. med. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg.


lek. Marzena Wysocka–Kosmulska – lekarz okulista, chirurg.
prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk.
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie Zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.
 
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 
Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)
 
Dodatkowe informacje:
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 16.11.2024.pdf rozmiar: [203.51 KB]

ULOTKA 16.11.2024.jpg rozmiar: [439.75 KB]

Badanie tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej- podstawy diagnostyki i badania przesiewowego

Termin: 29-30.11.2024
 
Godzina: piątek 16:00-19:30; sobota 9:00-18:00
 
Informacje o kursie:
Cel:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie badania tylnego odcinka oka za pomocą wziernika prostego i soczewki Volka w lampie szczelinowej.
Uczestnicy zapoznani zostaną z podstawami oceny badania dna oka wraz z omówieniem podstaw badania przesiewowego w kierunku chorób siatkówki i tarczy nerwu II.
Program kursu zakłada w części praktycznej samodzielne opisy badania dna oka (na podstawie prezentowanych zdjęć) wykonywane przez uczestników pod nadzorem i wsparciu prowadzącego.
 
Kurs objęty jest honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki
 
 
Prowadzący:
dr n.med. Joanna Przeździecka-Dołyk – okulista, optometrysta
M.D., O.D., ChM in Clinical Ophthalmology, FEBO.
mgr Dominika Olkowska- optometrysta
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii
mgr inż. Magdalena Żyto- optometrysta
Współautorzy materiałów dydaktycznych:
inż. Kinga Warda – optyk
 
Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):


Koszt kursu: 1000 zł
 
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.
 
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237
 
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 
Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)
 
Dodatkowe informacje:
W razie pytań prosimy o kontakt:
Dział Kursów:

PROGRAM 29-30.11.2024.pdf rozmiar: [201.88 KB]

ULOTKA 29-30.11.2024.jpg rozmiar: [414.29 KB]

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów