Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

SZKOLENIA

Kliniczne zastosowania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w badaniu tylnego i przedniego odcinka oka: podstawy badania i opisu wyników

Termin: 25.05.2024 r.

Godzina: 10:00-18:00

Informacje o kursie:

Cel: Celem kursu jest nabycie informacji przez młodych okulistów i optometrystów chcących uzyskać podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki za pomocą OCT. Kurs nastawiony jest na prezentacje podstaw badania i opisu klinicznych aspektów obrazowania multimodalnego ze szczególnym uwzględnieniem OCT przedniego i tylnego odcinka oka. Kurs zakłada w części praktycznej samodzielne opisy badania OCT wykonywane przez uczestników z weryfikacją prowadzącego.

Prowadzący: dr n.med. Joanna Przeździecka-Dołyk – okulista, optometrysta. M.D., O.D., ChM in Clinical Ophthalmology, FEBO. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 2005 – 2011. Staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu – 2011 – 2012. Politechnika Wrocławska studia z optometrii – 2011 – 2013. Uzyskanie FEBO (złożenie egzaminu EBO) – 2016. Szkolenie specjalizacyjne z Okulistyki 2012 – 2017. Ukończenie podspecjalizacji z Okulistyki Klinicznej na Uniwersytecie Edynburskim (uzyskanie tytułu ChM in Clinical Ophthalmology) – 2018. Studia z zakresu optometrii klinicznej oraz kontaktologii Uniwersytet SAERA oraz szkolenia i staże na Uniwersytecie w Melbourne 2019 – 2023Afiliacje: Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum Wrocław z oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim. Politechnika Wrocławska, Wydzielone Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki. Uniwerstecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego Radeckiego we Wrocławiu.

mgr. inż Aleksandra Danielska-Lisek –optometrysta

Współautorzy materiałów, zdjęć oraz filmów:Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):


Koszt kursu: 450 zł

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:

W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów: kursy.homograft@frk.pl tel. +48 32 373 56 06 oraz +48 725 469 289

Regulamin

PROGRAM 25.05.2024.pdf rozmiar: [161.41 KB]

Podstawy chirurgii w śródoperacyjnym uszkodzeniu naczyń w obrębie brzucha i miednicy

Termin: 17.05.2024 r.

Do uzyskania 10 punktów edukacyjnych.

Godzina: 9:00 – 18:00

Informacje o kursie:

Cel:
Celem kursu jest zapoznanie lekarzy z różnymi chirurgicznymi technikami zaopatrywania uszkodzeń naczyń krwionośnych w obrębie brzucha oraz szybkiego reagowania na powstałe uszkodzenia. Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną. Organizator gwarantuje nielimitowaną dostępność odzwierzęcego materiału biologicznego do ćwiczeń. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego.

Prowadzący:

dr n. med. Ryszard Walas – specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej. Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Lek. med. Leszek Kukulski Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):Koszt kursu: 1.450,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:


W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów: kursy.homograft@frk.pl tel. +48 32 373 56 06 lub +48 725 469 289

Regulamin

PROGRAM 17.05.2024.pdf rozmiar: [198.85 KB]

Zaopatrywanie urazów rogówki oka

Termin: 11.05.2024 r.

Godzina: 9:00 - 18:00

Cel:
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zaopatrywaniu urazów rogówki oka oraz szyciu różnych typów ran. Uczestnicy zapoznani zostaną z różnymi materiałami szewnymi oraz aspektami farmakoterapii i długoterminowymi technikami postępowania z oczami pourazowymi. Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego.

Prowadzący:
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski – specjalista okulista - Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec

dr n. med. Bogumił Wowra– specjalista okulista - SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddział Okulistyki, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk - Kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE)

Zapisy:Rejestracja poprzez (do wyboru):Koszt kursu: 2.200,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:


W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów kursy.homograft@frk.pl tel.+48 32 373 56 06 oraz +48 725 469 289

Regulamin

PROGRAM 11.05.2024.pdf rozmiar: [203.66 KB]

Chirurgia okuloplastyczna - POWIEKA DOLNA

Termin: 20.04.2024 r.

10 punktów edukacyjnych

Godzina: 9.00 – 18.00

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie chirurgii powieki dolnej. Część wykładowa będzie dotyczyć omówienia zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów oraz omówienia procedur zabiegowych. Część praktyczna obejmować będzie ćwiczenia w zakresie: Blefaroplastyki powiek dolnych, plastyki powieki dolnej metodą Jonesa oraz plastyki powieki dolnej techniką LTS. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego w czasie ćwiczeń.

Prowadzący:
dr n. med. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg.
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, okuloplastyką oraz medycyną estetyczną. Wiosną 2021r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Okulistyki. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim ŚUM w Katowicach. Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz kursach w zakresie okuloplastyki. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy na GWSH w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego oraz z ratownictwem medycznym na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Instytut Okulistyki Barraquera w Barcelonie, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Europejskie Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

lek. Marzena Wysocka–Kosmulska – lekarz okulista, chirurg.
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, dróg łzowych oraz powiek. W trakcie doktoratu wdrożeniowego w dziedzinie okulistyki. Na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego, a także ze studentami English Division. Wykładowca krajowych i zagranicznych konferencji okulistycznych. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Uczestnik licznych kursów okuloplastycznych. W 2018 roku ukończyła naukę podyplomową w dziedzinie Medycyny Estetycznej. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Europejskiego Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk.
Kierownik Katedry Teologii Moralnej. Bioetyki i Prawa Kanonicznego. Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki. Wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. Członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):Koszt kursu: 3800,00 zł

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie Zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:


W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów: kursy.homograft@frk.pl tel. +48 32 373 56 06 oraz +48 725 469 289

Regulamin

PROGRAM 20.04.2024.pdf rozmiar: [203.37 KB]

Podstawy chirurgii przewodu pokarmowego

Termin: 12.04.2024 r.

Godzina: 9:00 – 18:00

Cel:
Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego – jelita cienkiego i grubego, wyrostka robaczkowego i wątroby. Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Piecuch - Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk - Kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE)

Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):Koszt kursu: 1250,00 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a - wjazd od ul. Sienkiewicza (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Dodatkowe informacje:


W razie pytań prosimy o kontakt: Dział Kursów: kursy.homograft@frk.pl tel. +48 32 373 56 06 oraz +48 725 469 289

Regulamin

PROGRAM 12.04.2024.pdf rozmiar: [201.55 KB]

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów