Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PATENTY

numer: PL 181231 (B1)

tytuł patentu: Pulsator elektropneumatyczny
właściciel: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: PL 189525 (B1)

tytuł patentu: Sposób osadzania trójpłatkowej zastawki w naczyniach krwionośnych
właściciel: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: PL 189661 (B1)

tytuł patentu: Sposób napędzania urządzenia implantowalnego do wspomagania serca oraz urządzenie implantowalne do wspomagania serca
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: PL 208872 (B1)

tytuł patentu: Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca
właściciel:Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: PL 360799 (A1)

tytuł patentu: Zastawka trójpłatkowa, zwłaszcza do medycznych urządzeń wymuszających przepływ krwi
właściciel: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: PL 63283 (Y1)

tytuł patentu: Pneumatyczna komora wspomagania serca
właściciel:Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii ; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN ; JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

numer: EP 1912687 (B1)

tytułu patentu: Blood pump, in particular pneumatic heart assist device
właściciel: Instytut Metalurgii I Inzynierii Materialowej Pan, ; Joanneum Research Forschungsgesellschaft Mbh, ; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 390781

tytuł projektu: Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa
właściciel: Politechnika Śląska w Gliwicach, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 390866

tytuł patentu: Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych
właściciel: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 391408

tytuł patentu: Kopolimerowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopolimerowych elastomerów termoplastycznych zawierających nanoskładnik
właściciel patentu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 392622

tytuł patentu: Bezopóźnieniowy sposób detekcji zespołów QRS i miniaturowy detektor zespołów QRS, głównie do synchronizacji pracy urządzeń wspomagających prace serca.
właściciel patentu: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 392325

tytuł patentu: Uszczelnienie protezy naczyń krwionośnych oraz sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych.
właściciel patentu: Politechnika Warszawska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 392324

tytuł patentu: Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych warstwą innego polimeru
właściciel patentu: Politechnika Warszawska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 393047 EP 11175963.5

tytuł patentu: Implant medyczny i sposób wytwarzania wielofazowych warstw powierzchniowych na wyrobach z tytanu i/lub stopów tytanu A medical implant and a method of formation of multi-phase surface layers on medical implants made from titanium and/or titanium alloys
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 394074

tytuł patentu: Akustyczne urządzenie do pomiaru chwilowej objętości krwi oraz sposób pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 394054 EP 12153261.8

tytuł patentu: Implant medyczny oraz sposób wytwarzania warstw powierzchniowych na implantach medycznych A medical implant and a method of formation of surface layers on medical implants
własciciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 394056 EP 11183484.2

tytuł patentu: Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca Blood pump in particular a pneumatic ventricular assist device
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: P 394058 EP 12157208.5

tytuł patentu: Pompa krwi, zwłaszcza implantowalna pneumatyczna komora wspomagania serca Blood pump in particular implantable pneumatic heart assist device
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: EP 11179516.7

tytuł patentu: Electropneumatic pulsator
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: EP 11196280.9

tytuł patentu: Heart valve
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: EP 12186093.6

tytuł patentu: A pediatric heart assist pump
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

numer: EP12186631.3

tytuł patentu: Method of controlling a heart assist pump
właściciel patentu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów