Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

„To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
powstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych,samodzielnie opracowanych metod.
Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”.
prof. Zbigniew Religa - założyciel Fundacji

MISJA FUNDACJI

* W obszarze badawczym

Wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.
Główne kierunki działania:
• badania nad protezami serca,
• badania nad protezami zastawek serca,
• badania z dziedziny biocybernetyki,
• badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii.
Badania realizowane są w wyodrębnionym w Fundacji Instytucie Protez Serca.

* W obszarze szkoleniowo-dydaktycznym

Promowanie i wspieranie transferu wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających się.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od początku swego istnienia prowadzi rozwinięty, finansowany z środków własnych, program szkoleniowo-stypendialny w zakresie kardiochirurgii, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagranicy; zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej. Zakres merytoryczny programu dotyczy
m.in.: sztucznego serca, sztucznych komór wspomagania serca, biologicznej zastawki serca, technik operacyjnych wybranych zabiegów kardiochirurgicznych, kardiochirurgii dziecięcej, współpracy w zakresie kardiochirurgii i leczenia choroby wieńcowej. Z programu skorzystało dotąd ponad 180 osób; w tym kilkudziesięcioosobowe zespoły lekarzy z Gruzji, Białorusi, Ukrainy a także stypendyści z Czech, Chorwacji, Holandii, Francji, Niemiec, Argentyny oraz Stanów Zjednoczonych.

Fundacja współfinansowała wydanie podręczników: „Zarys Kardiochirurgii” pod red. prof. Z. Religi (1993) oraz „Kardiochirurgia dziecięca” pod red. prof. Z. Religi
i prof. J. Skalskiego (2003).
Organizuje również własne sympozja (Roboty Kardiochirurgiczne), warsztaty chirurgiczne dla studentów medycyny oraz konferencje (BioMedTech Silesia).
Uczestniczy w najistotniejszych spotkaniach naukowych w kraju i za granicą, o profilu zgodnym z przedmiotem jej zainteresowań badawczych.
Sprawuje opiekę dydaktyczną nad realizacją prac magisterskich i doktoranckich.
Efektem doświadczeń związanych z opracowaniem i wdrożeniem robota chirurgicznego Robin Heart oraz innych narzędzi medycznych ma być utworzenie w Fundacji profesjonalnego Centrum Edukacji Nowych Technik i Technologii Chirurgicznych oraz eksperymentalnej zrobotyzowanej sali chirurgicznej.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów