Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

KOMPETENCJE FUNDACJI

Wykaz kompetencji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (eksperymenty in vivo w chirurgii serca i naczyń)

Zespoły Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni Biocybernetyki i Pracowni Bioinżynierii Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii posiadają prawie 30-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania eksperymentów na różnych zwierzętach w obszarze chirurgii sercowo – naczyniowej.

W tym czasie przeprowadziliśmy:

 • 20 eksperymentów z pozaustrojową pompą wspomagania serca POLVAD na cielętach (gł. operator prof. M. Zimin z Moskwy);
 • 10 eksperymentów ze sztucznym sercem POLTAH na cielętach (prof. M. Zimin z Moskwy);
 • 11 eksperymentów z pozaustrojową pompą wspomagania serca Religa Heart EXT na świniach (prof. Jerzy Pacholewicz);
 • 2 eksperymenty z wszczepialną, pulsacyjną pompą wspomagania lewej komory serca Religa Heart IMPL na świniach (prof. Jerzy Pacholewicz);
 • 12 eksperymentów z pozaustrojową pompą wspomagania serca Religa Heart PED (45 i 30 ml) na świniach (prof. Jerzy Pacholewicz);
 • 8 eksperymentów z wszczepialną, wirową pompą wspomagania serca (Heart Ware, Religa Heart EXT) na świniach i na owcach (prof. Jerzy Pacholewicz);
 • 6 eksperymentów z wszczepialną, wewnątrzaortalną pompą wspomagania lewej komory serca na świniach (prof. Jerzy Pacholewicz);
 • 6 eksperymentów badania ex-vivo na owcach poliuretanowej, trójpłatkowej zastawki skonstruowanej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii dla zastosowania w protezach serca (prof. Zimin);
 • 34 eksperymenty pozaustrojowej oksygenacji krwi ECMO na świniach (dr. Królikowski CM UJ Kraków);
 • 49 eksperymentów długoterminowej oceny funkcjonalnej i biozgodności innowacyjnego implantu do plastyki przepukliny na królikach (lek wet. Piotr Ścigała);
 • 100 eksperymentów badań nadwrażliwości typu późnego w ocenie biozgodności wyrobu medycznego na królikach (lek wet. Piotr Ścigała);
 • 21 eksperymentów badań reaktywności śródskórnej na kawiach domowych w ocenie biozgodności wyrobu medycznego (lek wet. Piotr Ścigała);
 • 300 eksperymentów badań toksyczności ogólnoustrojowej w ocenie biozgodności wyrobu medycznego na królikach (lek. wet. Piotr Ścigała);
 • 70 eksperymentów z biologiczną zastawką serca na owcach (prof. Z. Religa);
 • 20 eksperymentów z bioinżynierowaną zastawką serca na owcach (prof. R. Cichoń, A. Bader z Niemiec);
 • 6 eksperymentów z wszczepieniem protez naczyniowych na owcach (prof. Cichoń);
 • 70 eksperymentów z zastawką płucną na świniach (prof. R. Cichoń, dr. J. Śliwka);
 • 40 eksperymentów biozgodności modyfikowanego perikardium na królikach (prof. P. Wilczek);
 • 3 eksperymenty z zastosowaniem naszej oryginalnej konstrukcji robota Robin Heart na świniach (resekcja pęcherzyka żółciowego, angioplastyka zastawek, pomostowanie naczyń wieńcowych – dr G. Religa, dr M. Zembala, prof. R. Cichoń).

 

Łącznie dotychczas przeprowadziliśmy prawie 800 eksperymentów zarówno na dużych jak i na małych zwierzętach.

Posiadamy w dyspozycji stały, wykwalifikowany, kilkunastoosobowy zespół eksperymentalny grupujący chirurgów, anestezjologów, weterynarzy, instrumentariuszy, perfuzjonistów i innych. 

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą planowanie, przeprowadzenie i nadzór nad prowadzeniem eksperymentów zgodnie z wymogami norm.

Dodatkowo oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych.  

Na bieżąco współpracujemy z Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM  w Katowicach – Ligocie, Centrum Doświadczalnym American Heart of Poland w Kostkowicach, Instytutem Zootechniki w Krakowie – Balicach, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Osoby do kontaktów:

-  Waldemar Pudlo - Dyrektor Biura Zarządu / tel. 32 373 56 45, e-mail: wpudlo@frk.pl

Łukasz Mucha - Z-ca Dyrektora Instytutu Protez Serca / tel. 32 373 56 01, e-mail: lmucha@frk.pl

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów