Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 ZabrzePRACOWNIA BIOINŻYNIERII

Publikacje:

 1. Wilczek G., Babczyńska A., Wilczek P., Doleżych B., Migula P., Młyńska H.: “Cellular stress reactions assessed by gender and species in spiders from areas variously polluted with heavy metals”. Ecotoxicology Environmental Safety. 2008 May;70(1):127-37.
 2. Wilczek P., Małota Z., Barańska A., Kubin B., Nozyński J., Przybylski R., Zembala M.: “A comparision of biomechanical and morphological differences of porcine native and acellular aortic and pulmonary valve – implications for the tissue engineered heart valve”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 639.
 3. Wilczek P., Małota Z., Barańska A., Kubin B., Nozyński J., Przybylski R., Zembala M.: “A comparision of biomechanical properties of synthetic and biological patch used In surgical left ventricle restoration – an influence on hemodynamical properties”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 638.
 4. Barańska A., Kubin B., Wilczek P., Nożyński J., Helewski K., Wojnicz R.: “Structural and mechanical stability of decellularized porcine valve matrix crosslinked with carbodiimide”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 628.
 5. Zembala M., Wilczek P., Cichoń T., Smolarczyk R., Przybylski R., Sokal A., Szala S., Zembala M.: “Human Cardiac Stem Cells Present in Severely Damaged, Ischemic Myocardium”. Kardiologia Polska. 2008; 66 :10 ( Suppl.3).
 6. Adam Sokal, Piotr Wilczek, Wiktor Kuliczkowski, Radosław Kosiak, Marek Radomski „Wpływ inhibitorów metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej na Powstawanie agregatów płytkowo leukocytarnych”. XII sympozjum sekcji kardiologii eksperymentalnej polskiego towarzystwa kardiologicznego, komisji krążenia i oddychania oraz komitetu nauk fizjologicznych komisji kardiologii komitetu patofizjologii klinicznej polskiej akademii nauk Serock 11-13 października 2007, streszczenia doniesień [28]. Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze.
 7. P. Wilczek „Degradacja glikozoaminoglikanów w trakcie przygotowywania protez zastawek serca z użyciem technik inżynierii tkankowej - czy należy jej zapobiegać?” Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 205-217.
 8. M. Zembala, P. Wilczek , P. Kwiatkowski, A. Ashton, "Myocardial regenerations -the revolutions continues”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2007, 4 (3): s. 239–245.
 9. Barańska, B. Irzyk, J, Nożyński, O.Wilczek, R.Wojnicz, „Zastosowanie karbodiimidu oraz hydroksysukcynimidu w procesie tworzenia matryc zastawkowych serca”, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 11-13 Maj 2007, Warszawa, str. 160.
 10. M. Scandola, C. Gualandi, M.L. Focarete, P. Dobrzynski, M. Kawalec, P. Wilczek, “Bioresorbable electrospun non-woven scaffolds. International Conference (Bio) Degradable Polymers from Renovable Resources. Viena, November 18-21, 2007, str. 71.
 11. K. Zomerska, A. Karewicz, P. Wilczek, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, “Controlled Release of Heparin from the Porous Polymeric Materials for Medical Applications”, 3rd Young European Scientists Workshop, Kraków, 8-13 July 2007.www.e-polymers.org.
 12. P. Wilczek, A. Barańska, M. Zembala, “The impact of heart valve bioprosthesis preparations procedure on the glycosaminoglycans structure – gateway to improve the durability of the prosthesis”, Artificial Organs. 2007; 30(8): 713.
 13. A. Barańska, B. Irzyk, J. Nożyński, P. Wilczek, R. Wojnicz, "Decellularized porcine valve scaffolds modified with carbodiimide for heart valve tissue engineering”, XXIV European Society for Artificial Organs Congress, Krems, Austria, 200,7Artificial Organs 2007; 30 (8): 728.
 14. P. Wilczek, A. Barańska, M. Kowalczuk, H. Fruehwirth-Smounig, J. Nożynski, M. Zembala “Porous polymers foams prepared in supercritical CO2 – an attractive tool for the preparation of growth factors delivery systems”, Journal of Artificial Organs. 2006; 29(5): 518.
 15. Piotr Wilczek, Roman Przybylski, Marian Zembala. „Metody inżynierii tkankowej jako potencjalne narzędzie wykorzystywane w leczeniu chorób układu krążenia”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, Vol. 3 (1), str. 73-79.
 16. Wilczek P., Zembala M., Religa Z., 2004 Effects of coronary artery bypass grafting on the number of selected immunocompetent cells with or without cardiopulmonary bypass ( CPB): the promissing diagnostic tool. Kongres ISMICS Londyn
 17. Piotr Wilczek, Tomasz Rusin, Anna Barańska:Technika inżynierii tkankowej jako obiecujące narzędzie wykorzystywane do tworzenia nowego rodzaju zastawkowych protez serca. Silesiana Bio-Tech-Med. Zabrze 2004.
 18. Piotr Wilczek, Michał Zakliczyński, Piotr Rozentryt, Jerzy Nożyński, Dariusz Puszczewicz, Zbigniew Religa, Marian Zembala. 2004. Zastosowanie plazmaferezy u pacjentów po ortotopowym przeszczepieniu serca (OHT) z immunizacją stwierdzaną w okresie okołooperacyjnym. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska – przyjęta do druku.
 19. Nożyński J.K., Grzybek H., Zembala-Nożyńska E., Wilczek P., Wszołek J., Haponiuk I., 2003. Cellular viability and ultrastructure of stented, antibiotic sterilized and cryopreserved sheep biological valve implanted for one year in tricuspid position.Vol.8 (3): 70-78.
 20. Nożyński J.K., Zembala-Nożyńska E., Wilczek P., Wszołek J., 2003. Mathematical analysis of calcification in stended, antibiotic sterilized and cryopreserved sheep biological valve implanted for one year in tricuspid position. Annals of Transplantation. Vol.8 (3): 55-69.
 21. Nożyński J.K., Zembala-Nożyńska E., Wilczek P., Wszołek J., 2003. Integrative measurments of calcification in stended, Antibiotic sterilized d cryopreserved sheep biological valves implanted for one year in tricuspid position. Annals of Transplantation. Vol.8 (3): 45-54.
 22. Paszenda Z., Duda B., Wilczek P., 2003. Badania hemozgodności warstw pasywno węglowych stosowanych do uszlachetniania powierzchni stentów wieńcowych. Inżynieria Biomateriałów. VI (26) : 3-11.
 23. Wilczek P., Zembala M., Religia Z. Zmiany wybranych receptorów kom orek immunokompetentnych u pacjentów operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca w krążeniu pozaustrojowym oraz bez krążenia pozaustrojowego. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. 17-18 stycznia 2003.
 24. Wilczek P., Nożyński J., Rozentryt P., Zembala M., Pooperacyjna plazmafereza u pacjentów immunizowanych po OHT. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 19-21września 2002 Poznań. streszcz. str. 200.
 25. Wilczek P., Nożyński J., Zakliczyński M., Szafron B., Religa Z., Zembala M., Cytometria Przepływowa jako Technika Wspomagająca Leczenie Cytolityczne Pacjentów po Przeszczepie Serca. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 20-22 maj 1999 Poznań. streszcz. str. 175.
 26. Wilczek P., Nożyński J., Zakliczyński M., Szafron B., Religa Z., Zembala M., Przydatność metody LGA w monitorowaniu procesu odrzucania u pacjentów po OHT. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 20-22 maj 1999 Poznań. streszcz. str. 176.
 27. Wilczek P., Kania A., Moskal K., Beck E., Termiczna Analiza Różnicowa (DTA) jako metoda badania biologicznych zastawek serca. II Ogólnopolskie Sympozjum Problemy Fizyki Medycznej. 15-18 listopada 1998 Ustroń. streszcz. str. 18.
 28. Kania A., Wilczek P., Moskal K., Beck E., Termiczna Analiza Różnicowa w Badaniach Tkanek Kolagenowych. IX Konferencja – Biomateriały w Medycynie i Weterynarii. 26-27 października 1998 Zakopane. Streszcz. str. 11.
 29. Religa Z., Wszołek J., Wilczek P., Nożyński J., Pawlus-Łachecka L., Sakiel S., Falkus J., Sajdak Z., Ocena alloprzeszczepów skóry ludzkiej, konserwowanych w glicerolu, zamrażanych w niskich temperaturach i wyjaławianych radiacujnie. Kongres Oparzenia. 4-6 czerwca 1998 Poznań.
 30. Wilczek P., Szydłowska I., Łotysz D., Religa Z. White blood cells and platelet activation during extracorporeal circulation. Fourth International Symposium on Clinical Immunology. 22-25 czerwca 1997 Amsterdam. streszcz. str. 301.
 31. Wilczek P., Szydłowska I., Łotysz D., Religa Z. Nowe zastosowania techniki cytofotometrii przepływowej i hodowli tkankowych. XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. 7-9 września1995 Wrocław. streszcz. str. 118.
 32. Wilczek P., Szydłowska I., Łotysz D., Religia Z. Analysis of cell viability after cryopreservation proces using flow cytometry. 3 rd European Conference on Engenering and Medicine. 30 kwietnia- 3 maj 1995 Florencja. streszcz. str. 366.
 33. Wilczek P., Nożyński J., Rozentryt P., Zembala M., 2002. Pooperacyjna plazmafereza u pacjentów immunizowanych po OHT. Kardiologia Polska. Tom 57, Suplement II: 200.
 34. Nożyński J., Wilczek P., Zambala-Nożyńska E., Wszołek J., 2000. Fast method for the estimation of heart valve viability. Medical Science Monitor. vol.7(3): 461-463.
 35. Sakiel S., Falkus J., Sajdak Z., Wszołek J., Nożyński J., Wilczek P., Pawlus-Łachecka L. 1998. Zastosowanie zawiesiny keratynocytów w podłożu fibrynowo- kolagenowym pokrytym alloprzeszczepem skóry konserwowanej w głębokich mrożeniach. Roczniki Oparzeń. vol. 10: 19-22.
 36. Sakiel S., Falkus J., Sajdak Z., Religa Z., Wszołek J., Nożyński J., Wilczek P., Pawlus-Łachecka L. 1998. Ocena alloprzeszczepów skóry ludzkiej konserwowanych w glicerolu, zamrażanych w niskich temperaturach i wyjaławianych radiacyjnie. Roczniki Oparzeń. vol. 9: 29-34.
 37. Wilczek P., Szydłowska I., Łotysz D., Religa Z. White blood cells and platelet activation during extracorporeal circulation. 1997. The Immunologist.vol. 24 suppl.1: 301.
 38. Wilczek P., Szydłowska I., Łotysz D., Religa Z. The use of flow cytometry for the investigation of viability of heart valve-derived fibroblast. 1996. Folia Histochemica et Cytobiologica.vol.34, suppl.1: 41-42.
--------------------------------------------------------------

 1. Rusin T. 2002. Wpływ naprężeń mechanicznych na wzrost hipokotyli słonecznika. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski.
 2. Rusin A., Rusin T., Kojs P., Włoch W. 2002. Zróżnicowanie wzrostu tkanek hipokotylu Zinnia elegans L. w odpowiedzi na egzogenną auksynę. Biuletyn Ogrodów Botanicznych i Zbiorów 2002.
 3. Rusin T., Rusin A., 2002. Light changes coefficient of friction of sunflower hypocotyls. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. 4: S1, 660-661.
 4. Rusin A., Rusin T.,. 2001. Light induced changes of cuticular pattern in sunflower seedlings Proceedings of Conference Cells III, Ceske Budejovice, str. 101.
 5. Hejnowicz Z., Rusin A., Rusin T., 2000. Tensile tissue stress affects the orientation of cortical microtubules in the epidermis of sunflower hypocotyl. Journal of Plant Growth Regulation, 19: 31-44, Springer-Verlag, Heidelberg.
 6. Rusin T., Karczewski J., Rusin A. 1999. Stems of herbaceous plants change their mechanical properties during growth under constant load. IV Ogólnopolska Konferencja Biomechanika 99’ - Polanica Zdrój.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów