Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

KONKURS

Rusza II edycja konkursu "BIZNES Z SERCEM"

 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w dniu 23 marca 2017 r. g. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Na konferencji szczegółowo omówione zostaną nie tylko, zasady zawarte w Normie ISO 26000:2010, sposób ich wdrażania, korzyści dla organizacji, które je wdrożą,
ale zaprezentowane zostaną również dobre przykłady realizacji zasad CSR przez przedsiębiorstwa. Konferencja jest inauguracją II Edycji Programu „Biznes z sercem”,
którego celem jest promocja oraz podnoszenie kompetencji w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
CSR, to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniona przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.
Organizatorzy:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Polski Rejestr Statków S. A.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – partner społeczny Programu
Informacji na temat konferencji udziela: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Pani Sylwia Pietrzyk telefon: 531 37 44 93, 32 339 31 79
Udział w konferencji jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e-mail:csr@gapr.pl (z dopiskiem konferencja CSR) 
Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym GAPR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą
e-mailową.

zaproszenie 23.03_Biznes z Sercem.pdf rozmiar: [253.48 KB]formularz 23.03 Biznes z Sercem.docx rozmiar: [888.67 KB]Regulamin Konkursu Biznes z Sercem.pdf rozmiar: [974.06 KB]

Wyniki I edycji konkursu "Biznes z sercem"

 

Skład kapituły konkursu "Biznes z sercem 2016'":
dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi z Zabrza
Bogdan Traczyk - Prezes Zarządu - Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z 0.0. z Gliwic
Jacek Papiński - Dyrektor Pionu Certyfikacji - Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska

 

Nagroda w kategorii organizacji dużych:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie

Nagroda w kategorii organizacji małych:
Dom Tłumaczeń SOWA Ewa Rogozińska w Opolu

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów