Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA SZTUCZNEGO SERCA

Misja

Badania nad konstruowaniem, wdrażaniem i stosowaniem klinicznym polskich protez serca, dla rozwoju: - rodziny mechanicznych protez serca, jako wsparcia stosowanych obecnie, tradycyjnych metod leczenia niewydolności serca, począwszy od systemu wspomagania pozaustrojowego, poprzez wirowe pompy częściowo wszczepialne do protezy całkowicie implantowanej; - systemu wspomagania serca dla dzieci.


 
 
 

Struktura organizacyjna

Pracownia Sztucznego Serca zatrudnia multidyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki, którzy współpracują z lekarzami w największych ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce. Nawiązuje współpracę z instytucjami badawczo-naukowymi w kraju i za granicą, w zakresie technologii materiałowych i metrologicznych, nanotechnologii oraz bioinżynierii.
Działalność pracowni skupia się w 4 laboratoriach specjalistycznych:

Laboratorium Konstrukcyjne zajmuje się badaniami modelowymi i opracowywaniem konstrukcji elementów, podzespołów oraz kompletnych protez serca i ich sterowników, tworzących łącznie systemy mechanicznego wspomagania serca. Laboratorium wyposażone jest w zaawansowane oprogramowanie wspierające proces projektowania urządzeń oraz prowadzenia symulacji zjawisk zachodzących w modelach matematycznych protez serca i ich elementów. Laboratorium projektuje pulsacyjne i wirowe systemy wspomagania serca, od modeli poprzez prototypy do finalnych wyrobów medycznych wdrażanych do praktyki klinicznej. W laboratorium prowadzone są także interdyscyplinarne prace z zakresu konstrukcji układów napędowych i kontrolerów protez serca. Prace te obejmują: badania nad budową, działaniem oraz konstrukcją wysokospecjalizowanych mechatronicznych miniaturowych układów napędowych protez serca oraz konstrukcją układową i programową mikroprocesorów układów sterowania i monitorowania pracy protez serca, a także układów zasilających protezę serca opartych na wykorzystaniu nowoczesnych układów zasilania bateryjnego wraz z mikrokontrolowanymi układami przesyłu energii i ładowania baterii.
Laboratorium Badawcze zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi elementów, podzespołów i kompletnych protez serca i ich sterowników. W laboratorium wykonywane są badania hydrodynamiczne i eksploatacyjne oraz szeroki panel badań biozgodności. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy wraz z oprogramowaniem do zarządzania i gromadzenia danych eksperymentalnych z zakresu dynamiki przepływów w protezach serca, wytrzymałości długoterminowej elementów i całych protez oraz badań doświadczalnych na zwierzętach.

Badania biozgodności prowadzone w Laboratorium to wielokierunkowa ocena zjawisk wywołanych kontaktem biomateriału z organizmem żywym, głównie badania in-vitro oddziaływania powierzchni biomateriału na krew (układ krzepnięcia, reakcje immuno-enzymatyczne, hemoliza, cytotoksyczność itd.). We współpracy z zewnętrznymi instytucjami badawczymi laboratorium prowadzi krótko i długoterminowe badania doświadczalne na zwierzętach prototypów wyrobów medycznych, w szczególności opracowanych w Pracowni systemów wspomagania serca. W Laboratorium opracowano oryginalną metodę badań prowadzoną na sztucznym układzie krwionośnym stanowiący stanowisko badawcze – test ostrej trombogenności na świeżej krwi zwierzęcej, pozwalający w warunkach laboratoryjnych dokonać oceny własności trombogennych wyrobu. Laboratorium prowadzi także badania hemolizy na dużej objętości krążącej krwi (zgodnie z normą ASTM F 1841), badania parametrów gazometrycznych krwi w krążeniu pozaustrojowym za pośrednictwem oksygenatora, badania przesączalności protez naczyniowych.

Zdjęcia z laboratorium:

Laboratorium Procesowe zajmuje się opracowywaniem na skalę laboratoryjną technologii zaawansowanego przetwarzania polimerów oraz wytwarzania elementów i podzespołów protez serca z polimerów. W laboratorium opracowywane są zautomatyzowane procesy technologiczne, projektowane i wytwarzane są zautomatyzowane stanowiska technologiczne, wykonywane są próby technologiczne. Laboratorium stanowi strefę czystą (ISO 7) i wyposażone jest w nowoczesne zautomatyzowane stanowiska technologiczne do laminowania.
Laboratorium Technologiczne zajmuje się opracowywaniem technologii na skalę seryjną, wytwarzaniem protez serca jako partii prototypowej do badań przedklinicznych i klinicznych oraz jako finalnych wyrobów medycznych stosowanych w praktyce klinicznej.
Laboratorium jest strefą czystą (ISO 7) i wyposażone jest w nowoczesne zautomatyzowane stanowiska do laminowania elementów protez serca oraz do montażu pulsacyjnych protez serca.


Działalność dodatkowa Pracowni Sztucznego Serca obejmuje:

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów