Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA SZTUCZNEGO SERCA

Misja

Badania nad konstruowaniem, wdrażaniem i stosowaniem klinicznym polskich protez serca, dla rozwoju: - rodziny mechanicznych protez serca, jako wsparcia stosowanych obecnie, tradycyjnych metod leczenia niewydolności serca, począwszy od systemu wspomagania pozaustrojowego, poprzez wirowe pompy częściowo wszczepialne do protezy całkowicie implantowanej; - systemu wspomagania serca dla dzieci.


 
 
 

Struktura organizacyjna

Pracownia Sztucznego Serca zatrudnia multidyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki, którzy współpracują z lekarzami w największych ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce. Nawiązuje współpracę z instytucjami badawczo-naukowymi w kraju i za granicą, w zakresie technologii materiałowych i metrologicznych, nanotechnologii oraz bioinżynierii.
Działalność pracowni skupia się w 4 laboratoriach specjalistycznych:

Laboratorium Konstrukcyjne zajmuje się badaniami modelowymi i opracowywaniem konstrukcji elementów, podzespołów oraz kompletnych protez serca i ich sterowników, tworzących łącznie systemy mechanicznego wspomagania serca. Laboratorium wyposażone jest w zaawansowane oprogramowanie wspierające proces projektowania urządzeń oraz prowadzenia symulacji zjawisk zachodzących w modelach matematycznych protez serca i ich elementów. Laboratorium projektuje pulsacyjne i wirowe systemy wspomagania serca, od modeli poprzez prototypy do finalnych wyrobów medycznych wdrażanych do praktyki klinicznej. W laboratorium prowadzone są także interdyscyplinarne prace z zakresu konstrukcji układów napędowych i kontrolerów protez serca. Prace te obejmują: badania nad budową, działaniem oraz konstrukcją wysokospecjalizowanych mechatronicznych miniaturowych układów napędowych protez serca oraz konstrukcją układową i programową mikroprocesorów układów sterowania i monitorowania pracy protez serca, a także układów zasilających protezę serca opartych na wykorzystaniu nowoczesnych układów zasilania bateryjnego wraz z mikrokontrolowanymi układami przesyłu energii i ładowania baterii.
Laboratorium Badawcze zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi elementów, podzespołów i kompletnych protez serca i ich sterowników. W laboratorium wykonywane są badania hydrodynamiczne i eksploatacyjne oraz szeroki panel badań biozgodności. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy wraz z oprogramowaniem do zarządzania i gromadzenia danych eksperymentalnych z zakresu dynamiki przepływów w protezach serca, wytrzymałości długoterminowej elementów i całych protez oraz badań doświadczalnych na zwierzętach.

Badania biozgodności prowadzone w Laboratorium to wielokierunkowa ocena zjawisk wywołanych kontaktem biomateriału z organizmem żywym, głównie badania in-vitro oddziaływania powierzchni biomateriału na krew (układ krzepnięcia, reakcje immuno-enzymatyczne, hemoliza, cytotoksyczność itd.). We współpracy z zewnętrznymi instytucjami badawczymi laboratorium prowadzi krótko i długoterminowe badania doświadczalne na zwierzętach prototypów wyrobów medycznych, w szczególności opracowanych w Pracowni systemów wspomagania serca. W Laboratorium opracowano oryginalną metodę badań prowadzoną na sztucznym układzie krwionośnym stanowiący stanowisko badawcze – test ostrej trombogenności na świeżej krwi zwierzęcej, pozwalający w warunkach laboratoryjnych dokonać oceny własności trombogennych wyrobu. Laboratorium prowadzi także badania hemolizy na dużej objętości krążącej krwi (zgodnie z normą ASTM F 1841), badania parametrów gazometrycznych krwi w krążeniu pozaustrojowym za pośrednictwem oksygenatora, badania przesączalności protez naczyniowych.

Zdjęcia z laboratorium:

Laboratorium Procesowe zajmuje się opracowywaniem na skalę laboratoryjną technologii zaawansowanego przetwarzania polimerów oraz wytwarzania elementów i podzespołów protez serca z polimerów. W laboratorium opracowywane są zautomatyzowane procesy technologiczne, projektowane i wytwarzane są zautomatyzowane stanowiska technologiczne, wykonywane są próby technologiczne. Laboratorium stanowi strefę czystą (ISO 7) i wyposażone jest w nowoczesne zautomatyzowane stanowiska technologiczne do laminowania.
Laboratorium Technologiczne zajmuje się opracowywaniem technologii na skalę seryjną, wytwarzaniem protez serca jako partii prototypowej do badań przedklinicznych i klinicznych oraz jako finalnych wyrobów medycznych stosowanych w praktyce klinicznej.
Laboratorium jest strefą czystą (ISO 7) i wyposażone jest w nowoczesne zautomatyzowane stanowiska do laminowania elementów protez serca oraz do montażu pulsacyjnych protez serca.


Działalność dodatkowa Pracowni Sztucznego Serca obejmuje:

Kontakt:

 


mgr inż. Roman Kustosz
Kierownik Pracowni Sztucznego Serca
tel. 32/ 37 35 660
fax: 32/ 37 35 677
e-mail: romankustosz@frk.pl

Zespół:

inż. Artur Kapis
Zastępca Kierownika Pracowni Sztucznego Serca
tel: 32/ 373 56 80
e-mail: akapis@frk.pl

mgr inż. Mirosław Czak
mgr inż. Lech Czerwiński
mgr inż. Dominika Flak
dr inż. Maciej Gawlikowski
Mariusz Jakubowski
mgr Karolina Janiczak
mgr inż. Adam Jarosz
mgr inż. Przemysław Kurtyka
mgr inż. Monika Lewczuk
mgr inż. Ewa Milewska
mgr inż. Agnieszka Szuber-Dynia
mgr inż. Jerzy Zalewski
mgr inż. Magda Zarwańska-Doffek
dr inż. Barbara Zawidlak-Węgrzyńska

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE