Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA BIOCYBERNETYKI

Publikacje

1. Zbigniew Nawrat: Badanie in vitro protez serca. Symulacja pracy sztucznego serca na modelu fizycznym układu krążenia. Rzdziały skryptu „Materiały do ćwiczeń z fizyki medycznej i aparatury medycznej.“ Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 1998r.
2. Z.Nawrat: Sztuczne serce: Badania sztucznego serca w Polsce (99-128). Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 3. Sztuczne narządy. Red. M.Darowski, T.Orłowski, A.Weryński, J.M.Wójcicki Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2001
3. Z.Nawrat: Badania sztucznych zastawek serca (137-169) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 3. Sztuczne narządy. Red. M.Darowski, T.Orłowski, A.Weryński, J.M.Wójcicki Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2001
4. Z.Nawrat: Bioinżynieria i informatyka medyczna a postepy kardiochirurgii – programy ekspertowe, symulacje, protezy i roboty. Biocyberenetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 7 Systemy komputerowe i telemetryczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2002 str 524-542
5. Z.Nawrat: Biomateriały w kardiochirurgii. Biocyberenetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 4 Biomateriały. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 20035,str 529- 583
6. Z. Nawrat, P. Kostka „Polish Cardio-robot ‘Robin Heart’. System description and technical evaluation”. The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2006; 2: str. 36-44.
7. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”. Polish Journal of Environmental Studies, vol.15,no.4A, 2006. str. 133-135.
8. Zbigniew Nawrat “NANODIAM. New technologies for medical applications: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity”. Edited by Stanisław Mitura, Piotr Niedzielski, Bogdan Walkowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, Rozdział: “NCD application in cardiovascular surgery equipment – first trials and perspective study”, str. 117 -127.
9. B. Major, R. Ebner, J.M. Lackner, W.Waldhauser, E. Czarnowska, R. Kustosz, R. Major “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: „Nanocrystalline biocompatibile Tin – Based thin layers produced by pulsed laser deposition on polymer substrate”, str. 387-401.
10. R. Major; P. Lacki; R. Kustosz; J.M. Lackner “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: “Modelling of nanoidentation to simulate thin layer behavior”, str. 1-15.
11. B. Major; J. .M. Lackner; W. Waldhauser; J. Morgiel; J. Bonarski; R. Major; Ł. Major;R. Kosydra; R. Kustosz; W. Mróz; P. Lacki “Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century”. Edited by K. Świątkowski, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 2006. Rozdział: “Nanocrystalline advanced coatings produced on metallic non – metallic substrates by pulsed laser for medical and tribological applications”, str. 431-451.
12. Z. Nawrat „The institute of heart prostheses FCSD - 15 years of research experience”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 505.
13. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota, ” New mems sensors in minimal invasive surgery support and training”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 512.
14. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Control strategy optimization of cardiac surgery robot robin heart ®”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 532.
15. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota „The valve prostheses failure evaluation using modeling”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 533.
16. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota, M. Koźlak „The Robin Heart robot choreography and advisory system”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
17. Z. Nawrat, P. Kostka “The Robin Heart telemanipulation user interface”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
18. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Automatic heart valve qualification tester- new mechanical construction and control strategy based on artificial intelligence methods”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
19. Z. Nawrat, P. Kostka „System sterowania telemanipulatora endoskopowego Robin Heart Vision”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 506-515.
20. Z. Nawrat, P. Kostka, M. Koźlak „Ocena techniczna i biomedyczna rodziny robotów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 496-505.
21. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „Model dynamiczny telemanipulatora kardiochirurgicznego sterującego ruchem endoskopu”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 99-104.
22. M. Koźlak, Z. Nawrat „Rola wirtualnej rzeczywistości w planowaniu zabiegów chirurgicznych na przykładzie Telemanipulatora Robin Heart 1”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 143-148.
23. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „The model of telemanipulator used in cardiac surgery with parallel mechanism structure controlling endoskope morion”, BIO-MECH-YOUNG: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics, Szklarska Poręba, 20-23 April 2006, Seria: KONFERENCJE, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
24. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”, V Symposium on Medical Physics III International Symposium on Medical Physics, 20-23 September 2006, Ustroń. (abstract).
25. Z. Nawrat: “Robotics in modern ophthalmic surgery”. XVII International Congress of Eye Research. 29.10-03.11.2006, Hilton, Puerto Madero. Buenos Aires, Argentina.
26. Z. Nawrat; P. Kostka, “The Robin Heart Vision, telemanipulator for camera holding preliminary test results”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, volume1, No. 1, April 2007, str.48-53.
27. Z. Nawrat, “Surgery: Virtual becomes real”. The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice. Polish Silicon Valley. No. 3, str. 14-15. 3. Z. Nawrat, “Robin Heart: Polish Surgical Robot”, The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice, No. 1, str. 21-23.
28. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Robin Heart system modelling and training in virtual reality”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligents Systems. Vol. 1, Number 2, June 2007, str. 62-66.
29. P. Kostka, Z. Nawrat: “Active training stand for improving the navigation in manual or robotic supported minimal invasive surgery”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 708.
30. K. Rohr; P. Kostka; Z. Nawrat: “New algorithms for improving the analysis of data from heart valve prostheses qualification tests, based on 1&2- dimensional signals”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 711.
31. Z. Małota; Z. Nawrat; T. Kukulski; P. Kostka: „ Modelling of the endoventricular shaper”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 726.
32. Z. Nawrat; P. Kostka; K. Rohr; Z. Małota: „Robin Heart Vision: telemanipulator for camera holding evaluation of functionality, user ergonomics and patient safety”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str 743.
33. P. Kostka; Z. Nawrat: “Advisory system with database to support patients with cardio-vascular prostheses. Gathering and processing multi-source information pilot study”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 744.
34. Z. Małota; Z. Nawrat; P. Kostka: „Computer and physical modeling of blood circulation pump support for a new field of application in palliative surgery”. The International Journal of Artificial Organs, vol.30, no.12, 2007, p 1068-1074.
35. Z. Nawrat, „Co robią roboty w medycynie”, Wiadomości Elektrotechniczne – Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 01/ 2007, str. 31-35. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
36. Z. Nawrat; M. Koźlak, „Ocena możliwości zastosowania modelowania robota chirurgicznego w przestrzeni wirtualnej do planowania operacji i weryfikacji rozwiązań projektowych robota”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa, PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-10. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
37. Z. Nawrat; K. Rohr; W. Dybka; P. Kostka; A. Kandora; T. Szwed; W. Sadowski, „Model robota o geometrii sferycznej – ocena możliwości aplikacji do operacji okulistycznej”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
38. P. Kostka; Z. Nawrat; K. Rohr; A. Kandora; T. Szwed; Z. Małota: „Interfejs użytkownika robota chirurgicznego – przegląd zastosowań i rozwiązania własne rodziny Robin Heart”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja- Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-7. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
39. Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; W. Dybka; A. Kandora: „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka.
40. Z. Nawrat: M. Koźlak, „Virtual reality modeling and planning of robotic surgery system Robin Heart”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, wrzesień 2007, Wrocław str. 213.
41. Z. Nawrat; P. Kostka, „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision. Struktura systemu i weryfikacja jego funkcjonalności”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, , wrzesień 2007, Wrocław, str. 214.
42. G. Ilewicz; R. Michnik; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Badania interakcji w układzie wieloczłonowym telemanipulatora kardiochirurgicznego chirurg-zadajnik ruchu-narzędzie toraskopowe”, Aktualne Problemy Biomechaniki, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Mechaniki Stosowanej1/2007 s. 65-70.
43. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojc; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Controlling of the operating tool displacement of Master-Slave system of cardiosurgical telemanipulator”, Modelling and Optimization of Physical Systems 6, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 6/2007 pp. 117-122, Gliwice.
44. Z. Nawrat: “Stąd do wieczności czyli perspektywy rozwoju technicznego zaplecza medycyny”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 59-71.
45. Z. Nawrat: „Introduction to biomedical technology – focus on cardiovascular application (devices) and medical robots”. w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 20-58.
46. Z. Nawrat: “Kawiarnia z sensem”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007, Kronika Naukowa; 4(4): s. 435-437. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
47. Z. Nawrat “Medical Robots 2007 – trends&short review”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str.13-27.
48. M. Koźlak, Z. Nawrat “Modelowanie i testowanie robota Robin Heart wykorzystując technologie przestrzeni wirtualnej”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007. str. 135-146.
49. Z. Nawrat, P. Kostka, “Robin Heart Vision - preparation of polish cardic surgery telemanipulator for clinical application”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 241-257.
50. R. Michnik, G. Ilewicz, J. Jurkojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Analiza kinematyki telemanipulatora kardiochirurgcznego Robin Heart 1 z wykorzystaniem wideorejestracji - badania wstępne, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 277-284.
51. Z. Nawrat, L. Podsędkowski, P. Kostka, W. Dybka, K. Rohr, A. Kandora, Z. Małota, „RobIn Heart Vision - telemanipulator toru endoskopowego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 79-90.
52. Z. Nawrat, D. Talik, M. Koźlak, S. Kciuk, W. Dybka, P. Kostka, „Robot na Sali operacyjnej - konstrukcja i analiza funkcjonalna sposobu mocowania ramienia RobIn Heart Vision do stołu operacyjnego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 91-98.
53. Z. Nawrat, W. Dybka, P. Kostka, K. Rohr, „RobIn Heart Shell - konsola sterowania robotem chirurgicznym RobIn Heart”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 99-108.
54. G. Ilewicz, R. Michnik, J. Jukrojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Zastosowanie techniki cyfrowej rejestracji optycznej do określenia wielkości kinematycznych telemanipulatora RobIn Heart Vision”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 109-116.
55. T. Kukulski, Z. Małota, Z. Nawrat, P. Kostka, R Przybylski, “Physical and computer left heart verticle modeling for congestive heart failure”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 121-134.
56. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, Z. Nawrat, L. B. Gutierrez, „Modeling of the Master in the Bilateral Control of Robin Heart Teleoperation System”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 305-317.
57. V. Z. Perez, N. Escobar, C. Medina, L. Getierrez, J. Bustamante, Z. Nawrat, P. Kostka, „Simulation of the master - slave system RobIn Heart: kinematic analysis, dynamic analysis and bilateral control diagrams”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 117-124.
58. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Possibilities of virtual reality technology application for education and surgeon training”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 125-134.
59. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, L. B. Guteirrez, “Verification of Forward Kinematics and Trajectories for the Robin Heart Master Tool”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 188-197.
60. Z.Nawrat; P. Kostka; W. Dybka, K. Rohr: „ Nowatorskie półautomatyczne narzędzia laparoskopowe Robin Heart Uni Tools”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 718-728
61. Z.Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; K. Rohr: „ Konsola sterowania robotem chirurgicznym Robin Heart”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 708-717
62. Z. Nawrat: “Organizacja warsztatów badania eksploantowanych protez serca w ramach europejskiego projektu COST 537”. Kronika Naukowa. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Czerwiec 2008. tom 5, numer 2. ISSN 1731-5530.
63. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „ Metodyka przeprowadzania eksperymentu cyfrowej optycznej rejestracji ruchu telemanipulatorów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. 2008, 26, 46-52
64. Z. Nawrat: „Wprowadzenie- polimery w chirurgii”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 48-53.
65. Z. Nawrat: “ Konferencja BioTechMed Silesia Zabrze 2008. ”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 17-28.
66. Z. Nawrat: „ The Polish heart prostheses investigation”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 119-123.
67. Z. Nawrat: “ Sieć Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 12-16.
68. Z. Nawrat; Y. F. Missirlis; A. Motta; M. Kowalczuk; B. Glasmacher; D. Mavrilas; M. Fedel; J. Nożyński; J. Śliwka; L. Łachecka; R. Barbucci: „Core Laboratories for the Improvement of Medical Devices in Clinical Practice from the Failure of the Explanted Prostheses Analysis (Fepa)”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 92-109.
69. Z. Nawrat: “ Bezpieczeństwo biologiczne stosowania protez- wybór zagadnień związanych z protezami serca”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 124-129.
70. Z. Nawrat: „ Operacja , operacja chirurgiczna – wstęp do metod planowania”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 157-159.
71. Z. Nawrat: “ Projektowanie zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych. Elementy strategii rozwoju rodziny Robin Heart”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 160-172.
72. Z. Nawrat; P. Kostka; M. Koźlak; Z. Małota; W. Dybka; K. Rohr; W. Sadowski: „ Innovative technology application for education and surgeon training”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 173-181.
73. Z. Nawrat; P. Kostka:” Robin Heart – Towards First European Cardio-robot”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 182-183.
74. Z. Nawrat: “ Perspektywy rozwoju bioinżynierii I medycyny technicznej. I nie tylko”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 184-188.
75. Z. Nawrat: “ Medical robots”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Grudzień 2008. tom 5, numer 4. ISSN 1731-5530.
76. Z. Nawrat; P. Kostka: „Robin Heart – perspectives of application of mini invasive tools in cardiac surgery”. Medical Robotics. ISBN 978-3-902613-18-9., str. 265-291.
77. Z. Nawrat; P. Kostka; W. Dybka; K. Rohr; Z. Małota: „ Man-machine interface optimization. Steering console of polish cardiac surgery robot Robin Heart”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 608 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
78. Z. Małota; R. Przybylski; Z. Nawrat; P. Kostka; T. Kukulski: “The comparison of two methods of left ventricular reconstructions In patent with congenstive hart failure by means of computer simulations”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 642 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
79. K. Rohr; Z. Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; M. Koźlak: „ User interface for virtual operating room”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 657 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
80. T. Pustelny; P. Struk: Z. Nawrat; M. Gawlikowski: „ Design and numerical analyses of the human greater circulatory system”. Str. 171-181. The European Physical Journal Special Topics. Vol. 154. February 2008.
81. P. Kostka; Z. Nawrat: “ Integrating data, models and reasoning in adaptive patient data tele-monitoring”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 625 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
82. Z. Nawrat: “ Robin Heart – polski Robin Hood, Zeus i da Vinci w jednym”. Medicina Futura nr 02/2008 (2) ISNN: 1899-4156. Str. 6-9.
83. G. Ilewicz; R. Michnik; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Analizy kinematyki mechanizmów równoległowodowych telemanipulatorów kardiochirurgicznych”. 10-th International Scientific Conference. APPLIED MECHANICS 2008. Wisła, April 7th-10th 2008, Poland , streszczenie str. 27-28 + pełen artykuł na płycie CD.
84. Z. Nawrat: „Medycyna przyszłości – czy roboty mogą zmienić praktykę medyczną?”. IT w Służbie Zdrowia Gigaton TM . 25 lutego 2009 8, Warszawa. Str. 23-24.

 

Artykuły przeglądowe i informacyjne

1.Zbigniew Nawrat. Od modelowania protez serca do procedur chirurgicznych. str 75-76, MM Magazyn Przemysłowy 1(24) 1999
2.Zbigniew Nawrat. Protezy zastawek serca. Magazyn Medyczny. Medicus. 3/99
3.Z.Nawrat, Z.Małota, P.Kostka, G.V. Knyshov, E.A.Nastenko, B.L.Palets, A.V.Rysin. Systemy ekspertowe - nowe perspektywy dla nauk medycznych. Magazyn Farmaceutyczny . Medicus. 4/98
4.Zbigniew Nawrat, Zbigniew Religa. Roboty kardiochirurgiczne. Sierpień 2000 Wiedza i Życie
5. Z. Nawrat. Sztuczne serce. Expert medyczny, s 16-17, nr 5 (7) 2002 (czasopismo + wyd.internetowe).
6.Z Nawrat. Robin Heart czyli o robotach, ludziach i sercu. czerwiec 2004, Wiedza i Życie

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów