Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA BIOCYBERNETYKI

Publikacje:

 1. Michał Gałeczka, Sebastian Smerdziński, Wojciech Sadowski, Marcin Demkow, Jacek Białkowski, Roland Fiszer. The Y-stenting technique for bifurcation stenosis and bioprosthetic valve frame fracture prior to valve-in-valve transcatheter pulmonary valve replacement in a child. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej. Advances in Interventional Cardiology, 23 Jun 2020, 16(2):206-208. https://doi.org/10.5114/aic.2020.96066/
 2. Malota, Z., Glowacki, J., Sadowski, W. et al. Numerical analysis of the impact of flow rate, heart rate, vessel geometry, and degree of stenosis on coronary hemodynamic indices. BMC Cardiovasc Disord 18, 132 (2018). https://doi.org/10.1186/s12872-018-0865-6.
 3. Zbigniew Malota. Modelowanie przepływu krwi przez chirurgiczne zespolenia naczyniowe; Modeling of blood flow through surgical vascular Anastomoses rozdz. 16. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych. Redakcja: K. Cieślicki, T. Lipniacki, J. Waniewski . ISBN: 978-83-7837-055-0 2017/18.
 4. Zbigniew Malota. Modelowanie przepływu krwi przez zastawki serca; Modeling of blood flow through the heart valves rozdz. 17. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych. Redakcja: K. Cieślicki, T. Lipniacki, J. Waniewski . ISBN: 978-83-7837-055-0 2017/18.
 5. Z. Malota, Z. Nawrat and W. Sadowski. Soft and Stiffness-controllable Robotics Solutions for Minimally Invasive Surgery: The STIFF-FLOP . PART V: Benchmarking Platform for STIFF-FLOP Validation 17 Benchmarking for Surgery Simulators 311-324. Published, sold and distributed by: River Publishers 2018.
 6. Małota Z., Sadowski W. et al. The Application of Bileaflet Mechanical Heart Valves in the Polish Ventricular Assist Device: Physical and Numerical Study and First Clinical Usage. Artificial Organs. Volume: 22 Issue: 10 Pages: 898-904; 2015.
 7. Jarosław Wasilewski, Kryspin Mirota, Ewa Stachowiak, Zbigniew Małota, Dominik Szczerba, Mariusz Gąsior Patient-specific wall shear stress simulation: prediction of the susceptible regions to develop atherosclerotic lesions in the left coronary artery. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. vol 12. 179-180. DOI 10.1007/s11548-017-1588-3.
 8. Zbigniew Nawrat, Kamil Rohr, Péter Fürjesb, Łukasz Mucha, Krzysztof Lis, János Radób, Csaba Dücsőb , Péter Földesyb , Wojciech Sadowski, Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek, Gábor Szebényic, Pál Soósd , Zbigniew Małota. Force Feedback Control System Dedicated for Robin Heart Surgical Robot. Procedia Engineering, 30th Eurosensors Conference. 2016 Pages 185-188. Available online at www.sciencedirect.com, Elsevier.
 9. Wilczek Piotr; Malota Zbigniew; Lesiak Anna; et al. Age-related changes in biomechanical properties of transgenic porcine pulmonary and aortic conduits. Biomedical Materials. Volume: 9 Issue: 5: 2014.
 10. Malota Z., Głowacki J., Kukulski T. Impact of geometric changes in a dilated aorta with a bicuspid aortic valve on blood flow disturbances - a numerical modeling study. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2013; 10/3: 251-267.
 11. Zbigniew Małota, Zbigniew Nawrat. Modelowanie serca. Inżynier I Fizyk Medyczny Tom: 2 Zeszyt: 4;175-177; 2013.
 12. Kostka Paweł, Nawrat Zbigniew, Malota Zbigniew. Innovative man-machine interfaces for tel emanipulation, based on feature extraction of operator biosignals from mems accelerometers and biosensors. International Journal of Artificial Organs Special Issue: vol. 36 no. 7. 2016.
 13. Zbigniew Małota ,Zbigniew Nawrat, Wojciech Sadowski. Minimal Invasive Surgery Simulation (Symulatory chirurgii małoinwazyjnej). Engineering of Biomaterials 17; 126, pp. 2-11.2014.
 14. Zbigniew Małota, Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Wojciech Sadowski, Piotr Rybka, Kamil Rohr. Stanowiska treningowo-badawcze narzędzi i robotów chirurgicznych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu. Advances in medical robotics (Postępy robotyki medycznej) / Red.: L. Leniowska, Z. Nawrat.: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013: s.151-163.
 15. Malota Z. et al. The influence of the bicuspid aortic valve on aortic root disease. The pulsed doppler ultrasound and fluid-structure interaction study International Journal Of Artificial Organs, 2011; 34; 8:669.
  94. Tomasz Mroczek, Zbigniew Małota, Janusz Skalski. Comparison of shear stress rate distribution After Norwood with right ventricle-to pulmonary artery conduit and Blalock-Taussig Shunt for hypoplastic left heart syndrome: Mathematic modelling of haemodynamics. Cardiovascular Journal of Africa; Tom: 24, Zeszyt: 1; 261; 2013.
 16. Mroczek T ,Małota Z, Wójcik E, Król W, Składzień T, Skalski J. Disturbances of pulmonary blood flow after the Fontan operation–computational analysis using finite element method. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8 (1): 57–65.
 17. Mroczek T., Małota Z. i wsp. Norwood with right ventricle-to-pulmonary artery conduit is more effective than Norwood with Blalock-Taussig shunt for hypoplastic left heart syndrome: mathematic modeling of hemodynamics. Eur J Cardiothorac Surg. 2011; 40(6):1412-8.
 18. Wilczek P., Niemiec-Cyganek A., Malota Z. et al. Age-releated changes in biomechanical and morphological properties of transgenic porcine valve dedicated for the use in tissue engineering applications. International Journal of Artificial Organs. Volume: 34 Issue: 8 Special Issue: SI Pages: 629-629; 2011.
 19. Wilczek P., Małota Z., Nożyński J., Przybylski R., Zembala M. Badania kliniczne i doświadczalne w chorobach serca, płuc i naczyń. Acellularne łaty biologiczne pokrywane mezenchymalnymi komórkami macierzystymi i ich potencjalne wykorzystanie w zabiegach rekonstrukcji lewej komory serca. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2010;
  7 (1): 66–80.
 20. Malota Z.; Kapis A.; Kostka P.; et al. The influence of the inlet valve size of the ventricular assist devices on basic hemodynamics parameters. The pulsed doppler ultrasound and fluid-structure interaction study. International journal of artificial organs. Volume: 33 Issue: 7; Pages: 425-426: Jul 2010.
 21. D. Jurkojc, Z. Malota, A. Kapis, I. Altyntsev, W. Bujok R. Kustosz. Polish extracorporal ventricular assist device’s flow condition - numerical analyses and pulsed ultrasonic doppler velocimetry. Int J Artif Organs 2010; 33: 491 – 496.
 22. Malota Z. Metody modelowania wad zastawek serca. Badania in-vitro dynamiki przepływu krwi. Postępy Technologii Biomedycznych cz.2 pod red. Z.Nawrata 2008; str. 130-151 ISBN 978-83-88427-77-0.
 23. Wilczek, P.; Malota Z.; Baranska, A.; et al. Comparison of structural and biomechanical properties of extracellular matrix scaffold from xenogeneic aortic and pulmonary valve - potential influence on micro-mechanical control of cell behaviour. International Journal of Artificial Organs. Volume: 32 Issue: 7 Pages: 454-454; 2009.
 24. Z. Nawrat: „Medycyna przyszłości – czy roboty mogą zmienić praktykę medyczną?”. IT w Służbie Zdrowia Gigaton TM . 25 lutego 2009 8, Warszawa. Str. 23-24.
 25. G. Ilewicz; R. Michnik; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Analizy kinematyki mechanizmów równoległowodowych telemanipulatorów kardiochirurgicznych”. 10-th International Scientific Conference. APPLIED MECHANICS 2008. Wisła, April 7th-10th 2008, Poland , streszczenie str. 27-28 + pełen artykuł na płycie CD.
 26. Z. Nawrat: “ Robin Heart – polski Robin Hood, Zeus i da Vinci w jednym”. Medicina Futura nr 02/2008 (2) ISNN: 1899-4156. Str. 6-9.
 27. P. Kostka; Z. Nawrat: “ Integrating data, models and reasoning in adaptive patient data tele-monitoring”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 625 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 28. T. Pustelny; P. Struk: Z. Nawrat; M. Gawlikowski: „ Design and numerical analyses of the human greater circulatory system”. Str. 171-181. The European Physical Journal Special Topics. Vol. 154. February 2008.
 29. K. Rohr; Z. Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; M. Koźlak: „ User interface for virtual operating room”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 657 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 30. Z. Małota; R. Przybylski; Z. Nawrat; P. Kostka; T. Kukulski: “The comparison of two methods of left ventricular reconstructions In patent with congenstive hart failure by means of computer simulations”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 642 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 31. Z. Nawrat; P. Kostka; W. Dybka; K. Rohr; Z. Małota: „ Man-machine interface optimization. Steering console of polish cardiac surgery robot Robin Heart”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 608 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 32. Z. Nawrat; P. Kostka: „Robin Heart – perspectives of application of mini invasive tools in cardiac surgery”. Medical Robotics. ISBN 978-3-902613-18-9., str. 265-291.
 33. Z. Nawrat: “ Medical robots”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Grudzień 2008. tom 5, numer 4. ISSN 1731-5530.
 34. Z. Nawrat: “ Perspektywy rozwoju bioinżynierii I medycyny technicznej. I nie tylko”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 184-188.
 35. Z. Nawrat; P. Kostka:” Robin Heart – Towards First European Cardio-robot”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 182-183.
 36. Z. Nawrat; P. Kostka; M. Koźlak; Z. Małota; W. Dybka; K. Rohr; W. Sadowski: „ Innovative technology application for education and surgeon training”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 173-181.
 37. Z. Nawrat: “ Projektowanie zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych. Elementy strategii rozwoju rodziny Robin Heart”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 160-172.
 38. Z. Nawrat: „ Operacja , operacja chirurgiczna – wstęp do metod planowania”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 157-159.
 39. Z. Nawrat: “ Bezpieczeństwo biologiczne stosowania protez- wybór zagadnień związanych z protezami serca”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 124-129.
 40. Z. Nawrat; Y. F. Missirlis; A. Motta; M. Kowalczuk; B. Glasmacher; D. Mavrilas; M. Fedel; J. Nożyński; J. Śliwka; L. Łachecka; R. Barbucci: „Core Laboratories for the Improvement of Medical Devices in Clinical Practice from the Failure of the Explanted Prostheses Analysis (Fepa)”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 92-109.
 41. Z. Nawrat: “ Sieć Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 12-16.
 42. Z. Nawrat: „ The Polish heart prostheses investigation”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 119-123.
 43. Z. Nawrat: “ Konferencja BioTechMed Silesia Zabrze 2008. ”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 17-28.
 44. Z. Nawrat: „Wprowadzenie- polimery w chirurgii”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 48-53.
 45. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „ Metodyka przeprowadzania eksperymentu cyfrowej optycznej rejestracji ruchu telemanipulatorów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. 2008, 26, 46-52.
 46. Z. Nawrat: “Organizacja warsztatów badania eksploantowanych protez serca w ramach europejskiego projektu COST 537”. Kronika Naukowa. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Czerwiec 2008. tom 5, numer 2. ISSN 1731-5530.
 47. Z. Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; K. Rohr: „ Konsola sterowania robotem chirurgicznym Robin Heart”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 708-717.
 48. Z.Nawrat; P. Kostka; W. Dybka, K. Rohr: „ Nowatorskie półautomatyczne narzędzia laparoskopowe Robin Heart Uni Tools”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 718-728.
 49. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, L. B. Guteirrez, “Verification of Forward Kinematics and Trajectories for the Robin Heart Master Tool”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 188-197.
 50. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Possibilities of virtual reality technology application for education and surgeon training”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 125-134.
 51. V. Z. Perez, N. Escobar, C. Medina, L. Getierrez, J. Bustamante, Z. Nawrat, P. Kostka, „Simulation of the master - slave system RobIn Heart: kinematic analysis, dynamic analysis and bilateral control diagrams”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 117-124.
 52. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, Z. Nawrat, L. B. Gutierrez, „Modeling of the Master in the Bilateral Control of Robin Heart Teleoperation System”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 305-317.
 53. T. Kukulski, Z. Małota, Z. Nawrat, P. Kostka, R Przybylski, “Physical and computer left heart verticle modeling for congestive heart failure”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 121-134.
 54. G. Ilewicz, R. Michnik, J. Jukrojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Zastosowanie techniki cyfrowej rejestracji optycznej do określenia wielkości kinematycznych telemanipulatora RobIn Heart Vision”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 109-116.
 55. Z. Nawrat, W. Dybka, P. Kostka, K. Rohr, „RobIn Heart Shell - konsola sterowania robotem chirurgicznym RobIn Heart”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 99-108.
 56. Z. Nawrat, D. Talik, M. Koźlak, S. Kciuk, W. Dybka, P. Kostka, „Robot na Sali operacyjnej - konstrukcja i analiza funkcjonalna sposobu mocowania ramienia RobIn Heart Vision do stołu operacyjnego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 91-98.
 57. Z. Nawrat, L. Podsędkowski, P. Kostka, W. Dybka, K. Rohr, A. Kandora, Z. Małota, „RobIn Heart Vision - telemanipulator toru endoskopowego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 79-90.
 58. R. Michnik, G. Ilewicz, J. Jurkojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Analiza kinematyki telemanipulatora kardiochirurgcznego Robin Heart 1 z wykorzystaniem wideorejestracji - badania wstępne, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 277-284.
 59. Z. Nawrat, P. Kostka, “Robin Heart Vision - preparation of polish cardic surgery telemanipulator for clinical application”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 241-257.
 60. M. Koźlak, Z. Nawrat “Modelowanie i testowanie robota Robin Heart wykorzystując technologie przestrzeni wirtualnej”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007. str. 135-146.
 61. Z. Nawrat “Medical Robots 2007 – trends&short review”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str.13-27.
 62. Z. Nawrat: “Kawiarnia z sensem”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007, Kronika Naukowa; 4(4): s. 435-437. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
 63. Z. Nawrat: „Introduction to biomedical technology – focus on cardiovascular application (devices) and medical robots”. w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 20-58.
 64. Z. Nawrat: “Stąd do wieczności czyli perspektywy rozwoju technicznego zaplecza medycyny”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 59-71.
 65. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojc; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Controlling of the operating tool displacement of Master-Slave system of cardiosurgical telemanipulator”, Modelling and Optimization of Physical Systems 6, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 6/2007 pp. 117-122, Gliwice.
 66. G. Ilewicz; R. Michnik; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Badania interakcji w układzie wieloczłonowym telemanipulatora kardiochirurgicznego chirurg-zadajnik ruchu-narzędzie toraskopowe”, Aktualne Problemy Biomechaniki, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Mechaniki Stosowanej1/2007 s. 65-70.
 67. Z. Nawrat; P. Kostka, „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision. Struktura systemu i weryfikacja jego funkcjonalności”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, , wrzesień 2007, Wrocław, str. 214.
 68. Z. Nawrat: M. Koźlak, „Virtual reality modeling and planning of robotic surgery system Robin Heart”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, wrzesień 2007, Wrocław str. 213.
 69. Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; W. Dybka; A. Kandora: „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka.
 70. P. Kostka; Z. Nawrat; K. Rohr; A. Kandora; T. Szwed; Z. Małota: „Interfejs użytkownika robota chirurgicznego – przegląd zastosowań i rozwiązania własne rodziny Robin Heart”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja- Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-7. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 71. Z. Nawrat; K. Rohr; W. Dybka; P. Kostka; A. Kandora; T. Szwed; W. Sadowski, „Model robota o geometrii sferycznej – ocena możliwości aplikacji do operacji okulistycznej”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 72. Z. Nawrat; M. Koźlak, „Ocena możliwości zastosowania modelowania robota chirurgicznego w przestrzeni wirtualnej do planowania operacji i weryfikacji rozwiązań projektowych robota”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa, PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-10. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 73. Z. Nawrat, „Co robią roboty w medycynie”, Wiadomości Elektrotechniczne – Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 01/ 2007, str. 31-35. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
 74. Z. Małota; Z. Nawrat; P. Kostka: „Computer and physical modeling of blood circulation pump support for a new field of application in palliative surgery”. The International Journal of Artificial Organs, vol.30, no.12, 2007, p 1068-1074.
 75. P. Kostka; Z. Nawrat: “Advisory system with database to support patients with cardio-vascular prostheses. Gathering and processing multi-source information pilot study”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 744.
 76. Z. Nawrat; P. Kostka; K. Rohr; Z. Małota: „Robin Heart Vision: telemanipulator for camera holding evaluation of functionality, user ergonomics and patient safety”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str 743.
 77. Z. Małota; Z. Nawrat; T. Kukulski; P. Kostka: „ Modelling of the endoventricular shaper”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 726.
 78. K. Rohr; P. Kostka; Z. Nawrat: “New algorithms for improving the analysis of data from heart valve prostheses qualification tests, based on 1&2- dimensional signals”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 711.
 79. P. Kostka, Z. Nawrat: “Active training stand for improving the navigation in manual or robotic supported minimal invasive surgery”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 708.
 80. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Robin Heart system modelling and training in virtual reality”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligents Systems. Vol. 1, Number 2, June 2007, str. 62-66.
 81. Z. Nawrat, “Surgery: Virtual becomes real”. The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice. Polish Silicon Valley. No. 3, str. 14-15. 3. Z. Nawrat, “Robin Heart: Polish Surgical Robot”, The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice, No. 1, str. 21-23.
 82. Z. Nawrat; P. Kostka, “The Robin Heart Vision, telemanipulator for camera holding preliminary test results”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, volume1, No. 1, April 2007, str.48-53.
 83. Z. Nawrat: “Robotics in modern ophthalmic surgery”. XVII International Congress of Eye Research. 29.10-03.11.2006, Hilton, Puerto Madero. Buenos Aires, Argentina.
 84. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”, V Symposium on Medical Physics III International Symposium on Medical Physics, 20-23 September 2006, Ustroń. (abstract).
 85. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „The model of telemanipulator used in cardiac surgery with parallel mechanism structure controlling endoskope morion”, BIO-MECH-YOUNG: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics, Szklarska Poręba, 20-23 April 2006, Seria: KONFERENCJE, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 86. M. Koźlak, Z. Nawrat „Rola wirtualnej rzeczywistości w planowaniu zabiegów chirurgicznych na przykładzie Telemanipulatora Robin Heart 1”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 143-148.
 87. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „Model dynamiczny telemanipulatora kardiochirurgicznego sterującego ruchem endoskopu”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 99-104.
 88. Z. Nawrat, P. Kostka, M. Koźlak „Ocena techniczna i biomedyczna rodziny robotów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 496-505.
 89. Z. Nawrat, P. Kostka „System sterowania telemanipulatora endoskopowego Robin Heart Vision”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 506-515.
 90. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Automatic heart valve qualification tester- new mechanical construction and control strategy based on artificial intelligence methods”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 91. Z. Nawrat, P. Kostka “The Robin Heart telemanipulation user interface”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 92. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota, M. Koźlak „The Robin Heart robot choreography and advisory system”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 93. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota „The valve prostheses failure evaluation using modeling”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 533.
 94. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Control strategy optimization of cardiac surgery robot robin heart ®”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 532.
 95. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota, ” New mems sensors in minimal invasive surgery support and training”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 512.
 96. Z. Nawrat „The institute of heart prostheses FCSD - 15 years of research experience”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 505.
 97. B. Major; J. .M. Lackner; W. Waldhauser; J. Morgiel; J. Bonarski; R. Major; Ł. Major;R. Kosydra; R. Kustosz; W. Mróz; P. Lacki “Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century”. Edited by K. Świątkowski, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 2006. Rozdział: “Nanocrystalline advanced coatings produced on metallic non – metallic substrates by pulsed laser for medical and tribological applications”, str. 431-451.
 98. R. Major; P. Lacki; R. Kustosz; J.M. Lackner “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: “Modelling of nanoidentation to simulate thin layer behavior”, str. 1-15.
 99. B. Major, R. Ebner, J.M. Lackner, W.Waldhauser, E. Czarnowska, R. Kustosz, R. Major “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: „Nanocrystalline biocompatibile Tin – Based thin layers produced by pulsed laser deposition on polymer substrate”, str. 387-401.
 100. Zbigniew Nawrat “NANODIAM. New technologies for medical applications: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity”. Edited by Stanisław Mitura, Piotr Niedzielski, Bogdan Walkowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, Rozdział: “NCD application in cardiovascular surgery equipment – first trials and perspective study”, str. 117 -127.
 101. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”. Polish Journal of Environmental Studies, vol.15,no.4A, 2006. str. 133-135.
 102. Z. Nawrat, P. Kostka „Polish Cardio-robot ‘Robin Heart’. System description and technical evaluation”. The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2006; 2: str. 36-44.
 103. Z. Nawrat: Biomateriały w kardiochirurgii. Biocyberenetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 4 Biomateriały. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 20035,str 529- 583.
 104. Z. Nawrat: Bioinżynieria i informatyka medyczna a postepy kardiochirurgii – programy ekspertowe, symulacje, protezy i roboty. Biocyberenetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 7 Systemy komputerowe i telemetryczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2002 str 524-542.
 105. Z. Nawrat: Badania sztucznych zastawek serca (137-169) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 3. Sztuczne narządy. Red. M.Darowski, T.Orłowski, A.Weryński, J.M.Wójcicki Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2001
 106. Z. Nawrat: Sztuczne serce: Badania sztucznego serca w Polsce (99-128). Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. Tom 3. Sztuczne narządy. Red. M.Darowski, T.Orłowski, A.Weryński, J.M.Wójcicki Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 2001
 107. Zbigniew Nawrat: Badanie in vitro protez serca. Symulacja pracy sztucznego serca na modelu fizycznym układu krążenia. Rzdziały skryptu „Materiały do ćwiczeń z fizyki medycznej i aparatury medycznej.“ Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 1998r.

Artykuły przeglądowe i informacyjne:

 1. Z. Nawrat - Robin Heart czyli o robotach, ludziach i sercu. czerwiec 2004, Wiedza i Życie.
 2. Z. Nawrat - Sztuczne serce. Expert medyczny, s 16-17, nr 5 (7) 2002 (czasopismo + wyd. internetowe).
 3. Z. Nawrat, Z. Religa - Roboty kardiochirurgiczne. Sierpień 2000 Wiedza i Życie.
 4. Z. Nawrat, Z. Małota, P. Kostka, G.V. Knyshov, E. A. Nastenko, B. L. Palets, A. V. Rysin. Systemy ekspertowe - nowe perspektywy dla nauk medycznych. Magazyn Farmaceutyczny Medicus. 4/98.
 5. Z. Nawrat - Protezy zastawek serca. Magazyn Medyczny. Medicus. 3/99.
 6. Z. Nawrat - Od modelowania protez serca do procedur chirurgicznych. str 75-76, MM Magazyn Przemysłowy 1(24) 1999.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów