Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

PRACOWNIA SZTUCZNEGO SERCA

Publikacje:

 1. Gawlikowski, M.; Fray, M.E.; Janiczak, K.; Zawidlak-Węgrzyńska, B.; Kustosz, R. In-Vitro Biocompatibility and Hemocompatibility Study of New PET Copolyesters Intended for Heart Assist Devices. Polymers 2020, 12, 2857.
 2. Barbara Zawidlak-Węgrzyńska, Małgorzata Gonsior, Lech Czerwiński, Adam Jarosz, Roman Kustosz Evaluation of N,N-dimethylacetamide level in polyurethane implant elements manufactured in dip-molding process. Engineering of Biomaterials 158 (2020) 64.
 3. M. Gawlikowski, P. Kurtyka, J. Zalewski, M. Zarwańska-Doffek, A. Kapis, "Methodology for measuring the gap size using a fiber-optic displacement sensor exemplified by a centrifugal blood pump", Photonics Letters of Poland, vol. 12, no. 2, 2020, s. 46-48, (2020).
 4. Janiczak K., Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Ścigała P., Gonsior D., Kustosz R., Grajoszek A., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Systemic toxicity evaluation after subcutaneous implantation of zirconium stabilized with yttrium PS1-02-38 (517) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.
 5. Janiczak K., Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Gonsior D., Ścigała P., Kustosz R., Wierzchoń T., Tarnowski M., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Systemic toxicity evaluation after subcutaneous implantation of titanium with TiNlayer. PS1-01-15 (513) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.
 6. Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Janiczak K., Gonsior D., Ścigała P., Kustosz R.,Wierzchoń T., Tarnowski M., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Long term in vivo biocomatibilitystudy of modified Ti6Al7Nb in the aspect of local effects after implantation V-OS17-RF08, PS1-01-32 (551) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.
 7. Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Janiczak K., Ścigała P., Gonsior D., Kustosz R., Grajoszek A., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Long term in vivo biocomatibility study of zirconiumoxide-yttrium stabilized ZrO2 · Y2O3 in the aspect of local effects after implantation PS1-02-39 (562) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.
 8. P. Kurtyka, R. Kustosz, M. Kaczmarek, M. Gonsior, "SURFACE MODIFICATIONS FOR INFLOW CANNULAS OF VENTRICULAR ASSIST DEVICES-COMPARISON OF LATEST SOLUTIONS," Eng. Biomater. vol. 22 no. 151, s. 17-23, 2019.
 9. Gawlikowski, M., Kustosz, R., Gonsior, M., Czak, M., Kurtyka, P., Pacholewicz, J., (2019). Necessity of telemonitoring in patients treated by means of cardiac assist systems on the example of polish rotary blood pump ReligaHeart ROT.
 10. Stano, S., Kustosz, R., Kapis, A., Kurtyka, P., Zalewski, J. and Zarwańska, M. 2019. Influence of the laser welding process on changes in the magnetic induction of the Religa Heart ROT pump. Welding Technology Review. 91, 4 (Jun. 2019).
 11. M. Gonsior, B. Zawidlak-Węgrzyńska, K. Janiczak, M. Tarnowski, T. Wierzchoń, R. Kustosz, J. Barski, A. Grajoszek, R. Wojnicz, E. Warmusz, Initial in vivo biocompatybility evaluation of modified Ti6Al7Nb alloy surface. Engineering of Biomaterials 148 (2018) 82.
 12. M Gonsior, B Zawidlak-Węgrzyńska, K Janiczak, D. Gonsior, R. Kustosz, R. Major, J. Lackner, Initial in vivo biocompatybility evaluation of biomaterials used in the new biomimetic heart valve. Engineering of Biomaterials 148 (2018) 81.
 13. J. Rydz, M. Musioł, B. Zawidlak-Węgrzyńska, W. Sikorska, Present and future of biodegradable polymers for food packaging applications, Chapter 14. In: A.M. Grumezescu, A.M. Holban (eds) Handbook of food bioengineering, vol. 20: Biopolymers for food design, Elsevier, Academic Press, London, San Diego, Cambridge, Oxford, 2018, pp 431-467. Doi:10.1016/B978-0-12-811449-0.00014-1; ISBN: 978-0-12-811449-0.
 14. W. Sikorska, M. Musioł, B. Zawidlak-Węgrzyńska, J. Rydz*, Compostable polymeric ecomaterials: environment-friendly waste management alternative to landfills. In: Handbook of ecomaterials, L.M.T. Martínez, O.V. Kharissova, B.I. Kharisov (eds), Springer, Cham 2018, 1-31, doi: 10.1007/978-3-319-48281-1_36-1, ISBN 978-3-319-48281-1.
 15. M. Basiaga, W. Walke, M. Antonowicz, A. Sambok‐Kiełbowicz, D. Nakonieczny, M. Gawlikowski, B. Zawidlak‐Węgrzyńska, C. Krawczyk, Effect of thin SiO2 layers deposited by means of atomic layer deposition method on the mechanical and physical properties of stainless steel. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 2018, 49 (5), 562-567 IF 0.625.
 16. B. Zawidlak-Węgrzyńska, M. Gonsior, M. Gawlikowski, R Kustosz, A Jarosz, M Lewczuk, L Czerwiński, Polyurethane filtration as an effective method of material cleanliness improvement for implant applications. Engineering of Biomaterials, 143, (2017), 66.
 17. M. Gonsior, M. Tarnowski, K. Janiczak, B. Zawidlak-Węgrzyńska, T. Wierzchoń, M. Gawlikowski, R. Kustosz, Ti6Al7Nb alloy surface improvement for implantable blood pumps applications. Engineering of Biomaterials 143 (2017) 65.
 18. K. Janiczak, B. Zawidlak-Węgrzyńska, M. Gawlikowski, M. Gonsior, R. Kustosz, Initial biocompatibility assessment of ceramic material intended for application in implantable heart assist device. Engineering of Biomaterials 143 (2017) 67.
 19. B. Zawidlak-Węgrzyńska, M. Gonsior, R. Kustosz, P. Ścigała, K. Janiczak, M. Gawlikowski, P. Cieśla, M. El Fray, A.Piegat, Guinea pig maximization test for a new aliphatic-aromatic polyester, International Journal of Artificial Organs (ISSN 0391-3988) 2016; 39(7): 359-393, P104, p.384, DOI: 10.5301/ijao.5000507.
 20. K.Janiczak, R.Kustosz, M.Gonsior, M.Gawlikowski, M.Głowacki, P.Cieśla, P.Ścigała, M.Czingon, B.Zawidlak-Węgrzyńska, The application of swine as an experimental model for long term cardiac support, International Journal of Artificial Organs (ISSN 0391-3988) 2016; 39(7): 359-393, P16, p.362, DOI: 10.5301/ijao.5000507.
 21. B.Zawidlak-Węgrzyńska, P.Ścigała, M.Gonsior, K.Janiczak, M.Gawlikowski, P.Cieśla, R.Kustosz, M.Gonsior, M.El Fray, A.Piegat, Biocompatibility study of an innovative elastomer for long term implants, International Journal of Artificial Organs (ISSN 0391-3988) 2016; 39(7): 321-357, O80, p.341, DOI: 10.5301/ijao.5000507.
 22. R.Kustosz, M.Gonsior, P.Ścigała, M.Czingon, A.Kapis, J.Pacholewicz, K.Kubacki, M.Gawlikowski, W.Bujok, M.Głowacki, K.Janiczak, P.Cieśla, B.Zawidlak-Węgrzyńska, The new polish pediatric VAD family development and pre-clinical studies, , International Journal of Artificial Organs (ISSN 0391-3988) 2016; 39(7): 321-357, O44, p.332, DOI: 10.5301/ijao.5000507.
 23. B.Zawidlak-Węgrzyńska P.Ścigała, K.Janiczak, M.Gawlikowski, P.Cieśla, R.Kustosz, M.Gonsior, M.El Fray, A.Piegat, In vivo biocompatibility study of an innovative elastomer for long term implants application, , International Journal of Artificial Organs (ISSN 0391-3988) 2016; 39(7): 321-357, O18, p.325, DOI: 10.5301/ijao.5000507.
 24. M. Gawlikowski, B Zawidlak-Węgrzyńska, P. Ciesla, K. Janiczak, R. Kustosz, M. Gonsior, M El Fray, Biocompatibility normative investigation of new co-polymer intended for manufacturing of ventricular assist devices. Engineering of Biomaterials 138 (2016) 76.
 25. M. Gawlikowski, K. Janiczak, B Zawidlak-Węgrzyńska, R. Kustosz, M. Gonsior, P. Siondalski, Selected in-vitro study of bionanocellulose toward its utilization in medical devices contacting with blood. Engineering of Biomaterials 138 (2016), 77.
 26. J. Rydz, B. Zawidlak-Węgrzyńska, D. Christova, Degradable Polymers. In: Encyclopedia of biomedical polymers and polymeric biomaterials, M.K. Mishra (Ed.), Taylor & Francis Inc, CRC Press: 2015; pp. 2327-2349 DOI: 10.1081/E-EBPP-120051258; ISBN 9781439898796.
 27. J. Rydz, W. Sikorska, M. Musioł, H. Janeczek, M. Sobota, B. Zawidlak-Węgrzyńska, I. Kwiecień, M. Kyulavska, N. Koseva, D. Christova, Degradation of PLA-based (nano)composites in different environments, in: Nanostructured materials application and innovation transfer, Nanoscience & Nanotechnology, Issue 14, E. Balabanova, E. Mileva (eds.), BPS Ltd., Sofia, Bulgaria, 2014, pp. 109-111.
 28. Publikacja podsumowująca realizację wieloletniego programu rządowego Polskie Sztuczne Serce pt.: "Program Polskie Sztuczne Serce - Sojusz medycyny, techniki i nauki" ISBN 978-83-63310-16-5 red. J. Sarna, R. Kustosz, E. Woźniewska, M. Gonsior, A.J arosz, K. Szymańska, D. Hansel, E. Krzak.
 29. A. Siewnicka, K. Janiszowski, M. Gawlikowski: "A Physical Model of the Human Circulatory System for the Modeling, Control and Diagnostic of Cardiac Support Processes", Mechatronics 2013, pp 825-832, DOI 10.1007/978-3-319-02294-9_104.
 30. M. Kościelniak-Ziemniak, B. Pilawa, "Application of EPR Spectroscopy to Examination of Free Radical Formation in Thermally Sterilized Flumetasone", Applied Magnetic Resonance ISNN 0937-9347, v.44 nr 11, November 2013.
 31. The Application of Ultrasonic Methods to Flow Measurement and Detection of Microembolus in Heart Prostheses M. Gawlikowski, M. Lewandowski, A. Nowicki, R. Kustosz, M. Walczak, P. Karwat, P. Karłowicz, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 124 (2013) pp. 417-420.
 32. M. Kościelniak-Ziemniak, K. Janiczak, R. Kustosz, M. Gonsior, „Ocena wpływu oddziaływania polimerów konstrukcyjnych pompy ReligaHeart EXT na składniki czerwonokrwinkowe krwi”. L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), "Postępy inżynierii biomedycznej", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski - Inprona, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-03-4, str. 57-62.
 33. A. Szuber, M. Głowacki, M. Gawlikowski, A. Kapis, R. Kustosz, M. Gonsior, T. Rusin, T. Machoczek, „Polska jednodyskowa mechaniczna zastawka typu Moll, przeznaczona do stosowania w pozaustrojowych komorach serca ReligaHeart EXT – Sposób wytwarzania i montażu oraz badania kwalifikacyjne zastawek”. L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), "Postępy inżynierii biomedycznej", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski - Inprona, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-03-4, str. 47-55.
 34. M. Gawlikowski, R. Kustosz, A. Kapis, W. Bujok, Z. Małota, K. Janiczak, L. Czerwiński, M. Czak, M. Głowacki, M. Gonsior, „Nowej generacji system pozaustrojowego wspomagania serca ReligaHeart EXT”. L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), "Postępy inżynierii biomedycznej", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski - Inprona, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-03-4, str. 29-45.
 35. M. Darłak, I. Altyntsev, M. Gawlikowski, R. Kustosz, M. Gonsior, „ReligaHeart-ROT: wirowa wszczepialna odśrodkowa pompa długoterminowego wspomagania serca”. L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), "Postępy inżynierii biomedycznej", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski - Inprona, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-03-4, str. 21-28.
 36. W. Bujok, M. Darłak, L. Wilczyński, M. Gawlikowski, M. Czak, R. Kustosz, M. Gonsior, „Polskie wszczepialne pompy wspomagania serca-rozwój w badaniach programu „Polskie Sztuczne Serce””. L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), "Postępy inżynierii biomedycznej", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski - Inprona, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-03-4, str. 9-20.
 37. Antoni Nikekraszewicz, Magdalena Kucharska, Iwona Kardas, Maria Wiśniewska – Wrona, Roman Kustosz, Adam Jarosz, Monografia naukowa „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca” grudzień 2012, ISBN: 978-83-63310-08-0, pp. 167 – 183.
 38. W. Mróz, B. Budner, S. Burdyńska, J. Czwartos, A. Prokopiuk, Ł. Major, R. Major, M. Kot, R. Kustosz, T. Rusin, „Osadzanie warstw węglowych, metodami plazmowymi, na poliuretanie „Chronoflex AR/LT” planowanym do zastosowania w programie „Polskie Sztuczne Serce”. Monografia naukowa „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca” grudzień 2012, ISBN: 978-83-63310-08-0, pp. 137 – 166.
 39. M. Kościelniak – Ziemniak, P. Wilczek, R. Kustosz, M. Gonsior, „Badania biozgodności in vitro polimerów konstrukcyjnych pompy wspomagania serca Religa Heart EXT, poddanych procesowi przetwórstwa”. Inżynieria Biomateriałów, 116-117, 2012, p.57-61.
 40. M. Kościelniak – Ziemniak, B. Pilawa, „Złożony układ wolnych rodników w sterylizowanych termicznie lekach glikokortykosteroidowych”. Inżynieria Biomateriałów, 116-117, 2012, p.55-56.
 41. K. Janiczak, M. Kościelniak-Ziemniak, R. Kustosz, M. Gonsior, M. Głowacki, M. Czingon, J. Nożyński, H. Zawisza, „Ocena lokalnej reakcji zapalnej w badaniu doświadczalnym pozaustrojowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT”. Materiały Konferencyjne III Konferencji Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Postępy medycyny laboratoryjnej”, wrzesień 2012.
 42. M. Kościelniak-Ziemniak, K. Gorka, R. Kustosz, A.Kapis, M. Gonsior, J. Pacholewicz, G. Religa, P. Ścigała, M. Czingon, „Panel badań diagnostycznych zwierząt mechanicznie wspomaganych pompą Religa Heart EXT w krótkoterminowych doświadczeniach przedklinicznych”. Materiały Konferencyjne III Konferencji Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Postępy medycyny laboratoryjnej”, wrzesień 2012.
 43. M. Kościelniak-Ziemniak, P. Wilczek, M. Gawlikowski, T. Wierzchoń, A. Szuber, R. Kustosz, M. Gonsior, „Badania trombogenności in vitro, materiałów tytanowych modyfikowanych powierzchniowo, dla zastosowania w konstrukcji pierścieni mechanicznych protez zastawek serca typu Moll”. Materiały Konferencyjne III Konferencji Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Postępy medycyny laboratoryjnej”, wrzesień 2012.
 44. R. Kustosz, M. Gawlikowski, K. Gorka, A. Jarosz, „Nanostructural Materials for Implants and Cardiovascular Biomedical Devices” P. Wilczek, R. Major, ISBN 978-83-63310-00-4; Grudzień 2011.
 45. M. Gawlikowski, T. Pustelny, “Investigations concerning the application of the cross-correlation method in cardiac output measurements”. BioMedical Engineering OnLine 2012, 11:24, Published: 20 May 2012.
 46. A. Milenin, M. Kopernik, D. Jurkojć, M. Gawlikowski, T. Rusin, M. Darłak, R. Kustosz, “Numerical modelling and verification of Polish ventricular assist device”. Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 14, No 3, 2012.
 47. M. Kościelniak-Ziemniak, “Application of EPR spectroscopy to examination of free radical formation in thermally sterilized betamethasone, clobetasol, and dexamethasone". Czasopismo: Applied Magnetic Resonanc DOI 10.1007/s00723-012-0321-1.
 48. E. Altyncev, A. Korczak, R. Kustosz, „ BADANIA KONSTRUKCJI POMPY ODŚRODKOWEJ DLA MECHANICZNEGO WSPOMAGANIA PRACY LUDZKIEGO SERCA”, monografia wydana przez Sumski Uniwersytet Państwowy pt.: ”Teoria i praktyka budownictwa pomp i sprężarek”, Sumy, 2011.
 49. T. Moszkowski, M. Jaworek, B. Kostrzewa, K. Lalik, M. Darłak, I. Altyntsev, R. Kustosz, „FLOW ANALISIS WITHIN MECHANICAL HEART VALVE – MEDTRONIC HALL – AND VALIDATION OF RESULTS BY NUMERICAL MODELLING”, Journal of medical informatics & technologies v.17/2011, ISSN 1642-6037, pp. 295-302.
 50. M. Gonsior, R. Kustosz, T. Borowski, M. Ossowski, M. Sanak, B. Jakiełła, E. Czarnowska, T. Wierzchoń, „BADANIA BIOLOGICZNE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH W ASPEKCIE ZASTOSOWANIA NA PIERŚCIEŃ ZASTAWKI SERCA/ BIOLOGICAL PROPERTIES OF SURFACE LAYERS FOR RING OF HEART VALVE APPLICATION”. Inżynieria Biomateriałów, t. 14, nr 102, s. 15-22, 2011.
 51. W. Bujok; M. Darłak, D. Jurkojć, R. Kustosz „NUMERICAL FLOW ANALYSIS IN POLVAD-IMPL PROSTHESIS MODEL”, Computer Methods in Materials Science (Informatyka w Technologii Materiałów) Vol.11, 2011, No.1. ISSN 1641-8581, pp. 202-208.
 52. E. Altyncev, A. Korczak, T. Synowiec, W. Bujok, M. Darłak , R. Kustosz, „FLOW ANALYSIS IN CENTRIFUGAL PUMP”. Computer Methods in Materials Science (Informatyka w Technologii Materiałów) Vol.11, 2011, No.1. ISSN 1641-8581, pp. 196-201.
 53. A. Korczak, R. Kustosz, A. Zagorulko, „POMPA WIROWA DO WSPOMAGANIA PRACY LEWEJ KOMORY SERCA”. Pompy i pompownie, nr 4 (139) grudzień 2010, strony 32-34.
 54. M. Gawlikowski, K. Gorka, A. Jarosz, R. Kustosz, M. Kowalczuk, G. Adamus, „BADANIE PRZESIĄKALNOŚCI DLA KRWI USZCZELNIANYCH PROTEZ NACZYNIOWYCH”. Inżynieria Biomateriałów nr 99-101 volume XIII grudzień 2010 ISSN 1429-7248.
 55. G. Konieczny, Z. Opilski, T. Pustelny, P. Gibiński, A. Gacek, R. Kustosz, „RESULTS OF EXPERIMENTS WITH FIBER PRESSURE SENSOR APPLIED IN THE POLISH ARTIFICIAL HEART PROSTHESIS”. Acta Physica Polonica – A, vol.118 (2010) pp. 1183-1185.
 56. G. Konieczny, Z. Opilski, T. Pustelny, E. Maciak, P. Gibiński, A. Gacek, R. Kustosz, „WYBÓR METOD POMIAROWYCH DLA DIAGNOSTYKI SZTUCZNEGO SERCA”. Kwartalnik Elektryka, rok 55, zeszyt 4/2009 (212).
 57. A. Sobotnicki, T. Pałko, P. Gibiński, J. Mocha, M. Czerw, M. Gawlikowski, „WYKORZYSTANIE METODY BIOIMPEDANCYJNEJ DO POMIARU OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ PROTEZY SERCA”. Materiały Konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, 26-29 Kwiecień 2010, Warszawa.
 58. M. Gonsior, R. Kustosz, T. Borowski, M. Ossowski, M. Sanak, B. Jakiełła, T. Wierzchoń, „PLATELETS ACTIVATION AND ADHESION ON TIN+TI2N+ΑTI(N) LAYER PRODUCED IN PLASMA SPACE ON TI6AL4V”. Inżynieria Materiałowa – metale, ceramika, tworzywa sztuczne, kompozyty, nr 3 (175) rok XXXI, maj-czerwiec 2010.
 59. M. Gawlikowski, K. Gorka, R. Kustosz, A. Jarosz, A. Niekraszewicz, M. Kucharska, „BLOOD PERMEABILITY TESTING OF CHITOSAN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESIS”. Inżynieria Materiałowa – metale, ceramika, tworzywa sztuczne, kompozyty, nr 3 (175) rok XXXI, maj-czerwiec 2010.
 60. J. Sarna, R. Kustosz, R. Major, J. M. Lackner, B. Major, „POLISH ARTIFICIAL HEART – NEW COATINGS, TECHNOLOGY, DIAGNOSTICS”. Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences, volume 58, nr 2, 2010.
 61. M. Darłak, R. Kustosz M. Gawlikowski, W. Bujok, A. Szuber, A. Jarosz, Z. Małota, A. Kapis, D. Jurkojć „BADANIA PORÓWNAWCZE KONSTRUKCJI MODELI PNEUMATYCZNYCH KOMÓR WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-IMPL”. Materiały Konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, 26-29 Kwiecień 2010, Warszawa.
 62. D. Jurkojć, A. Kapis, M. Gawlikowski, Z. Małota, W. Bujok, R. Kustosz „ANALIZA PEDIATRYCZNEJ PNEUMATYCZNEJ POZAUSTROJOWEJ KOMORY WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-PED OSIĄGNIĘTEJ NA DRODZE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO I OCENY HYDRODYNAMICZNEJ PRZEPŁYWU”. Materiały Konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, 26-29 Kwiecień 2010, Warszawa.
 63. W. Bujok, Z. Małota, M. Gawlikowski, R. Kustosz „ANALIZA PORÓWNAWCZA WARUNKÓW PRZEPŁYWU DLA RÓŻNYCH ZESPOŁÓW NAPŁYWOWYCH KONEKTOR‑ZASTAWKA KOMORY POLVAD-EXT”. Materiały Konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, 26-29 Kwiecień 2010, Warszawa.
 64. M. Gawlikowski, R. Kustosz, „ZASTOSOWANIE HYBRYDOWEGO MODELU UKŁADU KRĄŻENIA W BADANIACH HYDRODYNAMICZNYCH PROTEZ SERCA”. Materiały Konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, 26-29 Kwiecień 2010, Warszawa.
 65. R. Kustosz; M. Gonsior, M. Gawlikowski, K. Gorka, Z. Małota, W. Bujok, D. Jurkojć, M. Darłak, A. Szuber, A. Kapis, „THE PROTOTYPE OF POLISH EXTRACORPORAL PULSATILE PEDIATRIC HEART ASSIST DEVICE – POLVAD-PED”. Conference Proceedings, Volume 6, Maj 2010, The Proceedings Of The Sixth International Conference On Pediatric Mechanical Circulatory Support System And Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, 6-8 Maj 2010, Boston, Massachusetts, USA.
 66. E.Tomasiak, E.Barbachowski, K.Klarecki, R.Kustosz, M.Gawlikowski, „Badania pompy jednopłatkowej na stanowisku hemodynamicznym”. Hydraulics and pneumatics 2009, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna – materiały konferencyjne.
 67. M. Gonsior, R. Kustosz, M. Sanak, B. Jakiełła, T. Borowski, M. Ossowski, T. Wierzchoń, „Trombogenność warstw TiN+Ti2N+alfaTi(N) wytworzonych w obszarze plazmy na stopie tytanu Ti6Al4V”. Enginering of Biomaterials 89-91 Volume XII 2009.
 68. R. Major, F. Bruckert, J. Lackner, R. Kustosz, P. Lacki, B. Major, „Nanostrukturalne powłoki na bazie tytanu do kontaktu z krwią, diagnostyka strukturalna, adhezja komórek w warunkach hydrodynamicznych”. Inżynieria Materiałowa, 1/2009.
 69. J. Pacholewicz, T. Hrapkowicz, B. Chodór, K. Kubacki, E. Kucewicz, P. Nadziakiewicz, M. Borowicz, D. Tylińska, M. Sioła, A. Bauer, I. Jaworska, M. Zakliczyński, J. Białkowski, R. Kustosz, M. Zembala, Z. Religa, „NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I PŁUC, TRANSPLANTOLOGIA. Dobry długoterminowy efekt zastosowania wspomagania dwukomorowego serca BIVAD za pomocą systemu POLCAS-RELIGA u 16-letniego chorego z ciężkim nieodwracalnym uszkodzeniem serca – opis przypadku”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (2): 377–383.
 70. T. Pustelny, R. Kustosz, M. Gawlikowski “Selected problems of mechanical heart supporting automation”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 65-69 (2008).
 71. T. Pustelny, R. Kustosz, M. Gawlikowski “The methods of physical parameters measurement regarding the heart supporting automation”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 71-76 (2008).
 72. T. Pustelny, P. Struk, Z. Nawrat, M. Gawlikowski “Numerical and experimental researches of mechanical heart prosthesis”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 175-181 (2008).
 73. T. Pustelny, P. Struk, Z. Nawrat, M. Gawlikowski “Design and numerical analyses of the human greater circulatory system”.The European Physical Journal, Special Topics 154, 171-174 (2008).
 74. B. Major, F. Bruckert, J. M. Lackner, R. Ebner, R. Kustosz, P. Lacki “Coating on Tin and Ti(C,N) basis for biomedical application to blood contact and TiN/TiCrN multilayered tribological systems produced by pulsed kaser deposition”. 230. Arch Metal and Mater; 52(2998)39-48, 2008.
 75. J. Pacholewicz, E. Kucewicz, M. Zakliczyński, T. Niklewski, K. Kubacki, R. Kustosz, M. Zembala „Regeneracja serca poprzez odbarczenie długoterminowym mechanicznym wspomaganiem serca polską komorą typu POLVAD - opis przypadku”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (3):308-313.
 76. S. Rumian; R. Kustosz; A. Kapis; M. Darłak; M. Gawlikowski; M. Kopacz; S. Mazurkiewicz, „Nowe możliwości wspomagania układu krążenia przy użyciu biopompy wspomaganej siłą mięśnia szkieletowego”, IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, streszczenia, Kraków, 17-18 maja 2007. str. 42.
 77. B. Major, F. Bruckert, J. Lackner, R. Ebner, R. Kustosz, P. Lacki, “Coatings on TiN and Ti(C,N) basis for biomedical application to blood contact and TiN/CrN multilayered tribological systems produced by pulsed laser deposition”, Materiały konferencyjne II Symposium on Texture and Microstructure Analysis, Kraków, wrzesień 2007.
 78. B. Major, R. Major, F Bruckert, J. Lackner, R. Ebner, R. Kustosz, P. Lacki, “New gradient coatings on TiN and TiCN basis for biomedical application to blood contact”, Konferencja naukowa tytan i jego stopy, Gdańsk - Sobieszowo, wrzesień 2007, Advances in Materials Science 2007.
 79. M. Darłak, M. Gawlikowski, D. Komorowski, R. Kustosz „Analiza metod pomiaru chwilowej objętości krwi w pozaustrojowej komorze wspomagania krążenia POLVAD”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 218-231.
 80. D. Komorowski, M. Gawlikowski, “Preliminary investigations regarding the blood volume estimation in pneumatically controlled ventricular assist device by pattern recognition”, Computer Recognition Systems 2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, p. 558-565.
 81. M. Darłak, Z. Opilski, M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny, “Acoustic method of noninvasive blood volume monitoring in polvad pump”. JSAO & IFAO Joint Congress, Osaka. Artificial Organs 2007, Volume 31/No.10, str. A58, G048.
 82. M. Gawlikowski, T. Pustelny, R. Kustosz, "The physical parameters estimation of physiologically worked heart prostheses”, JSAO & IFAO Joint Congress, Osaka. Artificial Organs 2007, Volume 31/No.10, str. A50, G-014.
 83. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny „The full blond chamber ejection automatic detection method based on driving pressure curie analysis in pneumatically supplied vad”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 535.
 84. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny ”Determination of physical parameters of physiologically driven heart prostheses”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 526.
 85. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny „The full blond chamber ejection automatic detection method based on driving pressure curie analysis in pneumatically supplied VAD”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 504.
 86. B. Major; J. .M. Lackner; W. Waldhauser; J. Morgiel; J. Bonarski; R. Major; Ł. Major;R. Kosydra; R. Kustosz; W. Mróz; P. Lacki “Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century”. Edited by K. Świątkowski, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 2006. Rozdział: “Nanocrystalline advanced coatings produced on metallic non – metallic substrates by pulsed laser for medical and tribological applications”, str. 431-451.
 87. R. Major; P. Lacki; R. Kustosz; J.M. Lackner “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: “Modelling of nanoidentation to simulate thin layer behavior”, str. 1-15.
 88. B. Major, R. Ebner, J.M. Lackner, W. Waldhauser, E. Czarnowska, R. Kustosz, R. Major “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: „Nanocrystalline biocompatibile Tin – Based thin layers produced by pulsed laser deposition on polymer substrate”, str. 387-401.
 89. W. Muzykiewicz, A. Rękas, R. Major, B. Major, R. Kustosz: „Tłoczenie elementów komory sztucznego serca z blachy tytanowej”. „Rudy i Metale Nieżelazne”, R51, Nr 4 (2006), str. 212-218.
 90. B. Major; W. Mróz; M. Jelinek; R. Kosydar; M. Kot; Ł. Major; S. Burdyńska; R. Kustosz: “BN-based nano-composites obtained by pulsed laser deposition”. Bulletin of thePolishAcademyof Sciences Technical Sciences, vol. 54, No. 2, 2006, str. 181-188.
 91. R. Ebner; J.M. Lackner; W. Waldhauser; R. Major; E. Czarnowska; R. Kustosz; P. Lacki; B. Major: “Biocompatibile TiN-based novel nanocrystalline films”. Bulletin of thePolishAcademyof Sciences Technical Sciences, vol. 54, No. 2, 2006, str. 167-173.
 92. W. Bujok, R. Kustosz, Z. Opilski, "Non-invasive blood pressure measurement in cardiac assist pump POLVAD" (poster), XXX Kongres ESAO, Aachen, Germany, The Journal of Artificial Organs.
 93. G. Religa, A. Parulski, E. Sitkowska, S. Banaś, P. Siondalski, M. Brzozowski, K. Kuśmierski, R.Lango, M. Stefaniak, M.Narkiewicz, Z. Religa, R. Kustosz, “POLVAD System as bridge to recovery in fulminant myocarditis”, 2nd International Congress of the Cardiac Bio-assist, Paryż.
 94. M. Gawlikowski, R. Kustosz, “The driving curve shape influence on pressure effect in blood chamber and outlet cannula of extracorporeal blood pump POLVAD”, XXX Kongres ESAO, Aachen, Germany, The Journal of Artificial Organs, R. Kustosz, “The recent status of Polish Project in Heart Assist”, Joint Conference of ASAIO and ISO, Waszyngton, USA.
 95. R. Kustosz, M. Darłak, M.Gawlikowski, A. Korczak, “Optimization of POLHIVAD electro-hydraulic converter construction” (poster), XXX Kongres ESAO, Aachen, Germany, The Journal of Artificial Organs.
 96. R. Kustosz, „Krążenie pozaustrojowe”, „Podstawy chirurgii” pod redakcją prof. J.Szmidta, Medycyna Praktyczna, R. Kustosz, W.Bujok, Z.Opilski, „Noninvasive blood pressure measurement in cardiac assist pumps POLVAD” (poster), XXX Kongres ESAO, Aachen, Germany, The Journal of Artificial Organs.
 97. R. Kustosz, „Technika krążenia pozaustrojowego u dzieci”, „Kardiochirurgia dziecięca” pod redakcją prof. J.Skalskiego i prof. Z.Religi, Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Monografia naukowa:

A.Jarosz, R.Kustosz, M.Gonsior (red.) „Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne” – Epigraf, Zabrze 2013, ISBN 978-83-63310-12-7 Artykuły:

 1. Analiza skuteczności i czynników ryzyka stosowania wspomagania serca pozaustrojowymi pulsacyjnymi pompami wspomagania serca POLCAS; G.Religa, J.Pacholewicz, R.Wojnicz, E.Reichman-Warmusz, M.Kościelniak-Ziemniak, A.Kapis, W.Bujok, M.Gonsior, R.Kustosz; str. 3-21
 2. Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT; A.Kapis, M.Czak, R.Kustosz, M.Gawlikowski; str. 23-77
 3. Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT; K.Jóźwik, D.Obiowski, P.Reorowicz, P.Kłosiński, D.Witkowski, T.Wajman, W.Bujok, A.Kapis, R.Kustosz; str. 78-128
 4. Polska mechaniczna zastawka dyskowa typu MOLL przeznaczona do stosowania
  w pulsacyjnych pompach wspomagania serca ReligaHeart EXT; A.Szuber, A.Kapis, R.Kustosz, K.Jóźwik, D.Witkowski, D.Obidowski, P.Reorowicz, P.Kłosiński, M. Głowacki, M. Gawlikowski, M. Gonsior; str. 129-154
 5. Badania biologiczne pomp wspomagania serca ReligaHeart EXT; K.Janiczak, M.Kościelniak-Ziemniak, G.Religa, R.Kustosz, M.Gonsior, P.Ścigała, M.Czingon, M.Gawlikowski; str. 155-189
 6. Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart; M.Czak, M.Darłak, A.Kapis, R.Kustosz; str. 190-208
 7. Baza danych gromadzenia informacji o mechnicznym wspomaganiu serca; M.Gonsior, R.Kustosz, M.Kościelniak-Ziemniak, M.Jaworek, B.Kostrzewa, A.Staszuk; str. 209-230
 8. Pulsacyjna wszczepialna pompa wspomagania serca ReligaHeart IMPL; W.Bujok, M.Darłak, A.Kapis, K.Janiczak, M.Kościelniak-Ziemniak, M.Gawlikowski, M.Głowacki, A.Jarosz, R.Kustosz, M.Gonsior, K.Jóźwik, D.Obidowski, P.Reorowicz, P.Kłosiński; str. 231-266
 9. Układy synchronizacji pracy pompy wspomagania serca z sercem chorego; D.Komorowski, A.Malcher, S.Pietraszek, M.Czak; str. 267-282
 10. Rola i perspektwy rozwoju polskich pneumatycznych pomp wspomagania serca na rynku protez serca; R.Kustosz, A.Jarosz, M.Gawlikowski, A.Kapis, M.Gonsior; str. 334-366
 11. Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowych pomp wspomagania serca w Polsce; J.Pacholewicz, K.Kubacki, M.Zembala, G.Religa, M.Sobieszczańska, R.Kustosz, W.Bujok, M.Gawlikowski, M.Gonsior; str. 367-386
 12. Opracowanie konstrukcji odśrodkowej pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT; M.Darłak, A.Korczak, I.Altyntsev, M.Czak, J.Junak, M.Gawlikowski, R.Kustosz; str. 463-533
 13. Badania biologiczne prototypów wirowych wszczepialnych pomp wspomagania serca; M.Gawlikowski, K.Janiczak, M.Kościelniak-Ziemniak, R.Kustosz, M.Gonsior; str. 534-565
 14. Konstrukcja układu sterowania i zasilania dla wszczepialnej pompy wirowej; M.Czak, R.Litwiński, D.Komorowski; str. 566-581
 15. Platforma technologiczna polskich protez serca; M.Gonsior, A.Kapis, M.Darłak, R.Kustosz, P.Jurkowski, Z.Narojek; str. 582-602
 16. Układy pomiarowe dla pulsacyjnych pomp wspomagania serca ReligaHeart – Układ pomiaru ruchu membrany; T.Pustelny, G.Konieczny, Z.Opilski, M.Gawlikowski; str. 22-35

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów