Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

DOKUMENTY FUNDACJI

 
 

SPRAWOZDANIA

2017 r.

Sprawozdanie z działalności za rok 2017.pdf rozmiar: [37422.47 KB]Sprawozdanie finansowe za 2017.pdf rozmiar: [11804.42 KB]Sprawozdanie bieglego rewidenta 2017.pdf rozmiar: [1403.86 KB]Uchwala.2017.pdf rozmiar: [240.55 KB]

2016 r.

Sprawozdanie z działalności za 2016.pdf rozmiar: [31888.08 KB]Sprawozdanie finansowe za 2016.pdf rozmiar: [10702.84 KB]Opinia biegłego do sprawozdania za 2016.pdf rozmiar: [734.81 KB]Uchwała 2016.pdf rozmiar: [244.19 KB]

2015 r.

Sprawozdanie z działaności za 2015.pdf rozmiar: [47467.33 KB]Sprawozdanie finansowe za 2015.pdf rozmiar: [10214.21 KB]Opinia biegłego rewidenta.pdf rozmiar: [691.93 KB]Uchwała Rady Fundacji.pdf rozmiar: [244.58 KB]

Darczyńcy w 2018 r.

 
Lista darczyńców spełniających kryteria zgodnie z artykułem 18 pkt.1f, ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny w roku 2018 przekroczyła/wynosiła 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35.000 zł.

Nazwa i adres darczyńcy  Kwota łącznie wpłaconej darowizny w PLN

ENT ONE INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Pory 65/48 02-757 Warszawa

20 000,00 zł

 

ING Bank Śląski

Ul. Sokolska 34 40-086 Katowice

 

20 000,00 zł

 

Mary Kay Cosmetics Poland

Ul. Stanisława Żary 2B 02-593 WarszawaWarszawa

112.030,10 zł

 

 

Suempol Sp. z o.o.

Ul. Białostocka 69a    17-100 Bielsk Podlaski

138.079,80

 

 

 

Łączna kwota otrzymanych darowizn w roku 2018, przeznaczonych na działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wyniosła: 490.088,34 PLN
. Informacja powyższa przeznaczona jest do publicznej wiadomości zgodnie z wymogiem ustawy o podatku od osób prawnych (art.18 pkt. If, ust.2)

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów