Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

KONTAKT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

ul. Wolności  345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)
41-800 Zabrze
 
NIP: 648-10-29-255
Regon: 271-555-096 
KRS: 0000069136
 
Numer konta: Bank Pekao S.A.
nr 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
nr 13 1240 4849 1111 0000 5347 8243
 
W przypadku przelewów wykonywanych
z zagranicy przed nr konta należy wpisać
symbol: PL oraz podać kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Telefon-Centrala
tel.: +48 32/ 373-56-00

Sekretariat
tel.: +48 32/ 373-56-01
fax: +48 32/ 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl 
Dyrektor Instytutu Protez Serca
dr n. med. Grzegorz Religa
32/ 373-56-01
sekretariat@frk.pl

Zastępca Dyrektora
Instytutu Protez Serca ds. Wdrożeń

mgr inż. Łukasz Mucha
32/ 316-46-76
lmucha@frk.pl
 
Dyrektor Kreatywny
dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. IPS
32/ 373-56-64
nawrat@frk.pl
 
Pracownia Sztucznego Serca
32/ 373-56-60
pss@frk.pl 
  
Pracownia Biocybernetyki
32/ 373-56-26
zmalota@frk.pl 
 
Pracownia Bioinżynierii
32/ 373-56-31
p.wilczek@frk.pl
Biuro Zarządu
32/ 373-56-45 (46,47)
wpudlo@frk.pl

Biuro Marketingu i Promocji
32/ 373-56-39 (37)
alicjakostyrko@frk.pl

Biuro Księgowości i Kadr
32/ 373-56-27 (34)
kadry@frk.pl (kadry)
office3@frk.pl (księgowość)

Inspektor Ochrony Danych
Michał Geilke
iod@frk.pl

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów