Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

KONTAKT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

ul. Wolności  345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)
41-800 Zabrze
 
NIP: 648-10-29-255
Regon: 271-555-096 
KRS: 0000069136
 
Numer konta: Bank Pekao S.A.
nr 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
nr 13 1240 4849 1111 0000 5347 8243
 
W przypadku przelewów wykonywanych
z zagranicy przed nr konta należy wpisać
symbol: PL oraz podać kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Telefon-Centrala
tel.: +48 32/ 373-56-00

Sekretariat
tel.: +48 32/ 373-56-01
fax: +48 32/ 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl 
Dyrektor Zarządzający
mgr Waldemar Pudlo
32/ 373-56-01 (02)
wpudlo@frk.pl

Dyrektor Instytutu Protez Serca
dr n. med. Grzegorz Religa
32/ 373-56-01
sekretariat@frk.pl

Zastępca Dyrektora
Instytutu Protez Serca ds. Wdrożeń

mgr inż. Łukasz Mucha
32/ 373-56-41
lmucha@frk.pl

Zastępca Dyrektora
Instytutu Protez Serca ds. Naukowych

dr inż. Maciej Gawlikowski
32/ 373-56-41
mgawlik@frk.pl

Dyrektor Kreatywny
dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. IPS
32/ 373-56-64
nawrat@frk.pl
 
Zakład Produkcji Wyrobów Medycznych
mgr inż. Lech Czerwiński – Dyrektor Produkcji
mgr inż. Adam Jarosz – Dyrektor ds. Jakości
32/ 373-56-68
zpwm@frk.pl

Zakład Badań Laboratoryjnych
mgr Lucyna Pawlus – Łachecka – Kierownik Zakładu
32/ 373-56-14
mikrob@frk.pl
Biuro Marketingu i Promocji
Dyrektor
mgr Alicja Kostyrko
32/ 373-56-39 (37)
alicjakostyrko@frk.pl

Biuro Księgowości i Kadr
Dyrektor
mgr Katarzyna Szymańska
32/ 373-56-34 (27)
kadry@frk.pl (kadry)
office3@frk.pl (księgowość)

Biuro Administracji
32/ 373-56-03
administracja@frk.pl

Inspektor Ochrony Danych
Michał Geilke
iod@frk.pl

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów