Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

KONTAKT

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

ul. Wolności  345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)
41-800 Zabrze
 
NIP: 648-10-29-255
Regon: 271-555–096 
 
Numer konta: Bank Pekao S.A. O/Zabrze
Plac Warszawski 9, Zabrze
nr 13 1240 4849 1111 0000 5347 8243
nr 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
 
W przypadku przelewów wykonywanych
z zagranicy przed nr konta nalezy wpisać
symbol: PL oraz podać kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW


 
Telefon-Centrala
tel.: +48 32 373-56-00
fax: +48 32 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pll
 
Inspektor Danych Osobowych
Michał Geilke, e-mail: iod@frk.pl

 

 
 
 
 
Dyrektor Instytutu Protez Serca
prof. dr hab. Zbigniew Nawrat
tel.: +48 32 373-56-64

 
 
Pracownia Sztucznego Serca
tel.: 32/ 373-56-60
e-mail: danutagonsior@frk.pl 
  
Pracownia Biocybernetyki
tel.: 32/ 373-56-26
e-mail: zmalota@frk.pl 
 
Pracownia Bioinżynierii
tel.: 32/ 373-56-31
e-mail: p.wilczek@frk.pl

 


 
 Sekretariat
tel.: +48 32/ 373-56-01
fax: +48 32/ 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl 
 
Biuro Zarządu
tel.: 32/ 373-56-45 (46,47)
e-mail: wpudlo@frk.pl


Biuro Marketingu i Promocji
tel.: 32/ 373-56-37 do 40
fax: 32/ 373-56-33
e-mail: marketing@frk.pl 

 
Biuro Księgowości i Kadr
tel.: 32/ 373-56-27 (34)
e-mail: kadry@frk.pl (kadry)
e-mail: office3@frk.pl (ksiegowość)

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów