Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 ZabrzePRACOWNIA BIOINŻYNIERII

Pracownia w obiektywie

Do hodowli komórkowych dodajemy wiele różnych związków chemicznych, które są niezbędne dla wzrostu określonego typu komórek. Przepisy na udaną hodowlę mogą czasem różnić się w szczegółach (podobnie jak przepis na rosół z kury) jednak podstawowe elementy pożywki są zawsze podobne.

Wnętrze komory hodowlanej, która zapewnia dwa najbardziej podstawowe elementy fizykochemiczne niezbędne do prawidłowego wzrostu komórek: temperaturę 36.6 stopni C oraz koncentrację dwutlenku węgla, jaka panuje w tkankach (5%) jednak do zapewnienia warunków zbliżonych do optymalnych potrzebne jest jeszcze odpowiednie środowisko chemiczne oraz biomechaniczne

Komórka w trakcie podziału mitotycznego widziana w dwóch różnych technikach mikroskopowych. Z lewej strony widoczne są chromosomy wybarwione barwnikiem fluorescencyjnym (DAPI) podczas anafazy A. W środku – ta sama komórka widziana w technice kontrastu Nomarskiego (Nomarski DIC). Po prawej stronie widoczne jest wrzeciono podziałowe (najwyraźniej widoczne są mikrotubul kinetochorowe) – struktura odpowiedzialna za równomierny rozdział materiału genetycznego do dwóch potomnych komórek. Mikrotubule zostały wybarwione barwnikiem fluorescencyjnym (fluoresceiną) związanym z przeciwciałem. To, co chcemy i możemy zobaczyć w komórce zależy od techniki, której użyjemy. Stosowanie różnych technik umożliwia wczesne wykrywanie patologii i eliminację takich komórek z hodowli.

Przekrój poprzeczny przez płatek zastawki. A) Płatek został oczyszczony z komórek dawcy. Na zdjęciu widoczne są wybarwione na czerwono elementy materiału zewnątrzkomórkowego stanowiącego szkielet tkanki - głównie włókna kolagenowe. B) Taki pozbawiony komórek dawcy płatek pokrywamy komórkami biorcy – pacjenta czekającego na przeszczep zastawki. Komórki biorcy namanażane są poza organizmem pacjenta w komorze hodowlanej.

Bioreaktor – sztuczny organ umożliwiający mechaniczne dojrzewanie zastawki. Bioreaktor służy do stymulacji mechanicznej komórek niezbędnej do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Naczynie hodowlane z bezkomórkowymi płatkami zastawek. W takich naczyniach przeprowadzane jest wstępne nasiewanie komórek pacjenta.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów