Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

Wspólne posiedzenie ZGROMADZENIA FUNDATORÓW oraz RADY FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbędzie się 27.06.2023 godz. 15:00.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia
  3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
  4. Informacja o posiedzeniu Rady Naukowej Fundacji
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Fundacji w 2022 oraz informacja o zamierzeniach na rok bieżący
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2022
  7. Dyskusja dot. pkt 6
  8. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2022
  9. Podsumowanie i zakończenie


UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak
w I terminie.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów