Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

Wspólne posiedzenie ZGROMADZENIA FUNDATORÓW oraz RADY FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
odbędzie się w dniu 28.09.2021 r., godz. 15:00.


Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w 2020 r. oraz informacji o zamierzeniach na rok bieżący
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2020
 6. Dyskusja dot. pkt 5
 7. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2020
 8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2021 r.
 9. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2021 r.
 10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany statutu Fundacji
 11. Podjęcie przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały w sprawie zmiany statutu
 12. Informacja o zmianie struktury organizacyjnej Fundacji
 13. Informacja o Koncercie (w tym wyróżnienia)
 14. Przedstawienie ramowego planu obchodów XXX – lecia FRK
 15. Podsumowanie i zakończenie


UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak
w I terminie.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE