Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

XIX Konferencja BioMedTech Silesia

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu ogłasza, że z powodu zagrożenia zdrowia XIX Konferencja BioMedTech Silesia odbędzie się w dwóch etapach w formie telekonferencji.

Konferencja BioMedTech Silesia została zainicjowana w czasie tworzenia regionalnej strategii innowacji na Śląsku, by pokazać potencjał naukowy i przedsiębiorczy naszego regionu w dziedzinie techniki medycznej i biotechnologii oraz dla stymulacji twórczych postaw młodzieży w zakresie wykorzystania nauk ścisłych w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska. W swojej formie (konferencja dla wszystkich grup wiekowych, hobbystów, uczniów i profesjonalistów - budująca mosty pomiędzy wynalazcami, nauką a służbą zdrowia i przedsiębiorcami) jedyna i konsekwentnie rozwijana przez 19 lat. Oceniamy, że do tej pory, wraz z Otwartymi Warsztatami Chirurgicznymi i Warsztatami Ratownictwa Medycznego wzięło w niej udział około 10 tys. osób.

Uroczysta, ze względu na obchody XXX-lecia FRK, konferencja naukowa odbędzie się (na platformie Zoom) 12 marca.

W czasie konferencji zaplanowano przedstawienie osiągnięć Instytutu Protez Serca FRK oraz przedstawienie osiągnięć ośrodków medycznych i technologicznych, partnerów naukowych i przemysłowych z kraju i zza granicy, którzy byli partnerami projektów badawczo-wdrożeniowych fundacji. Spróbujemy ocenić rolę współpracy i efekty prac rozpoczętych przez profesora Zbigniewa Religę w Zabrzu.
Młodzież szkolna, studenci, doktoranci mogą przygotować i przesłać organizatorom Konferencji BMT Silesia pracę w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia. Wszystkie prezentacje zostaną przez Jury Konferencji poddane ocenie do 22 maja.
W dniu 29 maja zostanie zorganizowana telekonferencja na platformie Zoom i zostaną zaprezentowane najlepsze, wyróżnione prace, ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę w grupie Junior - Szkoła Podstawowa, Junior - Liceum i Technikum, Student oraz Doktorant. Nagrodzeni otrzymają droga mailową i pocztową odpowiednie dyplomy. Na stronie www.biomedtech.eu zostaną wyróżnione prace udostępnione.
Specjalną nagrodę planujemy dla pracy, która rozwiązuje w oryginalny sposób wybrane zagadnienia związane z walką z wirusem CoVid 19. Pragniemy po raz pierwszy również wprowadzić sesję Młodzi Wynalazcy BMT Silesia. Prosimy o przesłanie pomysłu na wynalazek, również w formie 5-7 min prezentacji filmowej w terminie do 30 kwietnia, uwzględniając potencjał rynkowy i realizację ważnych potrzeb usług zdrowia.
Konkurs Młodzi Wynalazcy BMT Silesia o nagrodę specjalną jest przewidziany dla młodzieży do 29 roku życia. Jury Konkursu będzie oceniać zarówno oryginalność pomysłu jak i potencjał wynalazczy, wartość medyczną oraz szansę rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego.

W Konferencji będą brały udział osoby spoza Polski - obowiązujący język polski lub angielski.

Informacje o konferencji rozpowszechniane są przez portale www.frk.pl oraz www.biomedtech.eu.

Prace można przesyłać na adres konferencja@frk.pl. Pytania – sekretariat@frk.pl.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE