Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Zatrudnimy pracownika

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi poszukuje kandydatów na stanowisko:

Osoby do sprzątania w Zakładzie Produkcji Wyrobów Medycznych – UMOWA O PRACĘ – okres próbny.

Miejsce pracy: Zabrze

Pełny wymiar czasu pracy, praca w godzinach 5.00 – 13.00.

Zadania:

 • Codzienne sprzątanie strefy czystej i szarej laboratorium,
 • Raz na 3 miesiące generalne sprzątanie laboratorium,
 • Zastępstwo na czas urlopu personelu sprzątającego,
 • Prowadzenie rejestru zużycia środków dezynfekujących i myjąco-dezynfekujących,
 • Uzupełnianie środków higienicznych i utrzymanie porządku.

Wymagania:
 • Dokładność i sumienność,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • Odpowiedzialność,
 • Bezkonfliktowość,
 • Mile widziane doświadczenie w branży usług porządkowo-czystościowych oraz świadomość specyfiki pracy na terenie stref kontrolowanych (strefa czysta i szara).

Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • Forma zatrudnienia umowa o pracę,
 • Wymiar czasu pracy: 8 h.

Zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV) drogą elektroniczną na adres email: kadry@frk.pl do dnia 31.07.2021r.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy – sprzątanie”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w naszej fundacji prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu do czasu wycofania niniejszej zgody.” Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu zwana dalej „Administratorem”.
 2. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu.
 3. W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, jednak nie dłużej niż 1 rok. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Fundacji czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 7. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo pod tym adresem: https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów