Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Doroczna, XI konferencja BioMedTech Silesia 2014, poświęcona postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej, połączyła w jednym spotkaniu juniorów, seniorów i środowisko czynnie i profesjonalnie związane z tą dziedziną.

Kolejna, XI konferencja BioMedTech Silesia za nami.
Tegoroczna konferencja odbyła się (9.05.2014) w nowej, odświeżonej formule, łacząc żywiołowość z powagą wyzwań, popularyzację nauki i techniki z wysokim poziomem merytorycznym.

Konfernercja była nie tylko okazją do spotkania, wymiany myśli i poglądów, ale przede wszystkim - do prezentacji prac naukowych i nagrodzenia najlepszych autorów w sesjach dla juniorów, studentów i doktorów. W zabrzańskim spotkaniu, które otworzył prof. Zenon Czuba - prodziekan wydziału zabrzańskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wzięło udział ponad 200 uczestników. W sesji seniorów wystąpili: Marek Breguła i Patryk Kociuba opisujący radości życia po transplantacji serca. W sesji juniorów przedstawiono 17 prac, w sesji studenckiej 21, a w sesji doktorów 12. Konferencję zakończyła sesja dotycząca perspektyw rozwoju bioinżynierii i robotyki medycznej oraz dyskusja. Mamy więc za sobą znakomite spotkanie specjalistów z wielu dziedzin nauki, ktorych połączyła pasja działania i potrzeba tworzenia nowych środków, metod, urządzeń dla ratowania osób chorych.Poziom naukowy prac naukowych był bardzo wysoki w każdej grupie wiekowej, za co zarówno ich autorom, jak i opiekunom, serdecznie dziękujemy.


Szczególne gratulacje i wyrazy uznania kierujemy również do osób nagrodzonych w konkursie BMT Silesia 2014 Nagrodą Publiczności i Nagrodą Jury:

BioMedTech SILESIA 2014 SESJA JUNIOR

Nagroda Publiczności

 1. Daniel Marciniak

Medycyna w 3D - Drukarki 3D w medycynie. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

 1. Sandra Dziuba - Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice
 2. Monika Tobiszowska, Agnieszka Grobelczyk - Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Rudzie Śląskiej im. Gustawa Morcinka.
 3. Wiktoria Bartocha, Maja PopiółLiceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach

Nagroda Jury

Przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody:

 1. Maria Ostrowska.

Rola komórek glejowych w patologiach układu nerwowego.
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej,
Pałac Młodzieży w Katowicach, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

 1. Daniel Marciniak

Medycyna w 3D - Drukarki 3D w medycynie.
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

 1. Sandra Dziuba - Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice
 2. Wiktoria Bartocha, Maja PopiółLiceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach
 3. Wiktoria Pohl - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

BioMedTech SILESIA 2014 SESJA STUDENT

Nagroda Publiczności

 1. Błażej Baic.

Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.

 1. Agata Górawska - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej,
  Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych
 2. Teresa Kasprzyk Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej,
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 3. Mateusz Pawlik - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej,
  Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Nagroda Jury

Przyznano trzy równorzędne pierwsze nagrody

 1. Błażej Baic

Zaprojektowanie, wykonanie i testy urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby.
Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego,
Uniwersytet Śląski, Katowice.

 1. Karolina Trzaska z zespołem

Analiza wpływu geometrii aplikatora na rozkład dawki w brachyterapii raka płuc.
Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski,
Katowice,Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie, Gliwice.

 1. Paulina Galas z zespołem

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali martenzytycznej stosowanej na narzędzia medyczne. Politechnika Śląska,
Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

 1. Monika Czapiewska z zespołem - Collegium Medicum
  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu, Wydział Lekarski, Zakład Inżynierii Tkankowej,
  Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej.
 2. Alicja Janicka z zespołem - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Zakład Genoterapii.
 3. Jolanta Flaga, Katarzyna Głombik -  Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu.BioMedTech SILESIA 2014 SESJA DOKTOR

Nagroda Publiczności i Nagroda Jury

 1. Małgorzata Lasota, Walentyna Balwierz.

Receptorowe kinazy tyrozynowe jako jeden z najważniejszych celów terapeutycznych w ostrej białaczce szpikowej (AML). Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

 1. Nina Rembiałkowska z zespołem Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej,
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska,
  3Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu.
 2. Aleksandra Kuzan z zespołem Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej,
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska,
  Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów,
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.
 3. Leszek Pstraś - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
  im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk.

Sponsorzy KonferencjI BioMedTech Silesia 2014: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Miasto Zabrze.

Więcej informacji na temat konferencji pod adresem:
www.biomedtech.eu

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów