Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Kurs praktyczny (wet-lab) „Podstawy chirurgii okuloplastycznej” – powieka górna

Kurs przeznaczony dla lekarzy okulistów i chirurgów plastycznych oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach.

10 punktów edukacyjnych

Termin: 18.03.2023

Godzina: 9.00 – 18.00

Organizator: NZOZ FRK Homograft sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Obie instytucje wpisane są do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach.

Miejsce: siedziba organizatora: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a - wjazd do budynku od ul.Sienkiewicza 48 (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie podstawowych zasad chirurgii okuloplastycznej. Część wykładowa będzie dotyczyć podstaw badania oraz głównych zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów, a także omówienia procedur zabiegowych, które będą wprowadzeniem do praktycznej części kursu. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego oraz szwów.

Prowadzący:
lek. Karolina Stanienda-Sokół - specjalista okulista, chirurg (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, okuloplastyką oraz medycyną estetyczną. Wiosną 2021r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Okulistyki. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim ŚUM w Katowicach. Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz kursach w zakresie okuloplastyki. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy na GWSH w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego oraz z ratownictwem medycznym na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Instytut Okulistyki Barraquera w Barcelonie, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Europejskie Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
lek. Marzena Wysocka – Kosmulska - lekarz okulista, chirurg (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec). Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, dróg łzowych oraz powiek. W trakcie doktoratu wdrożeniowego w dziedzinie okulistyki. Na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego, a także ze studentami English Division. Wykładowca krajowych i zagranicznych konferencji okulistycznych. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Uczestnik licznych kursów okuloplastycznych. W 2018 roku ukończyła naukę podyplomową w dziedzinie Medycyny Estetycznej. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Europejskiego Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec - bioetyk, kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):

  1. formularz zgłoszeniowy: https://kursy.homograft.frk.pl/ev-rejestracja/,
  2. adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl,
  3. telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144. | +48 725 469 289


Koszt kursu: 3.400 zł brutto

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:
  1. Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  2. Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  3. Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w całym kursie oraz zaliczeniem testu.
  4. Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail; kursy.homograft@frk.pl lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.


Regulamin kursuhttps://homograft.frk.pl/kursy/regulamin-kursow/

Program 18.03.2023.pdf rozmiar: [532.34 KB]

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów