Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (32) 373-56-00 biuro@frk.pl

Aktualności

Posiedzenie Rady Fundacji

 

 Porządek posiedzenia

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
 4. Informacja dotycząca organizacji XXII koncertu „Serce za serce”
 5. Przedstawienie propozycji wyróżnień
  - statuetka „Serce za serce”
  - medal im. prof. Zbigniewa Religi
 6. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej wyróżnień
 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2013r.
 8. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej powołania biegłego do badania sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w 2013r.
 9. Wolne wnioski
 10. Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

W przypadku braku wymaganego quorum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień na godzinę 15.15 z porządkiem posiedzenia jak w I terminie.


 

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów