Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbędzie się w dniu 05.10.2023 godz. 15:00

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
  3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
  4. Informacja dotycząca organizacji 31. koncertu „Serce za serce"
  5. Przedstawienie propozycji wyróżnień
  6. Podjęcie przez Radę Fundacji uchwały dotyczącej wyróżnień
  7. Wolne wnioski
  8. Podsumowanie i zakończenie


UWAGA
W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 8 pkt 3 statutu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz § 12 regulaminu Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, II termin posiedzenia ustala się na ten sam dzień, na godzinę 15.15, z porządkiem posiedzenia jak
w I terminie.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów