Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

Aktualności

Ciekawa praca !!!

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Laboratorium Badawczym Pracowni Sztucznego Serca

w zakresie badań fizycznych wyrobów medycznych

Miejsce pracy: Zabrze
    Oferta ważna do: 30.10.2015r.    

 

Zadania:

 1. udział w realizacji projektów naukowych i badawczo – wdrożeniowych realizowanych przez Pracownię Sztucznego Serca,
 2. praca w Laboratorium Badawczym Pracowni Sztucznego Serca w zakresie badań fizycznych i funkcjonalnych wyrobów medycznych, w szczególności:
 • planowanie doświadczeń, opracowywanie stanowisk badawczych, prowadzenie badań fizycznych wyrobów medycznych stosowanych w kardiochirurgii (w szczególności pomp krwi, zastawek mechanicznych, graftów naczyniowych, oksygenatorów itp.),
 • tworzenie oprogramowania wspomagającego prowadzenie eksperymentów (środowisko LabView, Matlab),
 • prowadzenie pomiarów, dokumentowanie i analiza wyników,
 • tworzenie raportów z badań,
 1. nadzór nad aparaturą i przyrządami pomiarowymi,
 2. opracowywanie nowych innowacyjnych procedur badawczych oraz optymalizacja istniejących, implementacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieżących potrzeb,

 

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku: bioinżynieria, elektronika medyczna, mechatronika, fizyka techniczna, metrologia lub pokrewnym;
 • zamiłowanie i świadomość specyfiki pracy badawczej w obszarze inżynierii medycznej;
 • umiejętność analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań oraz prowadzenia na ich podstawie wnioskowania opartego o dowody naukowe;
 • praktyczne umiejętności informatyczne w zakresie:
  • tworzenia oprogramowania na potrzeby prowadzenia badań i interpretacji ich wyników (środowiska LabVIEW, Matlab, Simulink i podobne);
  • tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych (MySQL, MS Acces);
  • tworzenia prostych stron www (środowiska Joomla, Wordpress lub podobne);
  • obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu i edytorów graficznych;
 • podstawowa znajomość metod akwizycji i przetwarzania obrazów (np. metod PIV);
 • znajomość zagadnień związanych z metrologią wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, przetwarzaniem sygnałów oraz podstaw statystycznej analizą danych (pakiet Statistica, SAS lub podobne);
 • dodatkowym atutem będzie:
  • doświadczenie w pracy badawczo-doświadczalnej lub badawczo-konstruktorskiej
  • znajomość norm związanych z bezpieczeństwem i kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń medycznych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne posługiwanie się anglojęzycznymi, branżowymi publikacjami naukowymi i dokumentacją techniczną;
  • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
  • bezkonfliktowość i umiejętność pracy w zespole;
  • wysoka etyka zawodowa.

 

Oferujemy:

 •  ciekawą, ambitną pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole;
  •    możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  •    motywujące warunki pracy;
  •    forma zatrudnienia: umowa o pracę – etat.


Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz portfolio osiągnięć i zrealizowanych projektów (wraz z krótkim opisem uzyskanych efektów) prosimy przesłać na adres e-mail gosiag@frk.pl do dnia 30.08.2015r. W tytule wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy – Pracownia Sztucznego Serca”.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju kardiochirurgii (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


Do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego zostaną zaproszone osoby w największym stopniu spełniające wymagania i oczekiwania na proponowanym stanowisku pracy. Kandydaci będą proszeni o omówienie zrealizowanych projektów wyszczególnionych w portfolio, a w przypadku projektów informatycznych – o zademonstrowanie struktury i funkcjonowania stworzonego oprogramowania.

Sponsorzy Fundacji

<
>
zobacz wszystkich sponsorów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE